ders izleme programı - Marmara Üniversitesi

advertisement
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Bilimleri
DERS İZLEME PROGRAMI
2008-2009 Güz Yarıyılı
Ders Kodu
CBL 521
Önkoşul Dersi
Ders Adı
Haftalık Ders
Saati
Ders Türü
ÇEVRE KİMYASI I
Seçimlik
Yok
T
U
L
3
0
0
Önkoşullu Dersi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. ADNAN AYDIN
Kredi
ECTS
3
8
Kampüs / Haftalık Gün ve Saati
/ (Derslik)
Perşembe 14-17
Yok
E-posta
[email protected]
Öğrenci Görüşme
Pazartesi, Perşembe 9-10.00
Gün ve Saati
Telefon
0216-346 45 53
Ofis / Oda No
1200
Telefon
0216-346 45 53
Ofis / Oda No
1336
Öğretim Üyesi
Dr. Soner Çubuk
Yardımcıları
E-posta
Dersin Amacı
Çevre kimyası canlılarda bulunan veya cansız tüm maddeleri ilgilendiren doğal olayların kimyasını içine alır. Bu nedenle elementlerin değişik ortamlardaki değişik bileşiklerinin
davranışlarını bilmek, bu maddelerin doğal ortamda çevrimini bilmek, zararlı sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerle nasıl ve hangi yollarla canlı hayatını tehdit ettiklerini bilmek önemlidir.
Bozulmadan önceki çevresel faaliyetlerin, doğal reaksiyonların bilinmesi, bu dengenin hangi şartlar altında bozulabileceğinin tahmin edilebilmesi için kısaca, ekolojik dengenin
korunması için önem arz etmektedir.
1. Çevre Kimyası Ders Notları, Prof. Dr. Adnan AYDIN
2. Çevre Sorunları ve Korunma, Fikret Baykut, Adnan Aydın, Sacide Baykut, İst.Üniv.yayın No:3449;Müh.Fak.No:73, Güryay Matbaacılık,1987,Istanbul
Ders Kitabı
3. Environmental Chemistry, Peter O'Neill, Blackie Academic and Professional,Thomson Science,London, UK, 1998
ve/veya
Kaynaklar
HAFTA
Tarih
KONULAR
Kaynak No - İlgili Bölüm
1. Hafta
Ekoloji ve çevre Bilimi etkileşimi, ekosistem bileşenleri
2. Hafta
Deniz Ortamı, genel özellikler, anoksik sular, denizdibi sedimanları, su-sediman arayüzeyi;
3. Hafta
Su-atmosfer arayüzeyi; tatlısuların çevresel karakteri,elementlerin biyolojik çevrimi,
4. Hafta
Hidrojen
5. Hafta
Oksijen, ozon
6. Hafta
Karbon
7. Hafta
Azot
8. Hafta
Azot
9. Hafta
Kükürt
10. Hafta
Fosfor
11. Hafta
Silis, Demir
12. Hafta
Aluminyum, kalsiyum ve magnezyum
13. Hafta
sodyum ve potasyum, kurşun,uranyum, radon
14. Hafta
Cıva, çinko, kadmiyum, organik zararlı maddeler
5
Adet
Tarih
Başarı Notuna
Katkısı (%)
Yarıyıl İçi Değerlendirme
Notuna Katkısı (%)
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
19.01-31.01.2009
50
0
Bütünleme Sınavı (varsa)
1
02.02-14.02.2009
50
0
50
100
Ölçme Aracı
Yarıyıl İçi Değerlendirmesi
Değerlendirme
Araçları
***
1
10.11-22.11.2008
25
50,0
Kısa Sınav(lar)
1
23.10.2008
10
20,0
Proje(ler)
1
v: 07.11.08; al.: 09.01.2009
10
20,0
Ödev(ler)
1
v.9. 10- 08; a.16.10.08
5
10,0
Laboratuvar
0
0
0
0,0
Diğer
0
0
0
0,0
Ara Sınav(lar)
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)
Saat / Adet
Toplam Öğrenci İşyükü Saati
Teorik saati
3,0
42,0
Uygulama saati
0,0
Laboratuvar
Ders öncesi bireysel
çalışma
Ders sonrası bireysel
çalışma
Uygulama sonrası
bireysel çalışma
Değerl. Aracı
***
Öğretim Dili: Türkçe
Değerl. Aracı
Adet
Toplam Öğrenci İşyükü Saati
Kısa sınav ve sınava hazırlık
1
8,0
0,0
Ödev
1
2,0
0,0
0,0
Proje
1
42,0
1,0
14,0
Ön araştırma ve sunum
0
0,0
3,0
42,0
Seminer
0
0,0
0,0
0,0
Alan çalışması
0
0,0
Ara sınav ve sınava
hazırlık
1
12,0
Atölye
0
0,0
Yarıyıl sonu sınavı ve
sınava hazırlık
1
12,0
Diğer
GENEL TOPLAM :
1
14,0
13
188,0
Tavsiye Edilen AKTS Kredisi (Toplam Saat / 25) :
8
Download