tarımda kant*tat*f tekn*kler

advertisement
VERİ TABANI II
5 ECTS Kredi
4 saat/hafta
2.Yıl-Güz
Ön Lisans
Teorik
: 2 saat/hafta
Uygulama
Laboratuvar
::2 saat/hafta
BLPZ122
Zorunlu
Türkçe
Ders Veren Ögretim Üyesi:
Dersin Amacı ve Hedefi
Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili yeterliliklerin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Içerigi
 Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak
 Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları
tanımlamak
 Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Tabloları tanımlamak ve
diyagram yönetmek
 Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma işlemleri
yapmak
 Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veritabanından yeni veritabanı
oluşturmak
 Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak, Görünüm, tetikleyici,
altprogramlar ve indeksleri düzenlemek
 Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek
 Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek, Kullanıcı
rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek
 Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek
 Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek
 Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek, Veri çoğaltma işlemleri ve bakım
planı yapmak
 Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak
 Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak
 Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak
Dersin Degerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav, bir yazılı yarıyıl sonu sınavı ve bir uygulama
sınavı yapılır. Kredili sistemde ögrenim gören ögrencilerin baprılarının
degerlendirilmesinde sınıf ortalaması ve standart sapmasının önemli oldugu Bagıl
Degerlendirme Sisteminden yararlanılmaktadır.
Ders Kitabı/Diger Materyal
Musa Çiçek, Veritabanı Tasarımı ve SQL Sorgulama Dili, Nirvana Yayınları 2010,
Kadir Çamoğlu, Programlama ve Veritabanı Mantığı, Kodlab Yayın 2010
Ögretim Üyesinin Ders Ile Ilgili Önerisi ve Şartları
Download