Kodu: 0512032 Dersin Adı: TERMODİNAMİK Yarıyılı Grup(lar) Dili

advertisement
Kodu: 0512032
Yarıyılı
Grup(lar)
4
1
Dersin Türü
Dersin Adı: TERMODİNAMİK
Dili
Teorik
Uyg.
Lab.
Türkçe
4
0
0
Temel Alan
Temel Alan Meslek Dersi
Seçimlik
Kredi
4
Meslek
Seçimlik
ECTS
7
Üniversite Sosyal
Seçimlik
Yürütücü(ler)
Y.Doç.Dr. Yavuz SALT
Ders Verme Aracı
Projeksiyon Cihazı
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar; Denge, Tersinirlik ve Tersinmezlik/ Termodinamiğin Birinci
Yasası, İş ve Isı Kavramları / İkinci Yasa ve Entropi / Saf Maddelerin Termodinamik
Özellikleri ve Hal Denklemleri / Genelleştirilmiş Hal Özellikleri / Denge Kriteri,
Fugasite Katsayısı, Aktivite Kavramları / Karışımların Termodinamiği / Gibbs
Enerjisi ve Gibbs Duhem Denklemi / Çok Bileşenli Sistemler / Buhar-Sıvı Dengesi
ve Hesaplamaları / Kimyasal Reaksiyonlarda Denge / Enerji Dönüşümü / Çeşitli
Çevrimler ve Uygulamaları / Soğutma ve Isı Pompası / Yatışkın Olmayan Halde
Kütle, Enerji ve Entropi Denkliklerine Giriş.
Dersin Hedefleri
Ders, öğrencilere termodinamik prensipleri vermek, enerji ve denge problemlerine bu
prensipleri uygulamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrencileri, analitik
çözümler, verilen pratik tablolar, grafikler ve ampirik korrelasyonlar kullanılarak
termodinamik problemlerinin analizi ve çözümü konusunda bilgilendirmek.
Dersin Çıktıları
(Kazandırdığı Bilgi ve
Beceriler)
Lab. Deney Konuları
Termodinamik problemleri için ezbere değil, pratik düşünmeye dayalı çözümler
üretebilme, kimyasal proseslerdeki problemlerin termodinamik açıdan irdeleme
mühendislik bilgisi vermek, ekip halinde çalışma becerisi kazandırmak, ayrıca
termodinamik problem çözümlerinde bilgisayar kullanımını özendirmek.
1. Dinçer, S. ve Özkan, S., “Termodinamik”, Ders Notları.
2. J.M.Smith,H.C. Van Ness, M.M. Abbott, “Introduction to Chemical Engineering
Thermodynamics”, McGraw_Hill, Seventh Edition, 2005.
3. Y.A.Çengel, M.A.Boles, “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, McGraw
Hill,3.Basım, 2000.
Her konuya paralel ödevler verilerek öğrencinin dersi düzenli olarak izlemesi
sağlanacaktır.
-
Bilgisayar Yazılımları
Ödevlerde bilgisayar ile hesaplama uygulamaları yapılacaktır.
Diğer Etkinlikler
-
Yararlanılan Kaynaklar
Ödev ve Proje Konuları
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Adedi
Etki Oranı, %
Dönem İçi Sınavlar
2
50
Kısa Sınavlar
-
-
Ödevler
5
10
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer
-
-
Final sınavı
1
40
Download