Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

advertisement
BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Termodinamik 1
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat AKTS Kredisi
MNT 207
Dersin
Koordinatörü
4
0
0
Öğretim
Elemanları
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
5
Assist. Prof. Dr. Necati VARDAR
Assist. Prof. Dr. Necati VARDAR
Öğrencilere termodinamik kanunları ve enerji dönüşümleriyle ilgili temel
bilgi ve terminolojilerin öğretilmesi, termodinamik kanunlarını malzeme
bilimi konularıyla bağdaştırabilmesi.
Giriş ve temel bilgiler, Enerji, Enerji Transferleri, Genel enerji analizi, Saf
maddelerin özellikleri, Kapalı sistemde enerji analizi, Hacim kontrollü
sistemde kütle ve enerji analizi, Termodinamiğin II. Kanunu, Entropi, İş
yapabilme potansiyeli olarak enerji
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
J
Program yeterlilikleri
Termodinamik Yöntemleri Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Alanında
Kullanabilme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
J3
J4
J6
Termodinamiğin temel kavram ve kanunlarını
malzeme mühendisliğinde kullanabilme
Bir sistemdeki iş-enerji ve ısı enerjisini
hesaplayabilmeli
Malzemelerin termodinamik analizlerini yapabilmeli
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
No
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
BEK-1
Termodinamiğin temel kavram ve kanunlarını malzeme
mühendisliğinde kullanabilme
Bir sistemdeki iş-enerji ve ısı enerjisini hesaplayabilmeli
1
2
J3
1-3
J4
1-3
3
Malzemelerin termodinamik analizlerini yapabilmeli
J6
1-3
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Week
1-2
Topics
Giriş ve temel bilgiler
3
Enerji, Enerji Transferleri, Genel enerji analizi
4
Saf maddelerin özellikleri
5
Kapalı sistemde enerji analizi
6
Hacim kontrollü sistemde kütle ve enerji analizi
7
Tekrar
8
Ara sınav
9
Termodinamiğin II. kanunu
10-11
Entropi
12
İş yapabilme potansiyeli olarak enerji
13
Tekrar
14
Final
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Fundamentals of Thermodynamics, Borgnakke, Sonntag, 7th ed, 2009
BEK-1
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
4
0
56.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
14
4
0
56.00
Ara Sınav
1
8
0
8.00
Kısa Sınav
0
0
0
0.00
Ödev
4
5
0
20.00
Uygulama
0
0
0
0.00
Laboratuar
0
0
0
0.00
Proje
0
0
0
0.00
Atölye
0
0
0
0.00
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0.00
Alan Çalışması
0
0
0
0.00
Diğer
0
0
0
0.00
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10.00
Toplam Yük
150
Toplam Yük / 30
5.0
Dersin AKTS Kredisi
5
Download