Bilgi Nedir

advertisement
İçerikte neler var ?








Veri Nedir ?
Bilgi Nedir ?
Veri – Bilgi ilişkisi
Veri – Bilgi Saklama Yöntemleri
Bilgiyi mi saklayalım, veriyi mi ?
Veritabanı nedir ? Ne işe yarar ?
Veritabanı tasarımı
Veri Tipleri
Veri Nedir ?

Sayısal veya mantıksal her türlü değer bir
veridir.
Örn :
 Ahmet
 sınav
 not
 matematik
 75
Bilgi Nedir ?

Verinin işlenmiş ve bir anlam ifade eden
halidir.
Örn:

Ahmet’in matematik sınav notu 75’dir.
Veri – Bilgi ilişkisi ?
Sınav
not
matematik
75
Ahmet
Ahmet’in matematik sınav notu 75’dir.
Veri – Bilgi Saklama Yöntemleri



Text dosyası (Word - doc)
Tablolama ( Excel – xls )
Veritabanı ( Access – mdb )
Sizce hangisi …
Veriyi mi saklayalım bilgiyi mi ?
Veritabanı nedir ?

Belirli bir tarzda organize edilmiş bilgi
“koleksiyon”udur.

En az bir tablodan oluşmak zorundadır.

Verilerin saklanması ve yönetilmesini sağlar

Kayıtların güncellenmesi ve kayıtlar üzerinde
araştırma yapılması da mümkündür.
Veritabanı ne işe yarar ?

Verileri depolama

Depolanmış verilere daha sonra kolayca erişim

İstediğimiz verileri seçip kullanma ( Sorgu )

Verileri analiz etme

Verileri internet ortamında kullanma
Veritabanı Tasarımı
1.
Veritabanının amacını belirleme
2.
Veritabanınızda gereksinim duyduğunuz
tabloları belirleme
3.
Tablolarınızda gereksinim duyduğunuz alanları
belirleme
4.
Anahtar alanları belirleme (her kayıttaki
benzersiz değer tanımlama)
Veritabanı Tasarımı
5.
Oluşturulan tablolar arasındaki ilişkileri
belirleme
6.
Tasarımı geliştirme
7.
Veri girme ve diğer veritabanı nesnelerini
oluşturma
8.
Çözümleme araçlarını kullanma
Tabloların yapılandırılması


Aynı konu ile ilgili olan bilgiler belirlenmelidir.
Aynı konu ile ilgili alanların kendi tablolarında, yani
aynı tabloda, toplanması sağlanmalıdır.

Veri tekrarı olmamalıdır.

Gereksiz alanlar kullanılmamalıdır.

Alanlar basite indirgenmelidir.
Alanlar ve Kayıtlar
Alan ( Field )
Kayıt
(Records)
Veri Tipleri
Veri Tipi (Data Type)
Sınırları
Açıklaması
Metin (Text) Alfabetik
1-255 Bayt
Alfabetik ve Sayısal Karakterleri saklar.Sayısal
İşlem Yapılmaz.
Not (Memo) Metin
1-64,000 Bayt
Alfabetik ve Sayısal Karakterleri saklar.Sayısal
İşlem Yapılmaz.
Genellikle Uzun Açıklama ve Metinler.
Sayı (Number) Sayısal
1,2,4 yada 8
bayt(Seçime göre)
Sayısal Bilgiler.
Tarih/Saat (Date/Time)
8 Bayt
Tarih ve Zaman.
Para Birimi (Currency)
8 Bayt
Parasal Değerler.
Otomatik Sayı(AutoNumber)
4 Bayt
Otomatik Olarak arttırılan sayısal
değerler.Genellikle sıra
Numarası gibi alanlar için.
Evet/Hayır (Yes/No)
1 Bit
Boolean (ikili) değerler.
OLE Nesnesi(OLE Object)
1 Gigabayt'a Kadar.
Windows Ortamında bir nesne veya diğer ikili
veriler
Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için
TIKLAYINIZ
Download