EDREMİT LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM

advertisement
1
EDREMİT LİSESİ
2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I.DÖNEM II.YAZILI
NUMARASI
ADI-SOYADI
SINIFI:
DERSİ: TARİH I
SORULAR
1) Karahanlı Devletinin önemini yazınız
2) Oğuzların menşeini yazınız
3) Selçuklu devletinin kuruluşunun önemini yazınız
4) Memlüklerin önemini yazınız
5) Karahanlılarda Divan teşkilatını yazınız
6) Türk İslam Devletlerinde toprak teşkilatını yazınız
7) Moğolların özelliklerini yazınız
8) Batıya yapılan Moğol akınlarının önemini yazınız
9) Altınordu Devletinin önemini yazınız
10) Timur ile Osmanlı arasında yapılan Ankara Savaşının sebebi ve sonucunu yazınız
NOT HER SORU 10 PUANDIR
1
2
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
NUMARASI
ADI-SOYADI
DERSİ: TARİH
SINIFI
SORULAR
1-Göktürklerin önemini yazınız (3 MADDE)
2-İskit-Pers Savaşlarının konu edildiği destanları yazınız
3-Anadolu’da kurulan medeniyetleri yazınız. (5 MADDE)
4-Kadeş Antlaşmasının önemini yazınız
5-Lidyalıların önemini açıklayınız
6-Selovkosların yıkılışından sonra Anadolu’da kurulan devletleri yazınız
7-Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerini yazınız
8-Bilinen ilk Düzenli ordu kimin tarafından kurulmuştur, yazınız
9-Kavimler Göçü’nün sonuçlarını yazınız (3 MADDE)
10-Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete Han Çin’i neden tamamen ele geçirmek istememesinin sebebini yazınız.
11- Asya Hun Devleti hükümdarı Ho-Han-Yeh döneminde kardeşi Çi-Çi ile yaptığı mücadelenin sebep ve sonucunu
yazınız.
12-Kavimler Göçü’nün sonuçlarını yazınız (3MADDE)
13- Hattilerin önemini yazınız.
14-Hitit sanatında önemli yeri olan kabartmaları yazınız
15-Liyalıların başkenti neresidir, yazınız
NOT HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
2
3
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
NUMARASI
ADI-SOYADI
DERSİ: TARİH
SINIFI
SORULAR
AŞAĞIDAKİ 15 SORUDAN İSTEDİĞİNİZ/BİLDİĞİNİZ 10 TANESİNİ YAPINIZ. YAPTIĞINIZ İLK 10 SORU DEĞERLENDİRİLMEYE
TABİ TUTULACAKTIR.
1)-Göktürklerin önemini yazınız (3MADDE)
2)-Asurluların önemini yazınız
3)-İskitlerin Türklüğünü ortaya koyan verileri (Bilgileri) yazınız
4)-Kral Menes’in Mısır Uygarlığı açısından önemini yazınız
5)-Çin uygarlığının gelişiminde hangi uygarlıkların etkisi olmuştur, yazınız
6)-Homeros Destanlarını yazınız
7)-Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sebeplerini yazınız (3 MADDE)
8)-Bilinen ilk teşkilatlı Türk Devleti hangisidir, yazınız.
9)-Attila döneminde Doğu Roma (Bizans) ile yapılan antlaşmaları yazınız
10)-Orhun Abideleri kimler adına dikilmiştir, yazınız
11)-Hitit-Mısır Savaşının sebebini yazınız
12)-Oniki Levha Kanunlarının çıkarılma sebebini yazınız
13)-Asya Hun Devleti döneminde Türk-Çin mücadelesinin en önemli sebebi nedir, yazınız.
14)-Feodalite nedir, yazınız.
15)-Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete Han Çin’i neden tamamen ele geçirmek istememesinin sebebini yazınız.
NOT HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
3
4
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
CEVAP ANAHTARI
NUMARASI
ADI-SOYADI
DERSİ: TARİH
SINIFI
NOT=AŞAĞIDA VERİLEN 15 SORUDAN 10 TANESİNİ YAPINIZ. YAPTIĞINIZ İLK 10 SORU DEĞERLENDİRMEYE TABİ
TUTLACAKTIR. DİĞERLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
SORULAR
1-Göktürklerin önemini yazınız (3MADDE)4+3+3=10
1-Türk adını siyasi anlamda taşıyan ilk devlettir.
2-İslam Öncesi Türk Devletlerinden en geniş sınırlara sahip olan devlettir.
3-Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamıştır.
4-Gelişmiş bir yazı ve takvim kullanmışlardır.
5-Orta Asya Türklerinin Bizans ile ilişkileri Göktürkler ile başlamıştır.
6-Orhun Anıtları Türk Tarihi ve Edebiyatının ilk yazılı eserlerindendir.
7-Bağımsızlığı elde etme ve koruma konusunda kendinden sonraki Türk devletlerine örnek olmuştur.
2- Orta Asya Kültür Merkezlerini yazınız 2+2+2+2+2=10
1-Anav Kültürü
2-Afanasyevo Kültürü
3-Andranova Kültürü
4-Karasuk Kültürü
5-Tagar Kültürü
3-Arilerin Hindistan açısından önemini yazınız 10
Hindistan’ın kültürel ve sosyal yapısının oluşmasında etkili olmuşlardır.
4-Doğu Akdeniz’de kurulan uygarlıkları yazınız 5+5=10
Fenikeliler-İbraniler
5-İonyalıların önemini yazınız(3MADDE)4+3+3=10
1Doğu batı arasında köprü olmuşlardır.
2Diğer Anadolu uygarlıklarından etkilenmişlerdir.
3Bilim ve kültüre önem vermişlerdir.
4Serbest düşünce gelişmiştir.
6- Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sonuçlarını yazınız (3MADDE)4+3+3=10
1-Anadolu, Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya’ya yerleştiler.
2-Farklı kültürlerle karşılaşıp yeni kültürler meydana getirdiler. Bu sebeple Türk toplulukları arasında dini, kültürel, ekonomik, sosyal
ve siyasi farklılıklar meydana geldi.
3- Bir çok devlet kurdular.
4- Devlet yönetimi ve askeri teşkilat açısından örnek oldular.
5- Gidilen bölgelerde maden işlemesini öğrettiler.
6- Gidilen bölgelerde nüfus arttı ve yeni yerleşim bölgeleri ortaya çıktı.
7-Asya hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı kimdir, yazınız 10
Tuman (Teoman)
8-Orhun Abidelerinin özelliğini yazınız 10
Türk Tarihi ve Edebiyatının ilk yazılı eserlerindendir.
9-Anadolu’da kurulan medeniyetleri yazınız. 2+2+2+2+2=10
1-HATTİLER-2-HİTİT-3-FRİG-4-LİDYA-5-İONYA-6-URARTU-7-PERS-8-MAKEDONYA-9-ROMA-10-BİZANS
10-Lidyalıların önemini açıklayınız 5+5=10
a)Kral Yolunu yaparak ticaretin gelişmesine katkı sağlamışlar.
b)Parayı icat ederek dünyadaki gelişmelerin öncüsü olmuşlardır.
11-Selovkosların yıkılışından sonra Anadolu’da kurulan devletleri yazınız 3+3+2+2=10
l-BİTİNYA KRALLIĞI
2-PONTUS KRALLIĞI
3-KAPADOKYA KRALLIĞI
4-BERGAMON (PERGAMON)KRALLIĞI
12-Asurluların önemini yazınız 5+5=10
1-Yazıyı Anadolu’ya getirdiler
2-Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurdular
13-İskit-Pers Savaşlarının konu edildiği destanları yazınız 5+5=10
Alp Er Tunga- Şehname
14-İskitlerin Türklüğünü ortaya koyan verileri (Bilgileri) yazınız 3+3+2+2=101-Asya kökenli bir kavim olmaları
2- Dil kalıntıları
3-Sanat eserleri
4-Hayat tarzları
15-Kavimler Göçü’nün sonuçlarını yazınız (3MADDE)4+3+3=10
l-Avrupa’nın etnik yapısı değişti
2-Yeni milletler ortaya çıktı
3-Avrupa Hun Devleti kuruldu
4-Roma ikiye ayrıldı 395
4
5
5-Batı Roma yıkıldı 476
6-Avrupa’da feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıktı
7-İlk Çağ sona erdi Orta Çağ başladı
8-Hıristiyanlık dini barbar kavimler arasında yayılmaya başladı
9-Türk kültürü Avrupa’da yayılmaya başladı.
10-Kilise önem kazandı. Skolastik düşünce egemen olmaya başladı.
NOT HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
5
6
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
NUMARASI
ADI-SOYADI
DERSİ: TARİH
SINIFI
NOT=AŞAĞIDA VERİLEN 15 SORUDAN 10 TANESİNİ YAPINIZ. YAPTIĞINIZ İLK 10 SORU
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTLACAKTIR. DİĞERLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
SORULAR
1-Göktürklerin önemini yazınız (3MADDE)
2- Orta Asya Kültür Merkezlerini yazınız
3-Arilerin Hindistan açısından önemini yazınız
4-Doğu Akdeniz’de kurulan uygarlıkları yazınız
5-İonyalıların önemini yazınız(3MADDE)
6- Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sonuçlarını yazınız (3MADDE)
7-Asya hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı kimdir, yazınız
8-Orhun Abidelerinin özelliğini yazınız
9-Anadolu’da kurulan medeniyetleri yazınız.
10-Lidyalıların önemini açıklayınız
11-Selovkosların yıkılışından sonra Anadolu’da kurulan devletleri yazınız
12-Asurluların önemini yazınız
13-İskit-Pers Savaşlarının konu edildiği destanları yazınız
14-İskitlerin Türklüğünü ortaya koyan verileri (Bilgileri) yazınız
15-Kavimler Göçü’nün sonuçlarını yazınız (3MADDE)
NOT HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
6
7
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
CEVAP ANAHTARI
NUMARASI
ADI-SOYADI
DERSİ: TARİH
SINIFI ANADOLU 9. SINIFLARI
ŞUBE
AD-SOYAD-NUMARA VE SINIF ŞUBENİZİ YAZMAYI UNUTMAYINIZ
SORULAR
1)- Tarih Nedir? Açıklayınız 10
Toplumların kültürlerini, uygarlıklarını ve Sosyo-ekonomik yapılarını yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen
bilim dalıdır.
2)-Tarih biliminin tasnifinin çeşitlerini yazınız 4+3+3=10
1-Zamana göre tasnif
2-Mekâna göre tasnif
3-Konuya göre tasnif
3)-Türklerin kullandığı takvimleri yazınız 2+2+2+2+2=10
1-ONİKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ
2-HİCRÎ TAKVİM
3-CELALİ TAKVİMİ
4-RUMÎ TAKVİM
5-MİLADİ TAKVİM
4)-Öğretici Tarih nedir? Açıklayınız 10
Geçmişten ders alma amacı güder. Ahlaki ve milli duyguların geliştirilmesi için çalışır. Kahramanlar ve olaylar önemlidir.
5)-Eski Taş Devrinin Türkiye’deki merkezlerini yazınız 5+5=10
1- Karain, Beldibi ve Belbaşı: Antalya
2- Yarım Burgaz: İstanbul
6)- Kalkolatik Devrin (Bakır Çağı) Çanakkale’deki merkezlerini yazınız 5+5=10
Truva-Kumtepe
7)-Uygarlık nedir? Açıklayınız 10
Kültürlerin etkileşimi ile ortaya çıkan uluslar arası ortak değerlerdir.
8)-Mezopotamya’da kurulan uygarlıkları yazınız 2+2+2+2+2=10
Sümerler-Akadlar-Babilliler-Elamlar-Asurlular
9)-Sümerlere ait destanları yazınız 4+3+3=10
Gılgamış-Tufan-Yaratılış
10)-Dünyada bilinen ilk kütüphane hangi uygarlık tarafından nerede kurulmuştur yazınız 5+5=10
Asurlular-Ninova
NOT HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
7
8
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
NUMARASI
ADI-SOYADI
DERSİ: TARİH
SINIFI ANADOLU 9. SINIFLARI
ŞUBE
AD-SOYAD-NUMARA VE SINIF ŞUBENİZİ YAZMAYI UNUTMAYINIZ
SORULAR
1)- Tarih Nedir? Açıklayınız
2)-Tarih biliminin tasnifinin çeşitlerini yazınız
3)-Türklerin kullandığı takvimleri yazınız
4)-Öğretici Tarih nedir? Açıklayınız
5)-Eski Taş Devrinin Türkiye’deki merkezlerini yazınız
6)- Kalkolatik Devrin (Bakır Çağı) Çanakkale’deki merkezlerini yazınız
7)-Uygarlık nedir? Açıklayınız
8)-Mezopotamya’da kurulan uygarlıkları yazınız
9)-Sümerlere ait destanları yazınız
10)-Dünyada bilinen ilk kütüphane hangi uygarlık tarafından nerede kurulmuştur yazınız
NOT HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
8
9
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TARİH DERSİ
ORTAK SINAV SORULARI
GURUP=DDDDD
CEVAP ANAHTARI
NUMARA
AD-SOYAD
SINIF
AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ
1-Aşağıdakilerden hangisi Attila’nın Roma Seferinden vazgeçmesinin sebebidir
a) Galya seferinde gücünü kaybetmesi sebebiyle b) Aetyüs’ten çekinmesi sebebiyle
c) Papanın ricası sebebiyle*
d) Bizans’ın Roma’ya yardımı sebebiyle
2- M.Ö 1200’ de Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir
Kimmer akınları sebebiyle ülkeleri tahrip olmuş ve batıya doğru çekilmek zorunda kalmışlardır
Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar, tarımı korumak amacıyla sert kanunlar uygulamışlardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Lidya b) Frig* c) Elam d) Pers
3-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin başkentidir
a) Hattuşaş* b) Gordion c) Ninova d) Sayda
4-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin hükümdarlarından birisi değildir
a) Mete b) Teoman c) Attila* d) Bumin
5-Uygarlığın gelişiminde çok büyük etkisi olan kağıt, pusula, matbaa, barut gibi araç ve malzemeler ilk defa hangi uygarlık tarafından
kullanılmıştır.
a) Çin* b) Mısır c) Sümer d) İran
6-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan birisi değilidir.
a) ELAMLAR b) AKADLAR
c) BABİLLİLER
d) KİMMERLER*
7-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir
a) İonyalılar* b) Lidyalılar c) Frigler d) Venedikliler
8-Aşağıdaki Uygarlık-Faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Akadlar--İlk düzenli ordu ve İmparatorluğu kurdular.
b) Sümerler--Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanlarını yazdılar
c) Asurlular—Yazıyı buldular.*
d) Babilliler—Hammurabi Kanunları yazıldı.
9-Aşağıdakilerden hangisi Mete’nin Çin’i tamamen etki altına almak istememesinin sebebidir
a) Çinin çok kalabalık olmasından ve askeri gücünden çekindiği için
b) Çinin kalabalık nüfusu içinde eriyip gitmemek ve Türklerin benliklerini kaybetmesini istemediğinden*
c) Çinlilerin yapmış olduğu Çin Seddi sebebiyle kolayca akın gerçekleştirilemediği için
d) Mete kendisinden sonra gelecek hükümdarlara güvenemediği için
10-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir
a) Lidyalılar* b) İonyalılar c) Frigler d) Venedikliler
11-Aşağıdaki Takvimlerden hangisi “AyYılı” esaslıdır
a) Hicri Takvim* b) Rumi Takvim c) Miladi Takvim d) Celali Takvimi
12-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan medeniyetlerden birisi değildir
a) İonyalılar b) Dorlar* c) Urartular d) Persler
13- Özelikle kara ticareti ile uğraşmışlardır.
Efes-Mezopotamya arasında KRAL YOLU’NU yapmışlardır. Bu yol ticaretin gelişmesinde önemli katkı sağlamıştır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Frig b) Akad c) İonya d) Lidya*
14-Aşağıdaki Kalkolatik Dönem yerleşim yeri-il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Burdur-Hacılar
b) Yozgat-Alişar
c) Denizli-Tilkitepe*
d)Çorum-Alachöyük
15-Aşağıdakilerden hangi eşleşmede Homeros Destanları doğru olarak verilmiştir.
a) Odissea—Kumarbi b) Odissea—İlyada* c) İlyada—Kumarbi d) Kumarbi—Manas
16-Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar. Belge kaygısı taşımaz. En büyük temsilcisi “Tarihin Babası” olarak kabul edilen
HERODOT’DUR.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki tarih yazım çeşitlerinden hangisine aittir.
a) Pragmatik (Öğretici) Tarih b) Hikayeci Tarih* c) Sosyal Tarih d) Bilimsel Tarih
17- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç hareketlerinin sebeplerinden birisi değildir
a) Hayvanlarda meydana gelen salgın hastalıklar
b) Boylar arasındaki mücadeleler
c) Yeni toprak elde etme düşüncesi.
d) Nüfusun azalması*
18- İlk siyasi teşkilatlanma şehir devletleri (NOM) şeklindedir.
Resim yazısı (HİYEROGLİF) kullanmışlar ve bunu Papirüsten yapılan kağıtlara yazmışlardır.
Çok tanrılı dine inanmışlar. Ölümden sonra hayata inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır. Bu sebeple insan vücudunu tanımışlar
dolayısıyla tıp ve eczacılıkta ileri gitmişlerdir.
Pi sayısını yakın bir değerde hesapladılar. Geometride önemli ilerleme kaydettiler.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Hint b) Mezopotamya c) Yunan d) Mısır*
19-Tarihe yardımcı bilimlerden “Sosyoloji”nin konusu aşağıdakilerden hangisidir.
a) Kazı Bilimi b) Irk Bilimi c) Toplum Bilimi* d) Dil Bilimi
20-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin yıkılmasında etkili olmuştur.
a) Kavimler Göçü b) Ege Göçleri* c) Türklerin saldırıları d) Taht kavgaları
9
10
21-Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından birisi değildir
a) Roma ikiye ayrıldı b) Asya Hun Devleti kuruldu* c) Avrupa’nın etnik yapısı değişti. d) İlk Çağ sona
erdi.
22-MÖ 1280 Tarihindeki Kadeş Antlaşmasını yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Mısır—Hatti b) Hitit—Asur c) Mısır—Hitit* d) Hitit—Fenike
23-Aşağıdakilerden hangisi “Eski Taş Devri” Türkiye’deki merkezlerinden birisi değildir
a) Beldibi b) Belbaşı c) Karain d) Baradiz*
24-Aşağıdaki kültür merkezi-özellik eşleşmelerinden hangisi doğru değildir.
a) Karasuk—Demirin ilk defa işlenmiş olduğu kültürdür. b) Andronova—Türklerin en eski kültürüdür.*
c) Anav—Orta Asya’nın en eski kültürüdür d) Tagar—Bölge kültürlerinin en gelişmiş ve en gencidir.
25- Sosyal sınıfsal yapı olan “KAST” sistemi aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde vardır.
a) İran b) Hint* c) Çin d) Hatti
26-Aşağıdakilerden hangisinde Urartuların başkenti doğru olarak verilmiştir.
a) Tuşpa* b) Gordion c) Persepolis d) Hattuşaş
27- M.Ö 2000 yıllarında Mora Yarımadasına (Peleponnes) gelen Akalar kurdular.
Çanakkale Boğazını ele geçirmek için Truvalılar ile savaştılar.
M.Ö 1200 lerde Yunanistan’a gelen Dorlar son verdi.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Girit b) İonya c) Roma d) Miken*
28-Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk düzenli askeri teşkilatı kuran kişidir
a) Mete* b) Bilge Kağan c) Bumin d) Mukan Kağan
29- Güçlü bir ordu yapısı vardır.
Türklerden etkilenerek atlı birlikler de kurmuşlardır.
Sosyal sınıflar asil ve köylülerden oluşur. Köylülerin hürriyet hakkı yoktur.
Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm inançları yaygındır.
İpeğin büyük yer tuttuğu ticaret de önemlidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Çin*
b) İran
c) Hitit d) Hint
30-Analların Tarih yazıcılığı ve Hitit Tarihi açısından önemli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Meclise bilgi vermek adına yazılması
b) Kendisinden sonra gelecek krala bilgi bırakmak adına yazılması
c) Tanrıya hesap vermek adına yazılması* d) Gelecek kuşaklara bilgi bırakmak için yazılması
31-Aşağıdakilerden hangisi Selevkosların yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan krallıklardan biri değildir.
a) Ptoleme Krallığı* b) Bitinya Krallığı c) Kapadokya Krallığı d) Bergamon Krallığı
32-Hindistan hakkında ilk bilgileri elde ettiğimiz dini içerikli metinler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaktadır.
a) Zerdüşt b) Raca c) Firavun d) Veda*
33-Harf Yazısını buldular
Kolonicilik yaptılar Deniz ticareti yaptılar Çok tanrılı inanç sistemleri vardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) İbraniler b) Fenikeliler* c) İskitler d) Cenevizliler
34-Roma Sosyal Sınıfının unsurlarından biri olan Pleplerin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Romaya sonradan gelenlerdir. Hiçbir siyasi hakları yoktur.*
b) Devlet memuru ve asker olma, mülkiyet hakkına sahiptirler.
c) İşgal edilen yerlerden getirilmiş kişilerdir. Hiçbir hakları yoktur.
d) Kötü yaşam şartları sebebiyle zaman zaman yönetime karşı ayaklanmalar çıkarmışlardır
35-Frig Krallarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Tavananna b) Lugal c) Pankuş d) Midas*
36-Yazıyı Anadolu’ya getirerek Anadolu’da Tarihi Çağların başlamasında etkili olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir
a) Sümer b) Mısır c) Hatti d) Asur*
37-Aşağıdaki Anadolu Uygarlıklarından hangisi Kafkaslar üzerinden gelip Anadolu’da Kızılırmak çevresine yerleşmiştir.
a) Lidyalılar b) Romalılar c) Hititler* d) Urartular
38-Aşağıdaki uygarlık-faaliyet eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmemiştir.
a) İonya— Kral yolunu yaptılar*
b) Lidya—Parayı buldular
c) İonyalılar—Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsüdürler d) Urartular—Madencilikte ileri gittiler
39-Aşağıdakilerden hangisi öğretici Tarihin özelliklerinden birisidir.
a) Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar b) Tarihin duygusal yönü terk edilmiştir
c) Geçmişten ders alma amacı güder*
d) Ahlaki ve milli duyguların geliştirilmesi için çalışır
40-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir
a) Göktürk b) Hun c) Uygur d) Türgiş*
10
11
AŞAĞIDAKİ SORULARDA BULUNAN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1-Kavimler göçü ……………. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasında etkili olmuştur. ROMA
2-Tarih, Toplumların kültürlerini, uygarlıklarını ve Sosyo-ekonomik yapılarını yer ve zaman göstererek
…………….--……………. ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. SEBEP-SONUÇ
3- ……………lar Tarih yazıcılığı ve Hitit tarihi açısından önemli yazılı belgelerdir. ANAL
4-Mezopotamya ………………-- …………….. nehirleri arasında kalan bölgedir. FIRAT—DİCLE
5-Asya Hun Devleti Türklerce kutsal kabul edilen ………………. Merkez olmak üzere kurulmuştur. ÖTÜKEN
6-Anadolu uygarlıklarından birisi olan ………………lar Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları
sebebiyle önemlidirler. İYON/İYONYA
7-Orta Asya’nın en eski kültürü ………….kültürüdür ANAV
8-…………………. Hun akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır. ÇİN SEDDİ
9-Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin bütününe ……………… denir. KÜLTÜR
10-Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerlerde tapınaklara ………………….. adı verilir. ZİGGURAT
11
12
NUMARA
SINIF
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TARİH DERSİ
ORTAK SINAV SORULARI
CEVAP ANAHTARI
AD-SOYAD
GRUP =AAAAA
AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ
1-Tarihe yardımcı bilimlerden “Sosyoloji”nin konusu aşağıdakilerden hangisidir.
a)Toplum Bilimi
b)Kazı Bilimi
c) Dil Bilimi
d)Irk Bilimi
2-Aşağıdakilerden hangisi “Eski Taş Devri” Türkiye’deki merkezlerinden birisi değildir
a)Belbaşı
b)Beldibi
c)Baradiz
d)Karain
3-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan birisi değilidir.
a) BABİLLİLER
b) AKADLAR
c) KİMMERLER
d) ELAMLAR
4- Sosyal sınıfsal yapı olan “KAST” sistemi aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde vardır.
a) İran
b) Hint
c) Hatti
d)
Çin
5-Aşağıdaki Anadolu Uygarlıklarından hangisi Kafkaslar üzerinden gelip Anadolu’da Kızılırmak çevresine
yerleşmiştir.
a) Urartular
b)
Lidyalılar
c) Romalılar
d)Hititler
6-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan medeniyetlerden birisi değildir
a) İonyalılar
b) Persler
c) Urartular
d) Dorlar
7-Aşağıdaki uygarlık-faaliyet eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmemiştir.
a) İonyalılar—Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsüdürler
b) Lidya—Parayı buldular
c)
İonya— Kral yolunu yaptılar
d) Urartular—Madencilikte ileri
gittiler
8-Aşağıdakilerden hangisi Attila’nın Roma Seferinden vazgeçmesinin sebebidir
a)
Aetyüs’ten çekinmesi sebebiyle
b) Bizans’ın Roma’ya yardımı sebebiyle
c) Galya seferinde gücünü kaybetmesi sebebiyle
d) Papanın ricası sebebiyle
9-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin yıkılmasında etkili olmuştur.
a) Ege Göçleri
b) Taht kavgaları
c) Kavimler Göçü
d) Türklerin saldırıları
10-Aşağıdaki Uygarlık-Faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Asurlular—Yazıyı buldular.
b) Sümerler--Gılgamış, Yaratılış ve Tufan
destanlarını yazdılar
c) Akadlar--İlk düzenli ordu ve İmparatorluğu kurdular. d) Babilliler—Hammurabi Kanunları yazıldı.
11-Uygarlığın gelişiminde çok büyük etkisi olan kağıt, pusula, matbaa, barut gibi araç ve malzemeler ilk
defa hangi uygarlık tarafından kullanılmıştır.
a)
Mısır
b)
Çin
c)
Sümer
d) İran
12-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin hükümdarlarından birisi değildir
a)
Teoman
b) Bumin
c) Attila
d) Mete
13-Aşağıdakilerden hangisi Mete’nin Çin’i tamamen etki altına almak istememesinin sebebidir
a) Çinin çok kalabalık olmasından ve askeri gücünden çekindiği için
b) Çinlilerin yapmış olduğu Çin Seddi sebebiyle kolayca akın gerçekleştirilemediği için
c) Çinin kalabalık nüfusu içinde eriyip gitmemek ve Türklerin benliklerini kaybetmesini istemediğinden
d) Mete kendisinden sonra gelecek hükümdarlara güvenemediği için
14-Aşağıdakilerden hangisi öğretici Tarihin özelliklerinden birisidir.
a)
Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar
b) Tarihin duygusal yönü terk
edilmiştir
c) Ahlaki ve milli duyguların geliştirilmesi için çalışır
d) Geçmişten ders alma amacı güder
15-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu
uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir
a)
Frigler
b)
İonyalılar
c)
Lidyalılar
d) Venedikliler
16-Roma Sosyal Sınıfının unsurlarından biri olan Pleplerin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir.
a)
Devlet memuru ve asker olma, mülkiyet hakkına sahiptirler.
b) İşgal edilen yerlerden getirilmiş kişilerdir. Hiçbir hakları yoktur.
c) Romaya sonradan gelenlerdir. Hiçbir siyasi hakları yoktur.
d) Kötü yaşam şartları sebebiyle zaman zaman yönetime karşı ayaklanmalar çıkarmışlardır
17- M.Ö 1200’ de Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir
Kimmer akınları sebebiyle ülkeleri tahrip olmuş ve batıya doğru çekilmek zorunda kalmışlardır
Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar, tarımı korumak amacıyla sert kanunlar uygulamışlardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Frig
b) Elam
c) Pers
d) Lidya
18-Aşağıdaki kültür merkezi-özellik eşleşmelerinden hangisi doğru değildir.
a)
Anav—Orta Asya’nın en eski kültürüdür
b)
Karasuk—Demirin ilk defa işlenmiş olduğu
kültürdür.
c)
Tagar—Bölge kültürlerinin en gelişmiş ve en gencidir. d) Andronova—Türklerin en eski kültürüdür.
19-Aşağıdakilerden hangisi Selevkosların yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan krallıklardan biri değildir.
12
13
a) Bergamon Krallığı
b) Ptoleme Krallığı
c) Kapadokya Krallığı
d) Bitinya Krallığı
20-Analların Tarih yazıcılığı ve Hitit Tarihi açısından önemli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Tanrıya hesap vermek adına yazılması
b) Meclise bilgi vermek adına
yazılması
c) Kendisinden sonra gelecek krala bilgi bırakmak adına yazılması
d) Gelecek kuşaklara bilgi bırakmak
için yazılması
21-Aşağıdaki Kalkolatik Dönem yerleşim yeri-il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Denizli-Tilkitepe
b) Burdur-Hacılar
c) Yozgat-Alişar
d) Çorum-Alachöyük
22-Hindistan hakkında ilk bilgileri elde ettiğimiz dini içerikli metinler için aşağıdaki terimlerden hangisi
kullanılmaktadır.
a) Firavun
b) Veda
c) Raca
d) Zerdüşt
23- M.Ö 2000 yıllarında Mora Yarımadasına (Peleponnes) gelen Akalar kurdular.
Çanakkale Boğazını ele geçirmek için Truvalılar ile savaştılar.
M.Ö 1200 lerde Yunanistan’a gelen Dorlar son verdi.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a)
Miken
b) Girit
c) İonya
d) Roma
24-Aşağıdaki Takvimlerden hangisi “AyYılı” esaslıdır
a) Rumi Takvim
b) Miladi Takvim
c) Hicri Takvim
d) Celali Takvimi
25-Aşağıdakilerden hangi eşleşmede Homeros Destanları doğru olarak verilmiştir.
a) Kumarbi—Manas
b) Odissea—Kumarbi
c) İlyada—Kumarbi
d) Odissea—İlyada
26-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir
a) Uygurlar
b) Göktürkler
c) Hunlar
d) Türgişler
27-Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar. Belge kaygısı taşımaz. En büyük temsilcisi “Tarihin
Babası” olarak kabul edilen HERODOT’DUR.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki tarih yazım çeşitlerinden hangisine aittir.
a) Hikayeci Tarih
b) Pragmatik (Öğretici) Tarih
c) Sosyal Tarih d) Bilimsel Tarih
28- İlk siyasi teşkilatlanma şehir devletleri (NOM) şeklindedir.
Resim yazısı (HİYEROGLİF) kullanmışlar ve bunu Papirüsten yapılan kağıtlara yazmışlardır.
Çok tanrılı dine inanmışlar. Ölümden sonra hayata inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır. Bu sebeple
insan vücudunu tanımışlar dolayısıyla tıp ve eczacılıkta ileri gitmişlerdir.
Pi sayısını yakın bir değerde hesapladılar. Geometride önemli ilerleme kaydettiler.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Hint
b) Mısır
c) Mezopotamya
d) Yunan
29- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç hareketlerinin sebeplerinden birisi değildir
a)
Hayvanlarda meydana gelen salgın hastalıklar
b)
Nüfusun azalması
c)
Boylar arasındaki mücadeleler
d) Yeni toprak elde etme düşüncesi.
30- Özelikle kara ticareti ile uğraşmışlardır.
Efes-Mezopotamya arasında KRAL YOLU’NU yapmışlardır. Bu yol ticaretin gelişmesinde önemli katkı
sağlamıştır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Frig
b) Lidya
c) Akad
d) İonya
31-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu
uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir
a) Venedikliler
b) Lidyalılar
c) Frigler
d) İonyalılar
32-Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından birisi değildir
a) Roma ikiye ayrıldı
b) Avrupa’nın etnik yapısı değişti.
c) İlk Çağ sona erdi.
d) Asya Hun Devleti
kuruldu
33-Aşağıdakilerden hangisinde Urartuların başkenti doğru olarak verilmiştir.
a) Gordion
b) Tuşpa
c) Persepolis
d) Hattuşaş
34- Güçlü bir ordu yapısı vardır.
Türklerden etkilenerek atlı birlikler de kurmuşlardır.
Sosyal sınıflar asil ve köylülerden oluşur. Köylülerin hürriyet hakkı yoktur.
Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm inançları yaygındır.
İpeğin büyük yer tuttuğu ticaret de önemlidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) İran
b) Çin
c) Hitit
d) Hint
35-Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk düzenli askeri teşkilatı kuran kişidir
a) Bilge Kağan
b) Bumin
c) Mete
d) Mukan Kağan
36-Harf Yazısını buldular
Kolonicilik yaptılar Deniz ticareti yaptılar Çok tanrılı inanç sistemleri vardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Fenikeliler
b) Cenevizliler
c) İbraniler
d) İskitler
37-Frig Krallarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Tavananna
b) Midas
c) Lugal
d) Pankuş
38-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin başkentidir
a) Gordion
b) Ninova
c) Sayda
d) Hattuşaş
13
14
39-Yazıyı Anadolu’ya getirerek Anadolu’da Tarihi Çağların başlamasında etkili olan uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir
a) Sümer
b) Mısır
c) Asur
d) Hatti
40-MÖ 1280 Tarihindeki Kadeş Antlaşmasını yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir.a) Hitit—Fenike
b) Mısır—Hitit
c) Hitit—Asur
d) Mısır—Hatti
AŞAĞIDAKİ SORULARDA BULUNAN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1-Tarih, Toplumların kültürlerini, uygarlıklarını ve Sosyo-ekonomik yapılarını yer ve zaman göstererek
…………….--……………. ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.
2-Asya Hun Devleti Türklerce kutsal kabul edilen ………………. Merkez olmak üzere kurulmuştur.
3-Anadolu uygarlıklarından birisi olan ………………lar Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları
sebebiyle önemlidirler.
4-Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerlerde tapınaklara ………………….. adı verilir.
5-Orta Asya’nın en eski kültürü ………….kültürüdür
6-…………………. Hun akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır.
7-Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin bütününe ……………… denir.
8-Kavimler göçü ……………. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasında etkili olmuştur.
9-Mezopotamya ………………-- …………….. nehirleri arasında kalan bölgedir.
10- ……………lar Tarih yazıcılığı ve Hitit tarihi açısından önemli yazılı belgelerdir.
14
15
NUMARA
SINIF
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TARİH DERSİ
ORTAK SINAV SORULARI
CEVAP ANAHTARI
AD-SOYAD
GRUP =AAAAA
AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ
1-Tarihe yardımcı bilimlerden “Sosyoloji”nin konusu aşağıdakilerden hangisidir.
a)Toplum Bilimi*
b)Kazı Bilimi
c) Dil Bilimi
d)Irk Bilimi
2-Aşağıdakilerden hangisi “Eski Taş Devri” Türkiye’deki merkezlerinden birisi değildir
a)Belbaşı
b)Beldibi
c)Baradiz*
d)Karain
3-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan birisi değilidir.
a) BABİLLİLER
b) AKADLAR
c) KİMMERLER*
d) ELAMLAR
4- Sosyal sınıfsal yapı olan “KAST” sistemi aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde vardır.
a) İran
b) Hint*
c) Hatti
d)
Çin
5-Aşağıdaki Anadolu Uygarlıklarından hangisi Kafkaslar üzerinden gelip Anadolu’da Kızılırmak çevresine
yerleşmiştir.
a) Urartular
b)
Lidyalılar
c) Romalılar
d)Hititler*
6-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan medeniyetlerden birisi değildir
a) İonyalılar
b) Persler
c) Urartular
d) Dorlar*
7-Aşağıdaki uygarlık-faaliyet eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmemiştir.
a) İonyalılar—Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsüdürler
b) Lidya—Parayı buldular
c)
İonya— Kral yolunu yaptılar*
d) Urartular—Madencilikte ileri
gittiler
8-Aşağıdakilerden hangisi Attila’nın Roma Seferinden vazgeçmesinin sebebidir
a)
Aetyüs’ten çekinmesi sebebiyle
b) Bizans’ın Roma’ya yardımı sebebiyle
c) Galya seferinde gücünü kaybetmesi sebebiyle
d) Papanın ricası sebebiyle*
9-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin yıkılmasında etkili olmuştur.
a) Ege Göçleri*
b) Taht kavgaları
c) Kavimler Göçü
d) Türklerin saldırıları
10-Aşağıdaki Uygarlık-Faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Asurlular—Yazıyı buldular.*
b) Sümerler--Gılgamış, Yaratılış ve Tufan
destanlarını yazdılar
c) Akadlar--İlk düzenli ordu ve İmparatorluğu kurdular. d) Babilliler—Hammurabi Kanunları yazıldı.
11-Uygarlığın gelişiminde çok büyük etkisi olan kağıt, pusula, matbaa, barut gibi araç ve malzemeler ilk
defa hangi uygarlık tarafından kullanılmıştır.
a)
Mısır
b)
Çin*
c)
Sümer
d) İran
12-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin hükümdarlarından birisi değildir
a)
Teoman
b) Bumin
c) Attila*
d) Mete
13-Aşağıdakilerden hangisi Mete’nin Çin’i tamamen etki altına almak istememesinin sebebidir
a) Çinin çok kalabalık olmasından ve askeri gücünden çekindiği için
b) Çinlilerin yapmış olduğu Çin Seddi sebebiyle kolayca akın gerçekleştirilemediği için
c) Çinin kalabalık nüfusu içinde eriyip gitmemek ve Türklerin benliklerini kaybetmesini istemediğinden*
d) Mete kendisinden sonra gelecek hükümdarlara güvenemediği için
14-Aşağıdakilerden hangisi öğretici Tarihin özelliklerinden birisidir.
a)
Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar
b) Tarihin duygusal yönü terk
edilmiştir
c) Ahlaki ve milli duyguların geliştirilmesi için çalışır
d) Geçmişten ders alma amacı güder*
15-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu
uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir
a)
Frigler
b)
İonyalılar
c)
Lidyalılar*
d) Venedikliler
16-Roma Sosyal Sınıfının unsurlarından biri olan Pleplerin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir.
a)
Devlet memuru ve asker olma, mülkiyet hakkına sahiptirler.
b) İşgal edilen yerlerden getirilmiş kişilerdir. Hiçbir hakları yoktur.
c) Romaya sonradan gelenlerdir. Hiçbir siyasi hakları yoktur.*
d) Kötü yaşam şartları sebebiyle zaman zaman yönetime karşı ayaklanmalar çıkarmışlardır
17- M.Ö 1200’ de Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir
Kimmer akınları sebebiyle ülkeleri tahrip olmuş ve batıya doğru çekilmek zorunda kalmışlardır
Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar, tarımı korumak amacıyla sert kanunlar uygulamışlardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Frig*
b) Elam
c) Pers
d) Lidya
18-Aşağıdaki kültür merkezi-özellik eşleşmelerinden hangisi doğru değildir.
a)
Anav—Orta Asya’nın en eski kültürüdür
b)
Karasuk—Demirin ilk defa işlenmiş olduğu
kültürdür.
c)
Tagar—Bölge kültürlerinin en gelişmiş ve en gencidir. d) Andronova—Türklerin en eski kültürüdür.*
19-Aşağıdakilerden hangisi Selevkosların yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan krallıklardan biri değildir.
15
16
a) Bergamon Krallığı
b) Ptoleme Krallığı*
c) Kapadokya Krallığı
d) Bitinya
Krallığı
20-Analların Tarih yazıcılığı ve Hitit Tarihi açısından önemli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Tanrıya hesap vermek adına yazılması*
b) Meclise bilgi vermek adına
yazılması
c) Kendisinden sonra gelecek krala bilgi bırakmak adına yazılması
d) Gelecek kuşaklara bilgi bırakmak
için yazılması
21-Aşağıdaki Kalkolatik Dönem yerleşim yeri-il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Denizli-Tilkitepe*
b) Burdur-Hacılar
c) Yozgat-Alişar
d) Çorum-Alachöyük
22-Hindistan hakkında ilk bilgileri elde ettiğimiz dini içerikli metinler için aşağıdaki terimlerden hangisi
kullanılmaktadır.
a) Firavun
b) Veda*
c) Raca
d) Zerdüşt
23- M.Ö 2000 yıllarında Mora Yarımadasına (Peleponnes) gelen Akalar kurdular.
Çanakkale Boğazını ele geçirmek için Truvalılar ile savaştılar.
M.Ö 1200 lerde Yunanistan’a gelen Dorlar son verdi.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a)
Miken*
b) Girit
c) İonya
d) Roma
24-Aşağıdaki Takvimlerden hangisi “AyYılı” esaslıdır
a) Rumi Takvim
b) Miladi Takvim
c) Hicri Takvim*
d) Celali Takvimi
25-Aşağıdakilerden hangi eşleşmede Homeros Destanları doğru olarak verilmiştir.
a) Kumarbi—Manas
b) Odissea—Kumarbi
c) İlyada—Kumarbi
d) Odissea—İlyada*
26-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir
a) Uygurlar
b) Göktürkler
c) Hunlar
d) Türgişler*
27-Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar. Belge kaygısı taşımaz. En büyük temsilcisi “Tarihin
Babası” olarak kabul edilen HERODOT’DUR.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki tarih yazım çeşitlerinden hangisine aittir.
a) Hikayeci Tarih*
b) Pragmatik (Öğretici) Tarih
c) Sosyal Tarih d) Bilimsel Tarih
28- İlk siyasi teşkilatlanma şehir devletleri (NOM) şeklindedir.
Resim yazısı (HİYEROGLİF) kullanmışlar ve bunu Papirüsten yapılan kağıtlara yazmışlardır.
Çok tanrılı dine inanmışlar. Ölümden sonra hayata inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır. Bu sebeple
insan vücudunu tanımışlar dolayısıyla tıp ve eczacılıkta ileri gitmişlerdir.
Pi sayısını yakın bir değerde hesapladılar. Geometride önemli ilerleme kaydettiler.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Hint
b) Mısır*
c) Mezopotamya
d) Yunan
29- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç hareketlerinin sebeplerinden birisi değildir
a)
Hayvanlarda meydana gelen salgın hastalıklar
b)
Nüfusun azalması*
c)
Boylar arasındaki mücadeleler
d) Yeni toprak elde etme düşüncesi.
30- Özelikle kara ticareti ile uğraşmışlardır.
Efes-Mezopotamya arasında KRAL YOLU’NU yapmışlardır. Bu yol ticaretin gelişmesinde önemli katkı
sağlamıştır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Frig
b) Lidya*
c) Akad
d) İonya
31-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu
uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir
a) Venedikliler
b) Lidyalılar
c) Frigler
d) İonyalılar*
32-Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından birisi değildir
a) Roma ikiye ayrıldı
b) Avrupa’nın etnik yapısı değişti.
c) İlk Çağ sona erdi.
d) Asya Hun Devleti
kuruldu*
33-Aşağıdakilerden hangisinde Urartuların başkenti doğru olarak verilmiştir.
a) Gordion
b) Tuşpa*
c) Persepolis
d) Hattuşaş
34- Güçlü bir ordu yapısı vardır.
Türklerden etkilenerek atlı birlikler de kurmuşlardır.
Sosyal sınıflar asil ve köylülerden oluşur. Köylülerin hürriyet hakkı yoktur.
Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm inançları yaygındır.
İpeğin büyük yer tuttuğu ticaret de önemlidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) İran
b) Çin*
c) Hitit
d) Hint
35-Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk düzenli askeri teşkilatı kuran kişidir
a) Bilge Kağan
b) Bumin
c) Mete*
d) Mukan Kağan
36-Harf Yazısını buldular
Kolonicilik yaptılar Deniz ticareti yaptılar Çok tanrılı inanç sistemleri vardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Fenikeliler*
b) Cenevizliler
c) İbraniler
d) İskitler
37-Frig Krallarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
16
17
a) Tavananna
b) Midas*
c) Lugal
d) Pankuş
38-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin başkentidir
a) Gordion
b) Ninova
c) Sayda
d) Hattuşaş*
39-Yazıyı Anadolu’ya getirerek Anadolu’da Tarihi Çağların başlamasında etkili olan uygarlık aşağıdakilerden
hangisidir
a) Sümer
b) Mısır
c) Asur*
d) Hatti
40-MÖ 1280 Tarihindeki Kadeş Antlaşmasını yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir.
a) Hitit—Fenike
b) Mısır—Hitit*
c) Hitit—Asur
d) Mısır—Hatti
AŞAĞIDAKİ SORULARDA BULUNAN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1-Tarih, Toplumların kültürlerini, uygarlıklarını ve Sosyo-ekonomik yapılarını yer ve zaman göstererek
…………….--……………. ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. SEBEP-SONUÇ
2-Asya Hun Devleti Türklerce kutsal kabul edilen ………………. Merkez olmak üzere kurulmuştur. ÖTÜKEN
3-Anadolu uygarlıklarından birisi olan ………………lar Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları
sebebiyle önemlidirler. İYON/İYONYA
4-Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerlerde tapınaklara ………………….. adı verilir. ZİGGURAT
5-Orta Asya’nın en eski kültürü ………….kültürüdür ANAV
6-…………………. Hun akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır. ÇİN SEDDİ
7-Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin bütününe ……………… denir. KÜLTÜR
8-Kavimler göçü ……………. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasında etkili olmuştur. ROMA
9-Mezopotamya ………………-- …………….. nehirleri arasında kalan bölgedir. FIRAT—DİCLE
10- ……………lar Tarih yazıcılığı ve Hitit tarihi açısından önemli yazılı belgelerdir. ANAL
17
18
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TARİH DERSİ
ORTAK SINAV SORULARI
GURUP=DDDDD
CEVAP ANAHTARI
NUMARA
AD-SOYAD
SINIF
AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ
1-Aşağıdakilerden hangisi Attila’nın Roma Seferinden vazgeçmesinin sebebidir
a) Galya seferinde gücünü kaybetmesi sebebiyle b) Aetyüs’ten çekinmesi sebebiyle
c) Papanın ricası sebebiyle
d) Bizans’ın Roma’ya yardımı sebebiyle
2- M.Ö 1200’ de Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir
Kimmer akınları sebebiyle ülkeleri tahrip olmuş ve batıya doğru çekilmek zorunda kalmışlardır
Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar, tarımı korumak amacıyla sert kanunlar uygulamışlardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Lidya b) Frig c) Elam d) Pers
3-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin başkentidir
a) Hattuşaş b) Gordion c) Ninova d) Sayda
4-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin hükümdarlarından birisi değildir
a) Mete b) Teoman c) Attila d) Bumin
5-Uygarlığın gelişiminde çok büyük etkisi olan kağıt, pusula, matbaa, barut gibi araç ve malzemeler ilk defa hangi uygarlık tarafından
kullanılmıştır.
a) Çin b) Mısır c) Sümer d) İran
6-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan birisi değilidir.
a) ELAMLAR b) AKADLAR
c) BABİLLİLER
d) KİMMERLER
7-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir
a) İonyalılar b) Lidyalılar c) Frigler d) Venedikliler
8-Aşağıdaki Uygarlık-Faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Akadlar--İlk düzenli ordu ve İmparatorluğu kurdular.
b) Sümerler--Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanlarını yazdılar
c) Asurlular—Yazıyı buldular.
d) Babilliler—Hammurabi Kanunları yazıldı.
9-Aşağıdakilerden hangisi Mete’nin Çin’i tamamen etki altına almak istememesinin sebebidir
a) Çinin çok kalabalık olmasından ve askeri gücünden çekindiği için
b) Çinin kalabalık nüfusu içinde eriyip gitmemek ve Türklerin benliklerini kaybetmesini istemediğinden
c) Çinlilerin yapmış olduğu Çin Seddi sebebiyle kolayca akın gerçekleştirilemediği için
d) Mete kendisinden sonra gelecek hükümdarlara güvenemediği için
10-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir
a) Lidyalılar b) İonyalılar c) Frigler d) Venedikliler
11-Aşağıdaki Takvimlerden hangisi “AyYılı” esaslıdır
a) Hicri Takvim b) Rumi Takvim c) Miladi Takvim d) Celali Takvimi
12-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan medeniyetlerden birisi değildir
a) İonyalılar b) Dorlar c) Urartular d) Persler
13- Özelikle kara ticareti ile uğraşmışlardır.
Efes-Mezopotamya arasında KRAL YOLU’NU yapmışlardır. Bu yol ticaretin gelişmesinde önemli katkı sağlamıştır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Frig b) Akad c) İonya d) Lidya
14-Aşağıdaki Kalkolatik Dönem yerleşim yeri-il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Burdur-Hacılar
b) Yozgat-Alişar
c) Denizli-Tilkitepe
d)Çorum-Alachöyük
15-Aşağıdakilerden hangi eşleşmede Homeros Destanları doğru olarak verilmiştir.
a) Odissea—Kumarbi b) Odissea—İlyada c) İlyada—Kumarbi d) Kumarbi—Manas
16-Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar. Belge kaygısı taşımaz. En büyük temsilcisi “Tarihin Babası” olarak kabul edilen
HERODOT’DUR.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki tarih yazım çeşitlerinden hangisine aittir.
a) Pragmatik (Öğretici) Tarih b) Hikayeci Tarih c) Sosyal Tarih d) Bilimsel Tarih
17- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç hareketlerinin sebeplerinden birisi değildir
a) Hayvanlarda meydana gelen salgın hastalıklar
b) Boylar arasındaki mücadeleler
c) Yeni toprak elde etme düşüncesi.
d) Nüfusun azalması
18- İlk siyasi teşkilatlanma şehir devletleri (NOM) şeklindedir.
Resim yazısı (HİYEROGLİF) kullanmışlar ve bunu Papirüsten yapılan kağıtlara yazmışlardır.
Çok tanrılı dine inanmışlar. Ölümden sonra hayata inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır. Bu sebeple insan vücudunu tanımışlar
dolayısıyla tıp ve eczacılıkta ileri gitmişlerdir.
Pi sayısını yakın bir değerde hesapladılar. Geometride önemli ilerleme kaydettiler.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Hint b) Mezopotamya c) Yunan d) Mısır
19-Tarihe yardımcı bilimlerden “Sosyoloji”nin konusu aşağıdakilerden hangisidir.
a) Kazı Bilimi b) Irk Bilimi c) Toplum Bilimi d) Dil Bilimi
20-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin yıkılmasında etkili olmuştur.
a) Kavimler Göçü b) Ege Göçleri c) Türklerin saldırıları d) Taht kavgaları
18
19
21-Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından birisi değildir
a) Roma ikiye ayrıldı b) Asya Hun Devleti kuruldu c) Avrupa’nın etnik yapısı değişti. d) İlk Çağ sona
erdi.
22-MÖ 1280 Tarihindeki Kadeş Antlaşmasını yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Mısır—Hatti b) Hitit—Asur c) Mısır—Hitit d) Hitit—Fenike
23-Aşağıdakilerden hangisi “Eski Taş Devri” Türkiye’deki merkezlerinden birisi değildir
a) Beldibi b) Belbaşı c) Karain d) Baradiz
24-Aşağıdaki kültür merkezi-özellik eşleşmelerinden hangisi doğru değildir.
a) Karasuk—Demirin ilk defa işlenmiş olduğu kültürdür. b) Andronova—Türklerin en eski kültürüdür.
c) Anav—Orta Asya’nın en eski kültürüdür d) Tagar—Bölge kültürlerinin en gelişmiş ve en gencidir.
25- Sosyal sınıfsal yapı olan “KAST” sistemi aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde vardır.
a) İran b) Hint c) Çin d) Hatti
26-Aşağıdakilerden hangisinde Urartuların başkenti doğru olarak verilmiştir.
a) Tuşpa b) Gordion c) Persepolis d) Hattuşaş
27- M.Ö 2000 yıllarında Mora Yarımadasına (Peleponnes) gelen Akalar kurdular.
Çanakkale Boğazını ele geçirmek için Truvalılar ile savaştılar.
M.Ö 1200 lerde Yunanistan’a gelen Dorlar son verdi.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Girit b) İonya c) Roma d) Miken
28-Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk düzenli askeri teşkilatı kuran kişidir
a) Mete b) Bilge Kağan c) Bumin d) Mukan Kağan
29- Güçlü bir ordu yapısı vardır.
Türklerden etkilenerek atlı birlikler de kurmuşlardır.
Sosyal sınıflar asil ve köylülerden oluşur. Köylülerin hürriyet hakkı yoktur.
Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm inançları yaygındır.
İpeğin büyük yer tuttuğu ticaret de önemlidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Çin
b) İran
c) Hitit d) Hint
30-Analların Tarih yazıcılığı ve Hitit Tarihi açısından önemli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Meclise bilgi vermek adına yazılması
b) Kendisinden sonra gelecek krala bilgi bırakmak adına yazılması
c) Tanrıya hesap vermek adına yazılması d) Gelecek kuşaklara bilgi bırakmak için yazılması
31-Aşağıdakilerden hangisi Selevkosların yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan krallıklardan biri değildir.
a) Ptoleme Krallığı b) Bitinya Krallığı c) Kapadokya Krallığı d) Bergamon Krallığı
32-Hindistan hakkında ilk bilgileri elde ettiğimiz dini içerikli metinler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaktadır.
a) Zerdüşt b) Raca c) Firavun d) Veda
33-Harf Yazısını buldular
Kolonicilik yaptılar Deniz ticareti yaptılar Çok tanrılı inanç sistemleri vardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) İbraniler b) Fenikeliler c) İskitler d) Cenevizliler
34-Roma Sosyal Sınıfının unsurlarından biri olan Pleplerin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Romaya sonradan gelenlerdir. Hiçbir siyasi hakları yoktur.
b) Devlet memuru ve asker olma, mülkiyet hakkına sahiptirler.
c) İşgal edilen yerlerden getirilmiş kişilerdir. Hiçbir hakları yoktur.
d) Kötü yaşam şartları sebebiyle zaman zaman yönetime karşı ayaklanmalar çıkarmışlardır
35-Frig Krallarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Tavananna b) Lugal c) Pankuş d) Midas
36-Yazıyı Anadolu’ya getirerek Anadolu’da Tarihi Çağların başlamasında etkili olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir
a) Sümer b) Mısır c) Hatti d) Asur
37-Aşağıdaki Anadolu Uygarlıklarından hangisi Kafkaslar üzerinden gelip Anadolu’da Kızılırmak çevresine yerleşmiştir.
a) Lidyalılar b) Romalılar c) Hititler d) Urartular
38-Aşağıdaki uygarlık-faaliyet eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmemiştir.
a) İonya— Kral yolunu yaptılar
b) Lidya—Parayı buldular
c) İonyalılar—Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsüdürler d) Urartular—Madencilikte ileri gittiler
39-Aşağıdakilerden hangisi öğretici Tarihin özelliklerinden birisidir.
a) Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar b) Tarihin duygusal yönü terk edilmiştir
c) Geçmişten ders alma amacı güder
d) Ahlaki ve milli duyguların geliştirilmesi için çalışır
40-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir
a) Göktürk b) Hun c) Uygur d) Türgiş
AŞAĞIDAKİ SORULARDA BULUNAN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1-Kavimler göçü ……………. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasında etkili olmuştur.
2-Tarih, Toplumların kültürlerini, uygarlıklarını ve Sosyo-ekonomik yapılarını yer ve zaman göstererek
…………….--……………. ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.
3- ……………lar Tarih yazıcılığı ve Hitit tarihi açısından önemli yazılı belgelerdir.
4-Mezopotamya ………………-- …………….. nehirleri arasında kalan bölgedir.
5-Asya Hun Devleti Türklerce kutsal kabul edilen ………………. Merkez olmak üzere kurulmuştur.
6-Anadolu uygarlıklarından birisi olan ………………lar Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları
sebebiyle önemlidirler.
7-Orta Asya’nın en eski kültürü ………….kültürüdür
8-…………………. Hun akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır.
19
20
9-Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin bütününe ……………… denir.
10-Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerlerde tapınaklara ………………….. adı verilir.
20
21
TARİH SORULARI
3 MADDE1-Dandanakan Savaşının önemini yazınız
1-Gazneli Devletinin sonunu hazırladı.
2-Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşunun başlangıcıdır.
3-Horasan Selçuklulara geçti.
4-Selçuklular kısa sürede gelişerek İslam dünyasının lideri oldu.
5-Savaşı Selçukluların kazanması ile Türk göçleri batıya dolayısıyla Anadolu’ya yönelmiştir.
2-Selçukluların Kökenini (Soyunu) yazınız.
Oğuzların Üçok Boyunun Kınık Boyundan
3- Gaznelilerin Önemini Yazınız
1-İslamiyet’i Hindistan’a yaydılar.
2-Kendilerinden sonra Hindistan’da kurulacak Türk Devletlerinin temelini oluşturmuşlardır.
4- Gazneli Mahmut Döneminde Yapılan Hindistan Seferlerinin Sebeplerini Yazınız.
1-Hindistan’ın sahip olduğu zenginlikler.
2-İslamiyet’i Hindistan’a yaymak istemesi.
5- Karahanlıların Önemini yazınız
Orta Asya’da kurulan İlk-Türk İslam Devletidir.
6- Doğu Karahanlıların önemini yazınız.
Göçebe Türk Boylarının Müslüman olmasında etkili olmuştur.
7- Tolunoğulları ve İhşidlerin çabuk yıkılmasındaki etkeni yazınız.
Halkın Arap olmasıdır.
8-Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam Devletlerini yazınız
Tolunoğulları—İhşidler
9- Tolunoğullarının Önemini Yazınız.
Mısır’da kendilerinden sonra gelecek bin yıllık Türk hâkimiyetinin öncüsü olmuşlardır.
10-İlk Türk-İslam Devletlerini Yazınız
Tolunoğulları—İhşidler—Karahanlılar—Gazneliler—Harzemşahlar—Selçuklular
3 MADDE11-Türkleri İslamiyete Yönelten Sebepleri Yazınız
l-İslamiyet ile eski inanç arasındaki benzerlikler.
2-Örf ve törelerin İslamiyet ile bağdaşması.
3-Siyasi ve askeri tercih: Çin’in yayılmacı politikası sebebiyle Arapların yanında yer alma.
4-Ekonomik ve kültürel sebepler: İslam Devletinin gelişmiş ve zengin bir medeniyete sahip olması.
3 MADDE12- Emevi Ve Abbasiler Arasındaki Farkları Yazınız
1-Emevi dönemi fetihler ile; Abbasi dönemi sınırları korumakla geçmiştir. Daha çok bilim ve edebiyat
önem kazanmıştır.
2-Emevi döneminde merkezi örgüt yoktu; Abbasi döneminde oluşturuldu.
3-Emevi dönemindeki büyük eyaletler Abbasi döneminde yönetimin kolaylaşması için küçük illere
bölündü.
4-Emeviler Arap milliyetçiliği yaptı. Abbasiler ise özellikle Türklere karşı iyi davranıp onları önemli
görevlere getirmişlerdir.
3 MADDE13- Emevilerin Yıkılma Sebeplerini Yazınız
1-Arap milliyetçiliği yapıp diğer milletleri (Mevali) hor görmeleri.
2-Hz. Peygamberin soyundan gelen kişilere kötü davranmaları.
3-Abbasilerin propagandaları.
4-Horasan Valisi KUTEYBE BİN MÜSLİM’İN isyanı.
5-Şii ve Harici çatışmaları.
6-Merkezi otoritenin bozulması.
14- Puvatya Savaşınınönemini Yazınız.
ÖNEMİ l- Müslümanların Batı Avrupa’daki ilerleyişi durdu.
2- Müslümanlar İspanya’da saldırıdan savunmaya geçmişlerdir.
15- Camel (Deve) Savaşının Önemini Yazınız.
Müslümanların birbirleri ile yaptıkları ilk savaştır.
16- Hz. Osman Döneminde iç karışıklıklar çıkmasının sebebini yazınız.
EMEVÎ sülalesinden olan Hz. Osman’ın kendi sülalesinden olan kişileri devletin önemli görevlerine
getirmesi sonucunda iç karışıklıklar çıktı.
17- İlk Dört Halifeyi Yazınız
l. HZ.EBUBEKİR
2. HZ.ÖMER
3. HZ.OSMAN
4. HZ.ALİ
18- Hudeybiye Antlaşmasının Önemini Yazınız.
1-Anlaşma Müslümanlar aleyhine görünse de değildir.
2-Mekke’nin ileri gelenlerinden bazıları Müslüman oldu.
3-Mekkeliler Müslümanları ilk kez hukuken tanımış oldu.
19- Hendek Savaşının Önemini Yazınız
Bu savaştan sonra Mekkeliler saldırıdan savunmaya; Müslümanlar ise savunmadan saldırıya geçmişlerdir.
20- Bedir Savaşının Önemini Yazınız
21
22
1-Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferdir.
2-İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
3-Şam ticaret yolu ele geçti.
3 MADDE21-Hicretin Önemini yazınız
1- İslamiyet kolayca yayılma imkânı buldu
2- İslamiyet bir devlet dini haline geldi
3-Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi. (Hz. ÖMER döneminde kullanılmaya başlanmıştır.)
4-İslam Devletinin temelleri atıldı.
3 MADDE22- Kureyş’in İslamiyet’e Karşı Olma Sebeplerini Yazınız
1- İslamiyet’in kölelere hak tanıması.
2- Putları yasaklaması.
3- Arapların atalarına bağlı olması.
4- Kureyş’in dini ve ekonomik üstünlüğü kaptırmak istememesi.
23- Türk Destanlarını Yazınız.
l. OĞUZ KAĞAN DESTANI = ASYA HUNLARI
2. ERGENEKON DESTANI = GÖKTÜRKLER
3. TÜREYİŞ = UYGURLAR
4. GÖÇ = UYGURLAR
5. MANAS = KIRGIZLAR
24-“Kut” nedir açıklayınız.
Hükümdarın yönetme yetkisini tanrıdan aldığına inanılması
25-Eski Türk Devletlerinde Devlet Yönetimindeki özellikleri yazınız.
1- Devletin hanedan ailesinin ortak malı sayılması ve Veraset Sisteminin olmamasıdır.
2-Boyların iç işlerinde serbest hareket etmeleridir.
5 MADDE 26-Diğer Türk Devletleri ve Topluluklarını yazınız.
1.KIRGIZLAR
2.SİBİRLER (SABARLAR)
3.AVARLAR
4.HAZARLAR
5.BULGARLAR
6.TÜRGİŞLER
7.KARLUKLAR
8.MACARLAR
9.PEÇENEKLER
10.UZLAR (oğuzlar)
11.KIPÇAKLAR (KUMANLAR)
12.BAŞKIRTLAR
13.KİMEKLER
27- Talas Savaşının Sonuçlarını Yazınız.
1-Türkler bu savaştan sonra yoğun şekilde Müslüman olmaya başlamışlardır.
2-Bu savaşın kazanılması ile Çin’in Orta Asya’ya yayılma tehlikesi sona ermiştir.
28- Karlukların Önemini Yazınız
1-Orta Asya’nın Türk kalmasını sağladılar. (Çin’e karşı)
2-Moğollara bağlanan ilk Müslüman-Türk topluluğudur.
3-İslamiyet’i ilk kabul eden Türk topluluğudur.
29- Türgişlerin Önemi Yazınız
1-Göktürk devletinin yıkılmasından sonra bölgedeki Türklerin dağılmasını önlemişlerdir.
2-Baga Tarkan kendi adına para bastıran ilk Türgiş Hükümdarıdır.
3-Emevi akınlarına direnerek Orta Asya Türklerinin Araplaşmasın önlemişlerdir.
30-Hazarların Önemini yazınız.
Musevi olan tek Türk Topluluğudur.
22
23
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
SORULAR
1-Dandanakan Savaşının önemini yazınız 3 MADDE
2- Karahanlıların Önemini yazınız
3- Tolunoğullarının Önemini Yazınız.
4-İlk Türk-İslam Devletlerini Yazınız
5- Emevilerin Yıkılma Sebeplerini Yazınız 3 MADDE
6- Hudeybiye Antlaşmasının Önemini Yazınız.
3 MADDE 7- Kureyş’in İslamiyet’e Karşı Olma Sebeplerini Yazınız
8-Eski Türk Devletlerinde Devlet Yönetimindeki özellikleri yazınız.
9-Diğer Türk Devletleri ve Topluluklarını yazınız. 5 MADDE
10-Hazarların Önemini yazınız.
NOT=HER SORU 10 PUANDIR.
CEVAPLAR
23
24
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
CEVAP ANAHTARI
SORULAR
1-Selçukluların Kökenini (Soyunu) yazınız. 10
2- Karahanlıların Önemini yazınız 10
3-Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam Devletlerini yazınız 5+5=10
4-Türkleri İslamiyete Yönelten Sebepleri Yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
5- Puvatya Savaşınınönemini Yazınız. 5+5=10
6- İlk Dört Halifeyi Yazınız 2,5+2,5+2,5+2,5=10
7- Bedir Savaşının Önemini Yazınız 4+3+3=10
8- Türk Destanlarını Yazınız. 2+2+2+2+2=10
9-Diğer Türk Devletleri ve Topluluklarını yazınız. 5 MADDE 2+2+2+2+2=10
10- Türgişlerin Önemi Yazınız 4+3+3=10
NOT= HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
1-Selçukluların Kökenini (Soyunu) yazınız.
Oğuzların Üçok Boyunun Kınık Boyundan
2- Karahanlıların Önemini yazınız
Orta Asya’da kurulan İlk-Türk İslam Devletidir.
3-Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam Devletlerini yazınız
Tolunoğulları—İhşidler
3 MADDE4-Türkleri İslamiyete Yönelten Sebepleri Yazınız
l-İslamiyet ile eski inanç arasındaki benzerlikler.
2-Örf ve törelerin İslamiyet ile bağdaşması.
3-Siyasi ve askeri tercih: Çin’in yayılmacı politikası sebebiyle Arapların yanında yer alma.
4-Ekonomik ve kültürel sebepler: İslam Devletinin gelişmiş ve zengin bir medeniyete sahip olması.
5- Puvatya Savaşınınönemini Yazınız.
ÖNEMİ l- Müslümanların Batı Avrupa’daki ilerleyişi durdu.
2- Müslümanlar İspanya’da saldırıdan savunmaya geçmişlerdir.
6- İlk Dört Halifeyi Yazınız
l. HZ.EBUBEKİR
2. HZ.ÖMER
3. HZ.OSMAN
4. HZ.ALİ
7- Bedir Savaşının Önemini Yazınız
1-Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferdir.
2-İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
3-Şam ticaret yolu ele geçti.
8- Türk Destanlarını Yazınız.
l. OĞUZ KAĞAN DESTANI = ASYA HUNLARI
2. ERGENEKON DESTANI = GÖKTÜRKLER
3. TÜREYİŞ = UYGURLAR
4. GÖÇ = UYGURLAR
5. MANAS = KIRGIZLAR
5 MADDE 9-Diğer Türk Devletleri ve Topluluklarını yazınız.
1.KIRGIZLAR
8.MACARLAR
2.SİBİRLER (SABARLAR)
9.PEÇENEKLER
3.AVARLAR
10.UZLAR (oğuzlar)
4.HAZARLAR
11.KIPÇAKLAR (KUMANLAR)
5.BULGARLAR
12.BAŞKIRTLAR
6.TÜRGİŞLER
13.KİMEKLER
7.KARLUKLAR
10- Türgişlerin Önemi Yazınız
1-Göktürk devletinin yıkılmasından sonra bölgedeki Türklerin dağılmasını önlemişlerdir.
2-Baga Tarkan kendi adına para bastıran ilk Türgiş Hükümdarıdır.
3-Emevi akınlarına direnerek Orta Asya Türklerinin Araplaşmasın önlemişlerdir.
24
25
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
SORULAR
1-Selçukluların Kökenini (Soyunu) yazınız.
2- Karahanlıların Önemini yazınız
3-Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam Devletlerini yazınız
4-Türkleri İslamiyete Yönelten Sebepleri Yazınız 3 MADDE
5- Puvatya Savaşınınönemini Yazınız.
6- İlk Dört Halifeyi Yazınız
7- Bedir Savaşının Önemini Yazınız
8- Türk Destanlarını Yazınız.
9-Diğer Türk Devletleri ve Topluluklarını yazınız. 5 MADDE
10- Türgişlerin Önemi Yazınız
NOT= HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
25
26
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
CEVAP ANAHTARI
SORULAR
1-Dandanakan Savaşının önemini yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
2- Gazneli Mahmut Döneminde Yapılan Hindistan Seferlerinin Sebeplerini Yazınız. 5+5=10
3- Tolunoğulları ve İhşidlerin çabuk yıkılmasındaki etkeni yazınız. 10
4-İlk Türk-İslam Devletlerini Yazınız 2+2+2+2+2=10
5- Emevilerin Yıkılma Sebeplerini Yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
6- Hz. Osman Döneminde iç karışıklıklar çıkmasının sebebini yazınız. 10
7- Hendek Savaşının Önemini Yazınız 10
8- Kureyş’in İslamiyet’e Karşı Olma Sebeplerini Yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
9-Eski Türk Devletlerinde Devlet Yönetimindeki özellikleri yazınız. 5+5=10
10- Karlukların Önemini Yazınız 4+3+3=10
NOT:HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR.
CEVAPLAR
1-Dandanakan Savaşının önemini yazınız
1-Gazneli Devletinin sonunu hazırladı.
2-Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşunun başlangıcıdır.
3-Horasan Selçuklulara geçti.
4-Selçuklular kısa sürede gelişerek İslam dünyasının lideri oldu.
5-Savaşı Selçukluların kazanması ile Türk göçleri batıya dolayısıyla Anadolu’ya yönelmiştir.
2- Gazneli Mahmut Döneminde Yapılan Hindistan Seferlerinin Sebeplerini Yazınız.
1-Hindistan’ın sahip olduğu zenginlikler.
2-İslamiyet’i Hindistan’a yaymak istemesi.
3- Tolunoğulları ve İhşidlerin çabuk yıkılmasındaki etkeni yazınız.
Halkın Arap olmasıdır.
4-İlk Türk-İslam Devletlerini Yazınız
Tolunoğulları—İhşidler—Karahanlılar—Gazneliler—Harzemşahlar—Selçuklular
5- Emevilerin Yıkılma Sebeplerini Yazınız
1-Arap milliyetçiliği yapıp diğer milletleri (Mevali) hor görmeleri.
2-Hz. Peygamberin soyundan gelen kişilere kötü davranmaları.
3-Abbasilerin propagandaları.
4-Horasan Valisi KUTEYBE BİN MÜSLİM’İN isyanı.
5-Şii ve Harici çatışmaları.
6-Merkezi otoritenin bozulması.
6- Hz. Osman Döneminde iç karışıklıklar çıkmasının sebebini yazınız.
EMEVÎ sülalesinden olan Hz. Osman’ın kendi sülalesinden olan kişileri devletin önemli görevlerine
getirmesi sonucunda iç karışıklıklar çıktı.
7- Hendek Savaşının Önemini Yazınız
Bu savaştan sonra Mekkeliler saldırıdan savunmaya; Müslümanlar ise savunmadan saldırıya geçmişlerdir.
8- Kureyş’in İslamiyet’e Karşı Olma Sebeplerini Yazınız
1- İslamiyet’in kölelere hak tanıması.
2- Putları yasaklaması.
3- Arapların atalarına bağlı olması.
4- Kureyş’in dini ve ekonomik üstünlüğü kaptırmak istememesi.
9-Eski Türk Devletlerinde Devlet Yönetimindeki özellikleri yazınız.
1- Devletin hanedan ailesinin ortak malı sayılması ve Veraset Sisteminin olmamasıdır.
2-Boyların iç işlerinde serbest hareket etmeleridir.
10- Karlukların Önemini Yazınız
1-Orta Asya’nın Türk kalmasını sağladılar. (Çin’e karşı)
2-Moğollara bağlanan ilk Müslüman-Türk topluluğudur.
3-İslamiyet’i ilk kabul eden Türk topluluğudur.
26
27
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
SORULAR
1-Dandanakan Savaşının önemini yazınız 3 MADDE
2- Gazneli Mahmut Döneminde Yapılan Hindistan Seferlerinin Sebeplerini Yazınız.
3- Tolunoğulları ve İhşidlerin çabuk yıkılmasındaki etkeni yazınız.
4-İlk Türk-İslam Devletlerini Yazınız
5- Emevilerin Yıkılma Sebeplerini Yazınız 3 MADDE
6- Hz. Osman Döneminde iç karışıklıklar çıkmasının sebebini yazınız.
7- Hendek Savaşının Önemini Yazınız
8- Kureyş’in İslamiyet’e Karşı Olma Sebeplerini Yazınız 3 MADDE
9-Eski Türk Devletlerinde Devlet Yönetimindeki özellikleri yazınız.
10- Karlukların Önemini Yazınız
NOT:HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR.
CEVAPLAR
27
28
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
SORULAR
CEVAP ANAHTARI
1- Gaznelilerin Önemini Yazınız 5+5= 10
2- Doğu Karahanlıların önemini yazınız.10
3- Tolunoğullarının Önemini Yazınız. 10
4- Emevi Ve Abbasiler Arasındaki Farkları Yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
5- Camel (Deve) Savaşının Önemini Yazınız. 10
6- Hudeybiye Antlaşmasının Önemini Yazınız. 4+3+3=10
7-Hicretin Önemini yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
8-“Kut” nedir açıklayınız. 10
9- Talas Savaşının Sonuçlarını Yazınız. 5+5=10
10-Hazarların Önemini yazınız. 10
NOT=HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR.
CEVAPLAR
1- Gaznelilerin Önemini Yazınız
1-İslamiyet’i Hindistan’a yaydılar.
2-Kendilerinden sonra Hindistan’da kurulacak Türk Devletlerinin temelini oluşturmuşlardır.
2- Doğu Karahanlıların önemini yazınız.
Göçebe Türk Boylarının Müslüman olmasında etkili olmuştur.
3- Tolunoğullarının Önemini Yazınız.
Mısır’da kendilerinden sonra gelecek bin yıllık Türk hâkimiyetinin öncüsü olmuşlardır.
4- Emevi Ve Abbasiler Arasındaki Farkları Yazınız
1-Emevi dönemi fetihler ile; Abbasi dönemi sınırları korumakla geçmiştir. Daha çok bilim ve edebiyat önem
kazanmıştır.
2-Emevi döneminde merkezi örgüt yoktu; Abbasi döneminde oluşturuldu.
3-Emevi dönemindeki büyük eyaletler Abbasi döneminde yönetimin kolaylaşması için küçük illere bölündü.
4-Emeviler Arap milliyetçiliği yaptı. Abbasiler ise özellikle Türklere karşı iyi davranıp onları önemli
görevlere getirmişlerdir.
5- Camel (Deve) Savaşının Önemini Yazınız.
Müslümanların birbirleri ile yaptıkları ilk savaştır.
6- Hudeybiye Antlaşmasının Önemini Yazınız.
1-Anlaşma Müslümanlar aleyhine görünse de değildir.
2-Mekke’nin ileri gelenlerinden bazıları Müslüman oldu.
3-Mekkeliler Müslümanları ilk kez hukuken tanımış oldu.
7-Hicretin Önemini yazınız
1- İslamiyet kolayca yayılma imkânı buldu
2- İslamiyet bir devlet dini haline geldi
3-Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi. (Hz. ÖMER döneminde kullanılmaya başlanmıştır.)
4-İslam Devletinin temelleri atıldı.
8-“Kut” nedir açıklayınız.
Hükümdarın yönetme yetkisini tanrıdan aldığına inanılması
9- Talas Savaşının Sonuçlarını Yazınız.
1-Türkler bu savaştan sonra yoğun şekilde Müslüman olmaya başlamışlardır.
2-Bu savaşın kazanılması ile Çin’in Orta Asya’ya yayılma tehlikesi sona ermiştir.
10-Hazarların Önemini yazınız.
Musevi olan tek Türk Topluluğudur.
28
29
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
SORULAR
CEVAP ANAHTARI
1- Gaznelilerin Önemini Yazınız
2- Doğu Karahanlıların önemini yazınız.
3- Tolunoğullarının Önemini Yazınız.
4- Emevi Ve Abbasiler Arasındaki Farkları Yazınız 3 MADDE
5- Camel (Deve) Savaşının Önemini Yazınız.
6- Hudeybiye Antlaşmasının Önemini Yazınız.
7-Hicretin Önemini yazınız 3 MADDE
8-“Kut” nedir açıklayınız.
9- Talas Savaşının Sonuçlarını Yazınız.
10-Hazarların Önemini yazınız.
NOT=HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR.
CEVAPLAR
29
30
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
CEVAP ANAHTARI
SORULAR
1- Gazneli Mahmut Döneminde Yapılan Hindistan Seferlerinin Sebeplerini Yazınız. 5+5=10
2-Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam Devletlerini yazınız 5+5=10
3-Türkleri İslamiyete Yönelten Sebepleri Yazınız 3 MADDE 4+3+3+=10
4- Emevi Ve Abbasiler Arasındaki Farkları Yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
5- Hz. Osman Döneminde iç karışıklıklar çıkmasının sebebini yazınız. 10
6- Hendek Savaşının Önemini Yazınız 10
7- Bedir Savaşının Önemini Yazınız 4+3+3=10
8- Türk Destanlarını Yazınız. 2+2+2+2+2=10
9-“Kut” nedir açıklayınız. 10
10- Talas Savaşının Sonuçlarını Yazınız. 5+5=10
NOT =HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
1- Gazneli Mahmut Döneminde Yapılan Hindistan Seferlerinin Sebeplerini Yazınız.
1-Hindistan’ın sahip olduğu zenginlikler.
2-İslamiyet’i Hindistan’a yaymak istemesi.
2-Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam Devletlerini yazınız
Tolunoğulları—İhşidler
3 MADDE 3-Türkleri İslamiyete Yönelten Sebepleri Yazınız
l-İslamiyet ile eski inanç arasındaki benzerlikler.
2-Örf ve törelerin İslamiyet ile bağdaşması.
3-Siyasi ve askeri tercih: Çin’in yayılmacı politikası sebebiyle Arapların yanında yer alma.
4-Ekonomik ve kültürel sebepler: İslam Devletinin gelişmiş ve zengin bir medeniyete sahip olması.
3 MADDE 4- Emevi Ve Abbasiler Arasındaki Farkları Yazınız
1-Emevi dönemi fetihler ile; Abbasi dönemi sınırları korumakla geçmiştir. Daha çok bilim ve edebiyat önem
kazanmıştır.
2-Emevi döneminde merkezi örgüt yoktu; Abbasi döneminde oluşturuldu.
3-Emevi dönemindeki büyük eyaletler Abbasi döneminde yönetimin kolaylaşması için küçük illere bölündü.
4-Emeviler Arap milliyetçiliği yaptı. Abbasiler ise özellikle Türklere karşı iyi davranıp onları önemli
görevlere getirmişlerdir.
5- Hz. Osman Döneminde iç karışıklıklar çıkmasının sebebini yazınız.
EMEVÎ sülalesinden olan Hz. Osman’ın kendi sülalesinden olan kişileri devletin önemli görevlerine
getirmesi sonucunda iç karışıklıklar çıktı.
6- Hendek Savaşının Önemini Yazınız
Bu savaştan sonra Mekkeliler saldırıdan savunmaya; Müslümanlar ise savunmadan saldırıya geçmişlerdir.
7- Bedir Savaşının Önemini Yazınız
1-Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferdir.
2-İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
3-Şam ticaret yolu ele geçti.
8- Türk Destanlarını Yazınız.
l. OĞUZ KAĞAN DESTANI = ASYA HUNLARI
2. ERGENEKON DESTANI = GÖKTÜRKLER
3. TÜREYİŞ = UYGURLAR
4. GÖÇ = UYGURLAR
5. MANAS = KIRGIZLAR
9-“Kut” nedir açıklayınız.
Hükümdarın yönetme yetkisini tanrıdan aldığına inanılması
10- Talas Savaşının Sonuçlarını Yazınız.
1-Türkler bu savaştan sonra yoğun şekilde Müslüman olmaya başlamışlardır.
2-Bu savaşın kazanılması ile Çin’in Orta Asya’ya yayılma tehlikesi sona ermiştir.
30
31
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
CEVAP ANAHTARI
SORULAR
1- Gazneli Mahmut Döneminde Yapılan Hindistan Seferlerinin Sebeplerini Yazınız.
2-Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam Devletlerini yazınız
3-Türkleri İslamiyete Yönelten Sebepleri Yazınız 3 MADDE
4- Emevi Ve Abbasiler Arasındaki Farkları Yazınız 3 MADDE
5- Hz. Osman Döneminde iç karışıklıklar çıkmasının sebebini yazınız.
6- Hendek Savaşının Önemini Yazınız
7- Bedir Savaşının Önemini Yazınız
8- Türk Destanlarını Yazınız.
9-“Kut” nedir açıklayınız.
10- Talas Savaşının Sonuçlarını Yazınız.
NOT =HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
31
32
EDREMİT LİSESİ
2009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. TARİH DERSİ YAZILI SINAV SORULARI
NUMARA:
ADI SOYADI
SINIFI:11. SINIF
TARİH:
SORULAR
CEVAP ANAHTARI
1-Dandanakan Savaşının önemini yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
2- Karahanlıların Önemini yazınız 10
3- Tolunoğullarının Önemini Yazınız. 10
4-İlk Türk-İslam Devletlerini Yazınız 2+2+2+2+2=10
5- Emevilerin Yıkılma Sebeplerini Yazınız 3 MADDE 4+3+3=10
6- Hudeybiye Antlaşmasının Önemini Yazınız. 4+3+3=10
3 MADDE 7- Kureyş’in İslamiyet’e Karşı Olma Sebeplerini Yazınız 4+3+3=10
8-Eski Türk Devletlerinde Devlet Yönetimindeki özellikleri yazınız. 5+5=10
9-Diğer Türk Devletleri ve Topluluklarını yazınız. 5 MADDE 2+2+2+2+2=10
10-Hazarların Önemini yazınız. 10
NOT=HER SORU 10 PUANDIR.
CEVAPLAR
3 MADDE1-Dandanakan Savaşının önemini yazınız
1-Gazneli Devletinin sonunu hazırladı.
2-Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşunun başlangıcıdır.
3-Horasan Selçuklulara geçti.
4-Selçuklular kısa sürede gelişerek İslam dünyasının lideri oldu.
5-Savaşı Selçukluların kazanması ile Türk göçleri batıya dolayısıyla Anadolu’ya yönelmiştir.
2- Karahanlıların Önemini yazınız
Orta Asya’da kurulan İlk-Türk İslam Devletidir.
3- Tolunoğullarının Önemini Yazınız.
Mısır’da kendilerinden sonra gelecek bin yıllık Türk hâkimiyetinin öncüsü olmuşlardır.
4-İlk Türk-İslam Devletlerini Yazınız
Tolunoğulları—İhşidler—Karahanlılar—Gazneliler—Harzemşahlar—Selçuklular
3 MADDE 5- Emevilerin Yıkılma Sebeplerini Yazınız
1-Arap milliyetçiliği yapıp diğer milletleri (Mevali) hor görmeleri.
2-Hz. Peygamberin soyundan gelen kişilere kötü davranmaları.
3-Abbasilerin propagandaları.
4-Horasan Valisi KUTEYBE BİN MÜSLİM’İN isyanı.
5-Şii ve Harici çatışmaları.
6-Merkezi otoritenin bozulması.
6- Hudeybiye Antlaşmasının Önemini Yazınız.
1-Anlaşma Müslümanlar aleyhine görünse de değildir.
2-Mekke’nin ileri gelenlerinden bazıları Müslüman oldu.
3-Mekkeliler Müslümanları ilk kez hukuken tanımış oldu.
3 MADDE 7- Kureyş’in İslamiyet’e Karşı Olma Sebeplerini Yazınız
1- İslamiyet’in kölelere hak tanıması.
2- Putları yasaklaması.
3- Arapların atalarına bağlı olması.
4- Kureyş’in dini ve ekonomik üstünlüğü kaptırmak istememesi.
8-Eski Türk Devletlerinde Devlet Yönetimindeki özellikleri yazınız.
1- Devletin hanedan ailesinin ortak malı sayılması ve Veraset Sisteminin olmamasıdır.
2-Boyların iç işlerinde serbest hareket etmeleridir.
5 MADDE 9-Diğer Türk Devletleri ve Topluluklarını yazınız.
1.KIRGIZLAR
8.MACARLAR
2.SİBİRLER (SABARLAR)
9.PEÇENEKLER
3.AVARLAR
10.UZLAR (oğuzlar)
4.HAZARLAR
11.KIPÇAKLAR (KUMANLAR)
5.BULGARLAR
12.BAŞKIRTLAR
6.TÜRGİŞLER
13.KİMEKLER
7.KARLUKLAR
32
33
10-Hazarların Önemini yazınız.
Musevi olan tek Türk Topluluğudur.
33
34
Numarası:
EDREMİT LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI
CEVAP ANAHTARI
Adı-Soyadı:
Sınıfı: 11 SOS-B
Tarih
SORULAR
1-Haçlı Seferlerinin siyasi sonuçlarını yazınız
2-Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluş dönemi sultanlarını yazınız
3- I. Mesut’un önemini yazınız
4-Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerini yazınız
5-Türklerin Anadolu’yu vatan seçmelerinin sebeplerini yazınız.
6-Malazgirt Savaşının sonuçlarını yazınız
7-Pasinler Savaşının önemini yazınız
8-Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarını yazınız
9-Babürlülerde toprak teşkilatını yazınız
10-Moğol Devletinin parçalanmasından sonra kurulan devletleri yazınız
NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
6-1-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
1-1-İlk kez derebeylik rejimi zayıflamaya başlayıp,
2-İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı ortadan kalktı.
merkezi krallıklar güçlenmeye başladı.
3-Selçukluların İslam Dünyasındaki saygınlığı arttı.
2-Türklerin İslam dünyasındaki itibarı arttı.
3-Türklerin ilerleyişi bir müddet durdu. Böylece Bizans 4-Türkiye tarihi bu zaferle başlar.
5-Haçlı Seferlerinin zemini hazırlanmıştır.
bir müddet rahatladı
3X3,3=10 PUAN
4-Haçlı devletleri ve Latin krallıkları kuruldu.
3X3,3=10 PUAN
2-1-SÜLEYMAN ŞAH
2- 1. KILIÇ ARSLAN
3-ŞAHİN ŞAH
4- I. MESUT
4X2,5=10 PUAN
7- Selçuklular ve Bizans arasındaki ilk büyük savaştır.
10 PUAN
3-1- Sultan Mesut’un izlediği siyaset Anadolu Selçuklu Devleti’nin
yok elmasım engelledi.
2-Danişmentli üstünlüğüne son verDİ.
3- Anadolu’daki Türk egemenliğini tekrar sağlayan kişi oldu.
4-Türkiye adı ilk defa onun zamanında kullanılmaya başlandı.
5-Anadolu’daki bayındırlık faaliyetleri de onun zamanında başladı.
3X3,3=10 PUAN
8- a)İskitler
b)Avrupa Hunları
c)Sibirler (Sabarlar)
d)Abbasilerin hizmetindeki Türkler.
4X2,5=10 PUAN
4-1-SALTUKLULAR
2-MENGÜCEKLİLER
3-DANİŞMENTLİLER
4-ARTUKLULAR
4X2,5=10 PUAN
9-1-Halise Topraklar
2-Tuyul Topraklar
3-Suyurgal Topraklar
3X3,3=10 PUAN
5-1-Karahanlı ve Gazneli Baskısı=
2-Devlet adamlarının politikası=
3-Bizans’ın durumu=
3X3,3=10 PUAN
10-1-ALTINORDU DEVLETİ
2-ÇAĞATAY HANLIĞI
3-İLHANLILAR
4-KUBİLAY HANLIĞI
4X2,5=10 PUAN
34
35
EDREMİT LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI
Numarası:
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
Tarih
SORULAR
1-Haçlı Seferlerinin siyasi sonuçlarını yazınız
2-Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluş dönemi sultanlarını yazınız
3- I. Mesut’un önemini yazınız
4-Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerini yazınız
5-Türklerin Anadolu’yu vatan seçmelerinin sebeplerini yazınız.
6-Malazgirt Savaşının sonuçlarını yazınız
7-Pasinler Savaşının önemini yazınız
8-Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarını yazınız
9-Babürlülerde toprak teşkilatını yazınız
10-Moğol Devletinin parçalanmasından sonra kurulan devletleri yazınız
NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
16-
2-
7-
3-
8-
4-
9-
5-
10-
35
36
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TARİH DERSİ
ORTAK SINAV SORULARI
CEVAP ANAHTARI
GURUP=BBBBBB
NUMARA
AD-SOYAD
SINIF
AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ
1-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir
a) Göktürkler
b)
Türgişler
c)
Hunlar
d) Uygurlar
2-Aşağıdakilerden hangisi öğretici Tarihin özelliklerinden birisidir.
a) Geçmişten ders alma amacı güder
b) Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar
c) Ahlaki ve milli duyguların geliştirilmesi için çalışır
d) Tarihin duygusal yönü terk edilmiştir
3-Harf Yazısını buldular Kolonicilik yaptılar Deniz ticareti yaptılar Çok tanrılı inanç sistemleri vardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) İskitler
b) İbraniler
c) Fenikeliler
d) Cenevizliler
4-Uygarlığın gelişiminde çok büyük etkisi olan kağıt, pusula, matbaa, barut gibi araç ve malzemeler ilk defa hangi uygarlık tarafından
kullanılmıştır.
a) İran
b) Mısır
c) Sümer
d) Çin
5-Aşağıdakilerden hangisi Attila’nın Roma Seferinden vazgeçmesinin sebebidir
a) Galya seferinde gücünü kaybetmesi sebebiyle
b)
Papanın ricası sebebiyle
c)
Bizans’ın Roma’ya yardımı sebebiyle
d) Aetyüs’ten
çekinmesi sebebiyle
6-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin yıkılmasında etkili olmuştur.
a)
Türklerin saldırıları
b) Kavimler Göçü
c) Ege Göçleri
d) Taht kavgaları
7-Tarihe yardımcı bilimlerden “Sosyoloji”nin konusu aşağıdakilerden hangisidir.
a)
Dil Bilimi
b) Toplum Bilimi
c)
Irk Bilimi
d) Kazı
Bilimi
8-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin hükümdarlarından birisi değildir
a) Attila
b) Bumin
c)
Mete
d) Teoman
9-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir
a) Frigler
b) Lidyalılar
c) İonyalılar
d) Venedikliler
10-Aşağıdaki Takvimlerden hangisi “AyYılı” esaslıdır
a) Celali Takvimi
b) Rumi Takvim
c) Miladi Takvim
d) Hicri Takvim
11-MÖ 1280 Tarihindeki Kadeş Antlaşmasını yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Mısır—Hitit
b) Mısır—Hatti
c) Hitit—Asur
d) Hitit—Fenike
12-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin başkentidir
a) Gordion
b) Ninova
c)
Hattuşaş
d) Sayda
13- M.Ö 1200’ de Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir
Kimmer akınları sebebiyle ülkeleri tahrip olmuş ve batıya doğru çekilmek zorunda kalmışlardır
Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar, tarımı korumak amacıyla sert kanunlar uygulamışlardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Lidya
b) Elam
c) Frig
d) Pers
14-Aşağıdakilerden hangisi “Eski Taş Devri” Türkiye’deki merkezlerinden birisi değildir
a) Beldibi
b) Baradiz
c) Belbaşı
d) Karain
15- Sosyal sınıfsal yapı olan “KAST” sistemi aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde vardır.
a) İran
b) Çin
c) Hatti
d) Hint
16-Aşağıdakilerden hangisinde Urartuların başkenti doğru olarak verilmiştir.
a) Tuşpa
b) Gordion
c) Persepolis
d) Hattuşaş
17-Aşağıdakilerden hangisi Mete’nin Çin’i tamamen etki altına almak istememesinin sebebidir
a) Çinin çok kalabalık olmasından ve askeri gücünden çekindiği için
b)
Çinlilerin yapmış olduğu Çin Seddi sebebiyle kolayca akın gerçekleştirilemediği için
c)
Mete kendisinden sonra gelecek hükümdarlara güvenemediği için
d)
Çinin kalabalık nüfusu içinde eriyip gitmemek ve Türklerin benliklerini kaybetmesini istemediğinden
18-Aşağıdaki kültür merkezi-özellik eşleşmelerinden hangisi doğru değildir.
a) Karasuk—Demirin ilk defa işlenmiş olduğu kültürdür.
b) Anav—Orta Asya’nın en eski
kültürüdür
c) Andronova—Türklerin en eski kültürüdür.
d) Tagar—Bölge kültürlerinin en
gelişmiş ve en gencidir.
19-Analların Tarih yazıcılığı ve Hitit Tarihi açısından önemli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Meclise bilgi vermek adına yazılması
b) Kendisinden sonra gelecek krala bilgi bırakmak adına yazılması
c)
Gelecek kuşaklara bilgi bırakmak için yazılması
d) Tanrıya hesap vermek adına yazılması
20-Frig Krallarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Midas
b) Tavananna
c) Lugal
d) Pankuş
21-Aşağıdakilerden hangisi Selevkosların yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan krallıklardan biri değildir.
a) Bitinya Krallığı
b) Kapadokya Krallığı
c) Bergamon Krallığı
d) Ptoleme Krallığı
22-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir
a) İonyalılar
b) Lidyalılar
c) Venedikliler
d) Frigler
23-Aşağıdaki uygarlık-faaliyet eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmemiştir.
36
37
a) Lidya—Parayı buldular
b) İonyalılar—Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsüdürler
c) İonya— Kral yolunu yaptılar
d) Urartular—Madencilikte ileri gittiler
24-Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk düzenli askeri teşkilatı kuran kişidir
a) Bilge Kağan
b) Mete
c) Bumin
d) Mukan Kağan
25-Aşağıdaki Kalkolatik Dönem yerleşim yeri-il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Burdur-Hacılar
b) Denizli-Tilkitepe
c) Yozgat-Alişar
d)
Çorum-Alachöyük
26-Hindistan hakkında ilk bilgileri elde ettiğimiz dini içerikli metinler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaktadır.
a) Veda
b) Raca
c) Zerdüşt
d) Firavun
27-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan medeniyetlerden birisi değildir
a) İonyalılar
b) Urartular
c) Dorlar
d) Persler
28-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan birisi değilidir.
a) KİMMERLER
b) BABİLLİLER
c)
ELAMLAR
d) AKADLAR
29- Özelikle kara ticareti ile uğraşmışlardır.
Efes-Mezopotamya arasında KRAL YOLU’NU yapmışlardır. Bu yol ticaretin gelişmesinde önemli katkı sağlamıştır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a)
Frig
b) Akad
c) İonya
d) Lidya
30-Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından birisi değildir
a) Asya Hun Devleti kuruldu
b) Roma ikiye ayrıldı
c)
Avrupa’nın etnik yapısı değişti.
d) İlk
Çağ sona erdi.
31- Güçlü bir ordu yapısı vardır.
Türklerden etkilenerek atlı birlikler de kurmuşlardır.
Sosyal sınıflar asil ve köylülerden oluşur. Köylülerin hürriyet hakkı yoktur.
Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm inançları yaygındır.
İpeğin büyük yer tuttuğu ticaret de önemlidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) İran
b) Hitit
c) Hint
d) Çin
32-Aşağıdaki Uygarlık-Faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Akadlar--İlk düzenli ordu ve İmparatorluğu kurdular.
b) Sümerler--Gılgamış, Yaratılış ve
Tufan destanlarını yazdılar
c) Babilliler—Hammurabi Kanunları yazıldı.
d) Asurlular—Yazıyı buldular.
33-Aşağıdaki Anadolu Uygarlıklarından hangisi Kafkaslar üzerinden gelip Anadolu’da Kızılırmak çevresine yerleşmiştir.
a) Lidyalılar
b) Hititler
c) Romalılar
d) Urartular
34-Yazıyı Anadolu’ya getirerek Anadolu’da Tarihi Çağların başlamasında etkili olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir
a) Sümer
b) Asur
c) Mısır
d) Hatti
35- İlk siyasi teşkilatlanma şehir devletleri (NOM) şeklindedir.
Resim yazısı (HİYEROGLİF) kullanmışlar ve bunu Papirüsten yapılan kağıtlara yazmışlardır.
Çok tanrılı dine inanmışlar. Ölümden sonra hayata inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır. Bu sebeple insan vücudunu tanımışlar
dolayısıyla tıp ve eczacılıkta ileri gitmişlerdir.
Pi sayısını yakın bir değerde hesapladılar. Geometride önemli ilerleme kaydettiler.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Hint
b) Nezopotamya
c) Mısır
d) Yunan
36- M.Ö 2000 yıllarında Mora Yarımadasına (Peleponnes) gelen Akalar kurdular.
Çanakkale Boğazını ele geçirmek için Truvalılar ile savaştılar.
M.Ö 1200 lerde Yunanistan’a gelen Dorlar son verdi.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Girit
b) Miken
c) İonya
d) Roma
37-Aşağıdakilerden hangi eşleşmede Homeros Destanları doğru olarak verilmiştir.
a) Odissea—İlyada
b) İlyada—Kumarbi
c) Odissea—Kumarbi
d) Kumarbi—Manas
38- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç hareketlerinin sebeplerinden birisi değildir
a) Hayvanlarda meydana gelen salgın hastalıklar
b) Boylar arasındaki mücadeleler
c) Nüfusun azalması
d) Yeni toprak elde etme düşüncesi.
39-Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar. Belge kaygısı taşımaz. En büyük temsilcisi “Tarihin Babası” olarak kabul edilen
HERODOT’DUR.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki tarih yazım çeşitlerinden hangisine aittir.
a) Sosyal Tarih
b) Pragmatik (Öğretici) Tarih
c) Bilimsel Tarih
d) Hikayeci Tarih
40-Roma Sosyal Sınıfının unsurlarından biri olan Pleplerin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Romaya sonradan gelenlerdir. Hiçbir siyasi hakları yoktur.
b) Devlet memuru ve asker olma, mülkiyet hakkına sahiptirler.
c) İşgal edilen yerlerden getirilmiş kişilerdir. Hiçbir hakları yoktur.
d) Kötü yaşam şartları sebebiyle zaman zaman yönetime karşı ayaklanmalar çıkarmışlardır
AŞAĞIDAKİ SORULARDA BULUNAN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1-Mezopotamya ………………-- …………….. nehirleri arasında kalan bölgedir.
2-Orta Asya’nın en eski kültürü ………….kültürüdür
3-Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin bütününe ……………… denir.
4-…………………. Hun akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır.
5-Tarih, Toplumların kültürlerini, uygarlıklarını ve Sosyo-ekonomik yapılarını yer ve zaman göstererek
…………….--……………. ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.
6-Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerlerde tapınaklara ………………….. adı verilir.
7-Asya Hun Devleti Türklerce kutsal kabul edilen ………………. Merkez olmak üzere kurulmuştur.
37
38
8- ……………lar Tarih yazıcılığı ve Hitit tarihi açısından önemli yazılı belgelerdir.
9-Anadolu uygarlıklarından birisi olan ………………lar Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları
sebebiyle önemlidirler.
10-Kavimler göçü ……………. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasında etkili olmuştur.
38
39
EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TARİH DERSİ
ORTAK SINAV SORULARI
CEVAP ANAHTARI
GURUP=BBBBBB
NUMARA
AD-SOYAD
SINIF
AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ
1-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir
a) Göktürkler
b)
Türgişler*
c)
Hunlar
d) Uygurlar
2-Aşağıdakilerden hangisi öğretici Tarihin özelliklerinden birisidir.
a) Geçmişten ders alma amacı güder*
b) Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar
c) Ahlaki ve milli duyguların geliştirilmesi için çalışır
d) Tarihin duygusal yönü terk edilmiştir
3-Harf Yazısını buldular Kolonicilik yaptılar Deniz ticareti yaptılar Çok tanrılı inanç sistemleri vardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) İskitler
b) İbraniler
c) Fenikeliler*
d) Cenevizliler
4-Uygarlığın gelişiminde çok büyük etkisi olan kağıt, pusula, matbaa, barut gibi araç ve malzemeler ilk defa hangi uygarlık tarafından
kullanılmıştır.
a) İran
b) Mısır
c) Sümer
d) Çin*
5-Aşağıdakilerden hangisi Attila’nın Roma Seferinden vazgeçmesinin sebebidir
a) Galya seferinde gücünü kaybetmesi sebebiyle
b)
Papanın ricası sebebiyle*
c)
Bizans’ın Roma’ya yardımı sebebiyle
d) Aetyüs’ten
çekinmesi sebebiyle
6-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin yıkılmasında etkili olmuştur.
a)
Türklerin saldırıları
b) Kavimler Göçü
c) Ege Göçleri*
d) Taht kavgaları
7-Tarihe yardımcı bilimlerden “Sosyoloji”nin konusu aşağıdakilerden hangisidir.
a)
Dil Bilimi
b) Toplum Bilimi*
c)
Irk Bilimi
d) Kazı
Bilimi
8-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin hükümdarlarından birisi değildir
a) Attila*
b) Bumin
c)
Mete
d) Teoman
9-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir
a) Frigler
b) Lidyalılar
c) İonyalılar*
d) Venedikliler
10-Aşağıdaki Takvimlerden hangisi “AyYılı” esaslıdır
a) Celali Takvimi
b) Rumi Takvim
c) Miladi Takvim
d) Hicri Takvim*
11-MÖ 1280 Tarihindeki Kadeş Antlaşmasını yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Mısır—Hitit*
b) Mısır—Hatti
c) Hitit—Asur
d) Hitit—Fenike
12-Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin başkentidir
a) Gordion
b) Ninova
c)
Hattuşaş*
d) Sayda
13- M.Ö 1200’ de Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir
Kimmer akınları sebebiyle ülkeleri tahrip olmuş ve batıya doğru çekilmek zorunda kalmışlardır
Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar, tarımı korumak amacıyla sert kanunlar uygulamışlardır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Lidya
b) Elam
c) Frig*
d) Pers
14-Aşağıdakilerden hangisi “Eski Taş Devri” Türkiye’deki merkezlerinden birisi değildir
a) Beldibi
b) Baradiz*
c) Belbaşı
d) Karain
15- Sosyal sınıfsal yapı olan “KAST” sistemi aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde vardır.
a) İran
b) Çin
c) Hatti
d) Hint*
16-Aşağıdakilerden hangisinde Urartuların başkenti doğru olarak verilmiştir.
a) Tuşpa*
b) Gordion
c) Persepolis
d) Hattuşaş
17-Aşağıdakilerden hangisi Mete’nin Çin’i tamamen etki altına almak istememesinin sebebidir
a) Çinin çok kalabalık olmasından ve askeri gücünden çekindiği için
b)
Çinlilerin yapmış olduğu Çin Seddi sebebiyle kolayca akın gerçekleştirilemediği için
c)
Mete kendisinden sonra gelecek hükümdarlara güvenemediği için
d)
Çinin kalabalık nüfusu içinde eriyip gitmemek ve Türklerin benliklerini kaybetmesini istemediğinden*
18-Aşağıdaki kültür merkezi-özellik eşleşmelerinden hangisi doğru değildir.
a) Karasuk—Demirin ilk defa işlenmiş olduğu kültürdür.
b) Anav—Orta Asya’nın en eski
kültürüdür
c) Andronova—Türklerin en eski kültürüdür.*
d) Tagar—Bölge kültürlerinin en
gelişmiş ve en gencidir.
19-Analların Tarih yazıcılığı ve Hitit Tarihi açısından önemli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Meclise bilgi vermek adına yazılması
b) Kendisinden sonra gelecek krala bilgi bırakmak adına yazılması
c)
Gelecek kuşaklara bilgi bırakmak için yazılması
d) Tanrıya hesap vermek adına yazılması*
20-Frig Krallarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Midas*
b) Tavananna
c) Lugal
d) Pankuş
21-Aşağıdakilerden hangisi Selevkosların yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan krallıklardan biri değildir.
a) Bitinya Krallığı
b) Kapadokya Krallığı
c) Bergamon Krallığı
d) Ptoleme Krallığı*
22-Fenike Alfabesini kullanarak kendi alfabelerini geliştiren ve batı medeniyetinin temeli olan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden
hangisidir
a) İonyalılar
b) Lidyalılar*
c) Venedikliler
d) Frigler
23-Aşağıdaki uygarlık-faaliyet eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmemiştir.
39
40
a) Lidya—Parayı buldular
b) İonyalılar—Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsüdürler
c) İonya— Kral yolunu yaptılar*
d) Urartular—Madencilikte ileri gittiler
24-Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk düzenli askeri teşkilatı kuran kişidir
a) Bilge Kağan
b) Mete*
c) Bumin
d) Mukan
Kağan
25-Aşağıdaki Kalkolatik Dönem yerleşim yeri-il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Burdur-Hacılar
b) Denizli-Tilkitepe*
c) Yozgat-Alişar
d)
Çorum-Alachöyük
26-Hindistan hakkında ilk bilgileri elde ettiğimiz dini içerikli metinler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaktadır.
a) Veda*
b) Raca
c) Zerdüşt
d) Firavun
27-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan medeniyetlerden birisi değildir
a) İonyalılar
b) Urartular
c) Dorlar*
d) Persler
28-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan birisi değilidir.
a) KİMMERLER*
b) BABİLLİLER
c)
ELAMLAR
d) AKADLAR
29- Özelikle kara ticareti ile uğraşmışlardır.
Efes-Mezopotamya arasında KRAL YOLU’NU yapmışlardır. Bu yol ticaretin gelişmesinde önemli katkı sağlamıştır
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a)
Frig
b) Akad
c) İonya
d) Lidya*
30-Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından birisi değildir
a) Asya Hun Devleti kuruldu*
b) Roma ikiye ayrıldı
c)
Avrupa’nın etnik yapısı değişti.
d) İlk
Çağ sona erdi.
31- Güçlü bir ordu yapısı vardır.
Türklerden etkilenerek atlı birlikler de kurmuşlardır.
Sosyal sınıflar asil ve köylülerden oluşur. Köylülerin hürriyet hakkı yoktur.
Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm inançları yaygındır.
İpeğin büyük yer tuttuğu ticaret de önemlidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) İran
b) Hitit
c) Hint
d) Çin*
32-Aşağıdaki Uygarlık-Faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.
a) Akadlar--İlk düzenli ordu ve İmparatorluğu kurdular.
b) Sümerler--Gılgamış, Yaratılış ve
Tufan destanlarını yazdılar
c) Babilliler—Hammurabi Kanunları yazıldı.
d) Asurlular—Yazıyı buldular.*
33-Aşağıdaki Anadolu Uygarlıklarından hangisi Kafkaslar üzerinden gelip Anadolu’da Kızılırmak çevresine yerleşmiştir.
a) Lidyalılar
b) Hititler*
c) Romalılar
d) Urartular
34-Yazıyı Anadolu’ya getirerek Anadolu’da Tarihi Çağların başlamasında etkili olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir
a) Sümer
b) Asur*
c) Mısır
d) Hatti
35- İlk siyasi teşkilatlanma şehir devletleri (NOM) şeklindedir.
Resim yazısı (HİYEROGLİF) kullanmışlar ve bunu Papirüsten yapılan kağıtlara yazmışlardır.
Çok tanrılı dine inanmışlar. Ölümden sonra hayata inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır. Bu sebeple insan vücudunu tanımışlar
dolayısıyla tıp ve eczacılıkta ileri gitmişlerdir.
Pi sayısını yakın bir değerde hesapladılar. Geometride önemli ilerleme kaydettiler.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Hint
b) Nezopotamya
c) Mısır*
d) Yunan
36- M.Ö 2000 yıllarında Mora Yarımadasına (Peleponnes) gelen Akalar kurdular.
Çanakkale Boğazını ele geçirmek için Truvalılar ile savaştılar.
M.Ö 1200 lerde Yunanistan’a gelen Dorlar son verdi.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisini ifade etmektedir
a) Girit
b) Miken*
c) İonya
d) Roma
37-Aşağıdakilerden hangi eşleşmede Homeros Destanları doğru olarak verilmiştir.
a) Odissea—İlyada*
b) İlyada—Kumarbi
c) Odissea—Kumarbi
d) Kumarbi—Manas
38- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç hareketlerinin sebeplerinden birisi değildir
a) Hayvanlarda meydana gelen salgın hastalıklar
b) Boylar arasındaki mücadeleler
c) Nüfusun azalması*
d) Yeni toprak elde etme düşüncesi.
39-Efsaneler ile dolu, masal türünden bilgileri kapsar. Belge kaygısı taşımaz. En büyük temsilcisi “Tarihin Babası” olarak kabul edilen
HERODOT’DUR.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki tarih yazım çeşitlerinden hangisine aittir.
a) Sosyal Tarih
b) Pragmatik (Öğretici) Tarih
c) Bilimsel Tarih
d) Hikayeci Tarih*
40-Roma Sosyal Sınıfının unsurlarından biri olan Pleplerin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) Romaya sonradan gelenlerdir. Hiçbir siyasi hakları yoktur.*
b) Devlet memuru ve asker olma, mülkiyet hakkına sahiptirler.
c) İşgal edilen yerlerden getirilmiş kişilerdir. Hiçbir hakları yoktur.
d) Kötü yaşam şartları sebebiyle zaman zaman yönetime karşı ayaklanmalar çıkarmışlardır
AŞAĞIDAKİ SORULARDA BULUNAN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
1-Mezopotamya ………………-- …………….. nehirleri arasında kalan bölgedir. FIRAT—DİCLE
2-Orta Asya’nın en eski kültürü ………….kültürüdür ANAV
3-Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin bütününe ……………… denir. KÜLTÜR
4-…………………. Hun akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır. ÇİN SEDDİ
5-Tarih, Toplumların kültürlerini, uygarlıklarını ve Sosyo-ekonomik yapılarını yer ve zaman
göstererek
…………….--……………. ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. SEBEP-SONUÇ
40
41
6-Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerlerde tapınaklara ………………….. adı verilir. ZİGGURAT
7-Asya Hun Devleti Türklerce kutsal kabul edilen ………………. Merkez olmak üzere kurulmuştur.
ÖTÜKEN
8- ……………lar Tarih yazıcılığı ve Hitit tarihi açısından önemli yazılı belgelerdir. ANAL
9-Anadolu uygarlıklarından birisi olan ………………lar Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsü
olmaları sebebiyle önemlidirler. İYON/İYONYA
10-Kavimler göçü ……………. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasında etkili olmuştur. ROMA
41
42
EDREMİT LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI
Numarası:
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
Tarih
SORULAR
1-Haçlı Seferlerinin dini sebeplerini yazınız
2-Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluş dönemi sultanlarını yazınız
3- I. Kılıç Arslan’ın önemini yazınız
4- Gaznelilerin önemini yazınız
5-Türklerin Anadolu’yu vatan seçmelerinin sebeplerini yazınız.
6-Malazgirt Savaşının sebeplerini yazınız
7- Babür Devleti döneminde 1857’de yaşanan Sipahi İsyanının sebep ve sonuçlarını yazınız
8-Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarının özelliklerini yazınız
9- Timur Devletinin divanını açıklayınız
10-Çağatay Edebiyatının ünlü şairi Ali Şir Nevai’nin eserinin adını ve eserin içeriğini yazınız.
NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
16-
2-
7-
4-
8-
5-
9-
10-
42
43
Numarası:
EDREMİT LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI
CEVAP ANAHTARI
Adı-Soyadı:
Sınıfı: 11
Tarih
SORULAR
1-Haçlı Seferlerinin dini sebeplerini yazınız
2-Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluş dönemi sultanlarını yazınız
3- I. Kılıç Arslan’ın önemini yazınız
4- Gaznelilerin önemini yazınız
5-Türklerin Anadolu’yu vatan seçmelerinin sebeplerini yazınız.6-Malazgirt Savaşının sebeplerini yazınız
7- Babür Devleti döneminde 1857’de yaşanan Sipahi İsyanının sebep ve sonuçlarını yazınız
8-Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarının özelliklerini yazınız
9- Timur Devletinin divanını açıklayınız
10-Çağatay Edebiyatının ünlü şairi Ali Şir Nevai’nin eserinin adını ve eserin içeriğini yazınız.
NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
1-1-Hıristiyanların kutsal saydıkları KUDÜS, ANTAKYA 6-1-Oğuzların Anadolu’ya olan akınları.
2-Selçukluların bu akınları devlet politikası haline
ve İZNİK gibi şehirleri Müslümanlardan almak
getirmesi.
istemeleri
3-Selçukluların, Oğuzları Anadolu’ya yerleştirmek
2-Kulini Tarikatının çalışmaları
istemesi.
3-Papanın bu seferlere katılacak olanlara cennet vaat etmesi.
4-Anadolu’nun Bizans için tahıl ambarı olması.
4-İslamiyet’in batıya yayılmasını önleyip; Hıristiyanlığı tekrar
5-Roman Diyojen’in başarısız denemeleri.
doğuya yayma düşüncesi
6-Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atmak istemesi.
3X3,3=10PUAN
3X3,3=10PUAN
2-1-SÜLEYMAN ŞAH
2- 1. KILIÇ ARSLAN
3-ŞAHİN ŞAH
4- I. MESUT
4X2,5=10 PUAN
7-1857’de İngilizlere karşı çıkarılan “Sipahi İsyanı”
devletin sonu oldu. Babür Devleti İngiltere’nin bir
sömürgesi haline geldi (1858).
10PUAN
3- Babasının ölümü ve Haçlı seferleri ile bozulan siyasi birliği
tekrar sağlamıştır.
10PUAN
8-Keşif ve işgal amacıyla yapılmıştır.
10PUAN
4-İslamiyet’i Hindistan’a yaymışlardır.
10PUAN
9-1-Tavacı Divanı:Askeri tüm işlerden sorumlu
olan bu divana ordunun genelde Türklerden
oluşması sebebiyle “TÜRK DİVANI” da
denilmiştir.
2-Divanı-ı Mal: Mali işlerden sorumludur.
2X5=10 PUAN
5-1-Karahanlı ve Gazneli Baskısı
2-Devlet adamlarının politikası
3-Bizans’ın durumu
3X3,3=10PUAN
10- Ali Şir Nevai Muhakemet’ül Lügateyn adlı
eserinde Türkçe ile Farsça’nın karşılaştırmasını
yapmış ve Trükçenin daha zengin bir dil olduğunu
ortaya koymaya çalışmıştır.
2X5=10 PUAN
43
44
EDREMİT LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI
Numarası:
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
Tarih
SORULAR1-Haçlı Seferlerinin siyasi sonuçlarını yazınız
2-Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluş dönemi sultanlarını yazınız
3- I. Mesut’un önemini yazınız
4-Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerini yazınız
5-Türklerin Anadolu’yu vatan seçmelerinin sebeplerini yazınız.6-Malazgirt Savaşının sonuçlarını
yazınız
7-Pasinler Savaşının önemini yazınız
8-Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarını yazınız
9-Babürlülerde toprak teşkilatını yazınız
10-Moğol Devletinin parçalanmasından sonra kurulan devletleri yazınız
NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR
CEVAPLAR
16-
2-
7-
3-
8-
4-
9-
5-
10-
44
45
45
Download