KM273 Ders Bilgi Formu

advertisement
DERS BİLGİ FORMU ( Dönem basında ögrenciye dagıtılmak uzere)
Dersin Kodu ve Adı : KM 273 –MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ
Öğretim Üyesi
:Prof. Dr. Ayşe MURATHAN
e-Posta
:[email protected]
Oda NO:551
Web Sayfası
: w3.gazi.edu.tr/~murathan
Ders Programı
: Pazartesi
8.30- 9.20
Çarşamba
15.30-17.30
Görüşme Saatleri : Çarşamba
14.30- 15.30
Ders İçeriği ( Katalog’da verilen )
Termodinamik denge, sıcaklık ve tersinirlik kavramları. İş ve ısı. Kapalı ve açık sistemler için
termodinamiğin I. Yasası. İdeal ve gerçek gazlar, hal denklemleri. Saf maddelerin termodinamik
özellikleri. Termodinamiğin II. Yasası. Entropi. Termodinamiğin III. Yasası. Kompresörler. Güç
çevrimleri. Soğutma ve düşük sıcaklık işlemleri.
Ders Kitabı :
• Smith, J. M., Van Ness, H.C, Abbot, M. M., Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics,
5th Ed. Mc Graw Hill, 1996.
Önerilen Kaynak Kitaplar :
• Sandler, S.I., Chemical Engineering Thermodynamics, 3rd Ed., Wiley, 1999.
• Yalçın, H., Gürü, M. Uygulamalı Mühendislik Termodinamiği, Palme Yayıncılık, Ankara, 1999.
• Çengel, A.Y., Boles, M.A., Thermodynamics : An Engineering Approach, Third Ed.,1999.
Derste İşlenen Konular :
DERS PLANI
Hafta Konular
1-2
Termodinamiğin kapsamı. Temel kavramlar ve tanımlar. Sistem ve özellikleri.
3-4
İdeal ve gerçek gazlar. Hal denklemleri.
5-6
Termodinamiğin birinci yasası. Yasanın açık ve kapalı sistemlere uygulanması.
7-8
Termodinamiğin ikinci yasası.Entropi ve termodinamik analiz.
9-11
Saf maddelerin termodinamik özellikleri. Termodinamik diyagram ve çizelgelerin
kullanımı. ARASINAV
12-13 Güç çevrimleri.
14
Kompresörler. Soğutma çevrimleri.
Dersin Amaçları ve Kazanımları :
Mühendislik alanındaki proseslerin termodinamik analizi ve tasarımı için gerekli temel termodinamik
bilgilerin verilmesi.
Amaçlara Ulaşmak İçin Kullanılan Araçlar :
Derste öğretim üyesince verilen konularla ilgili 1 ödev, 1 ara sınav ve bir dönem sonu sınavı
yapılacaktır. Sınavlar kapalı kitap şeklinde uygulanacaktır.
Değerlendirme Ölçütleri :
Ara Sınavlar
Ödev
Dönem Sonu Sınavı
Adet
2
1
1
Başarı Notunun Belirlenmesi :
Başarı Notu = 0,4 Ara sınav + 0,2 Ödev + 0,4 Dönem sonu sınavı
Yüzde
40
20
40
Download