Dersin Adı: Termodinamik ve Đstatistik Fizik Dersin Kodu : FĐZ

advertisement
Dersin Adı:
Termodinamik ve Đstatistik Fizik
Dersin Kodu :
FĐZ-405
Dersin Türü:
Teorik- Sınıf içi uygulama
Statüsü: Zorunlu
Haftalık ders
saati/Uygulama Saati : 4-2
Eğitim Dili: Türkçe
Yarıyılı
GÜZ
Kredisi
ÇOMU
5
ECTS
10
Ders Đçeriği: Temel Termodinamik Yasalar, Makroskopik ve Mikroskopik Durumların
Karakteristik Özellikleri, Gazların Kinetik Teorisi, Termodinamiğin Đstatistiksel Temelleri,
Olasılık Kavramı, Olasılığın Kuantum ve Đstatistiksel Doğası, Dağılım Fonksiyonu Kavramı,
Kapalı Sistemlere Girilebilir Durumlar, Termal Etkileşimler, Entropi ve Sıcaklık, Kanonik
Dağılımlar, Kanonik Dağılımların Uygulamaları, Fermi-Dirac ve Bose-Einstein Đstatistiğine
Giriş.
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Đşlenecek Konular
Temel Termodinamik Yasalar
Makroskopik ve Mikroskopik Durumların Karakteristik Özellikleri
Gazların Kinetik Teorisi
Termodinamiğin Đstatistiksel Temelleri
Olasılık Kavramı
Olasılığın Kuantum ve Đstatistiksel Doğası
Dağılım Fonksiyonu Kavramı
Kapalı Sistemlere Girilebilir Durumlar
Ara Sınav
Termal Etkileşimler
Entropi ve Sıcaklık
Kanonik Dağılımlar
Kanonik Dağılımların Uygulamaları
Fermi-Dirac ve Bose-Einstein Đstatistiğine Giriş
Dersin Yöntemi: Haftalık altı saat üzerinden ders anlatımı ve uygulama yapılacaktır.
Dersin Ön şartları: ---Materyalleri: Ders kitabı, yardımcı kitaplar, bilimsel dergiler ve makaleler, internet kaynakları.
Değerlendirme Yöntemi: Bir arasınav ve bir final olarak iki tane yazılı sınav yapılacaktır. Başarı Notu,
ara sınavın % 40’ı ve final sınavının % 60’ının toplamı alınarak hesaplanacaktır.
Derse Kayıt gerekli mi?: Dönem başında ders kaydı yaptırılmalı.
Sınavlar için kayıt gerekli mi?: Hayır
Diğer Bilgiler:
Kaynaklar
Ana Kaynaklar
1.
Đstatistik Fizik, F.Reif, Berkeley Fizik Serisi cilt 5, Bilim Yayınları, Ankara, 1990.
Yardımcı Kaynaklar
1.
Fen ve Mühendislik için Fizik : Modern Fizik ilaveli, R.A.Serway, cilt 2,Türkçe çeviri editörü:
K.Çolakoğlu, Palme yayıncılık , Ankara, 1996
Download