01.08.2012 PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu

advertisement
PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Veritabanı-1 Proje






01.08.2012
En fazla 4 kişilik gruplar ile projenin oluşturulması gerekmektedir. Projenin tüm üyelerinin projeye katkısı aynı
olmalıdır.
Proje 4 aşamadan oluşacaktır. Her bir aşama rapor halinde belli aralıklarla raporlandırılıp gönderilmelidir. Bu
aşamalardan geçmeyen projeler kabul edilmeyecektir.
o 1. Aşama; Projenin analizinin yapılarak hangi bilgilerin tutulacağının belirlenmesidir. (Örnek;
“Kütüphanede kitaplar bulunur, kitapların adı, isbn numarası, yayın evi,yazarı, basım yılı vardır.” gibi
bütün özellikler yazılacaktır.)
o 2. Aşama; Yazılan özelliklerden varlıkların ve niteliklerin belirlenerek kavramsal olarak Varlık-ilişki
modelinin oluşturulması, Varlıklar arası ilişkilerin belirlenmesi.
(Örnek; Varlıklar Kitaplar, Yazarlar; Varlıkların nitelikleri Kitaplar(kitap_id,ad,isbn…) Ve varlık ilişki
diyagramı.
o 3. Aşama; Varlık ilişki modelinin tablolara dönüştürülmesi. Veri tiplerinin belirlenip ilişkilerin
oluşturulması.
o 4. Aşama; Tablolara dönüştürülen veritabanının veritabanı server üzerinde oluşturulması ve aşağıda
belirtilen özellikleri içermesi.
 Projede tablo sayısı 8-25 civarında olması beklenmektedir. Daha az ve daha fazla olması
durumunda gerekliliğe bakılacaktır.
 Tablolar oluşturulurken normalizasyon kurallarına göre oluşturulmalıdır. Normalizasyon
kurallarına uymayan her tablo için eksi puan alınacaktır.
 Tabloların oluşturulup, alanlarını ve veri tiplerinin gereken şekilde verilmesi
gerekmektedir.(128 değerini geçmeyecek bir alan için bigint veya int veri tipi verilmemelidir.)
 Tablolarda primary key, foreign key, unique key, check constreint ve default gereken yerlerde
kullanılmalıdır.
 Tüm tablolara yeteri kadar veri girişi yapılmalıdır.(5-6 gibi)
 Projenin veritabanı diagramı oluşturulmalıdır.Projenin sunumu diagram üzerinden
yapılmalıdır.
Projelerinizin sunumu sırasında grup üyelerinin tamamı sunum sırasında hazır bulunmalıdır. Sunumu grubun
seçtiği bir kişi yapacaktır. Diğer gurup üyelerine soru cevap şeklinde sorular sorulacaktır.
Puanlandırma yönteminde izlenecek yol. Projenin oluşturulmasından grubun her üyesi eşit puan alacak olup.
Grup üyelerinin her birine sorular sorulacaktır ve her üyenin puanı bu şekilde belirlenecektir.
Proje sunumu 01 Ağustos 2012 de ders saatinde yapılacaktır.
Proje Raporu 4 Aşama halinde hazırlanıp gönderilmelidir. Her bir aşamanın raporu ayrı olmalıdır. En geç 01
Ağustos 2012 ders saatine kadar tüm aşamaların raporu teslim edilmiş olmalıdır.
o Raporlar [email protected] adresine mail başlığında
Vt _ProjeRaporu1_ProjeAdı ve ekinde rapor dosyasının adı Vt _ProjeRaporu1_ProjeAdı olcak şekilde
göndermelidirler.
o Raporun içeriğinde ve mail içeriğinde gurup elemanlarının öğrenci numaraları ve ad soyadları
bulunmalıdır.
o 4. ve son rapor ve veritabanı backup dosyası maile eklenmelidir.
Öğr. Gör. Ali COŞUN
Download