kan merkezlerinde kalite yönetim sistemi kan merkezlerinde kalite

advertisement
KAN MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
GÜLER DİŞİAÇIK
KUZEY MARMARA BKM
Kalite Yönetim Sorumlusu
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
1
Kan Merkezlerinde Kalite Yönetim Sistemi
Ele alınması
gereken konular
Önerilen kalite
sisteminin
temeli ve içeriği
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
Yapılması
gereken
faaliyetler
Türk Kızılayı
uygulamaları
2
Kan Merkezlerinde Kalite Yönetim Sistemi
 11.04.2007 tarih ve 5624 no’lu
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği ile ilgili
Ulusal Mevzuat
1. Bölge Kan Merkezi (BKM)
2. Kan Bağış Merkezi (KBM)
3. Transfüzyon Merkezi (TM)’nde
KALİTE SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİNİ
ZORUNLU KILMIŞTIR
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
3
Kalite Sistemi Nedir?
*
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
4
Kalite Sistemi
 Kalite yönetimi, kalite güvencesi, sürekli kalite gelişimi,
personel, bina ve donanım, dokümantasyon, kan
toplama, test etme ve işleme, depolama, dağıtım, kalite
kontrol, kan
bileşenlerinin geri çekilmesi, uygunsuzluk
ve iç denetimi içerir
 Kalite sistemi; tüm işlemlerin standartlara uygun olarak
yerine getirilmesidir
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
5
Kalite Sistemi
Kan Hizmet Birimlerinde kalite sistemi için tanımlanması
gereken süreçler Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberinde
ayrıntılı olarak ele alınmıştır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
6
Kalite Yönetimi ve Süreç Kontrolü
Bir Hizmet Biriminde Kalite Yönetim Sisteminin,



Kurulması
Uygulanması
Devamlılığı
YÖNETİMİN DESTEĞİ ve TÜM ÇALIŞANLARIN
KATILIMI
ile
sağlanmaktadır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
7
Kalite Yönetimi ve Süreç Kontrolü
YÖNETİM,





Kalitenin önemini çalışanlarına vurgulamayı,
Kurumun misyon,vizyon ve kalite hedeflerini belirlemeyi,
Müşteri memnuniyetini,
Yönetimi Gözden Geçirmeyi,
Kaynak mevcudiyetini güvence altına almayı
TAAHHÜT ETMELİDİR
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
8
Kalite Yönetimi ve Süreç Kontrolü
Türk Kızılayı Kuzey
Marmara BKM’ nde,
 Tüm personele
Kalite Yönetim Sistemi
Bilinçlendirme eğitimi
verilerek kalitenin
önemi vurgulandı ve
verilen eğitimler kayıt
altına alındı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
9
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
10
Kalite Yönetimi ve Süreç Kontrolü
 Misyon, vizyon ve Kalite
Hedefleri belirlendi
 İç müşteri ve dış
müşterinin görebileceği
yerlerde sergilendi
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
11
Kalite Yönetimi ve Süreç Kontrolü
 Yönetimi Gözden
Geçirme Toplantıları
yapıldı ve toplantılar
kayıt altına alındı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
12
Personel ve Organizasyon
Hizmet Birimlerinde Çalışan tüm personel uygun,
 Öğrenim,
 Eğitim,
 Bilgi,
 Niteliğe sahip ve YETERLİ SAYIDA olmalıdır.
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
13
Eğitim ve Yetkinliğin Değerlendirilmesi
 Tüm personel,transfüzyon
tıbbının temel ilke ve
uygulamalarını kapsayacak
şekilde, kendi görevlerine
uygun eğitim almalıdır
 Tüm eğitimler
sertifikalandırılmalıdır
 Hizmet içi eğitimler sürekli
verilmelidir
 İlk test ve son test
uygulaması
gerçekleştirilmelidir
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
14
Eğitim ve Yetkinliğin Değerlendirilmesi
 2011 yılında 199,27
saat, 2297 kişiye 194
eğitim
 2012 yılında 173 saat,
1053 kişiye 158 eğitim
gerçekleştirilmiştir.
(Eğitim Birimi istatistikleri)
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
15
Eğitim ve Yetkinliğin Değerlendirilmesi
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
16
Görev - Yetki - Sorumluluklar
 Hizmet Birimi Sorumlusu
 Süreç Birim Yöneticisi
 Kalite Yöneticisi
 Teknik personelin
Görev, yetki ve sorumlulukları anlaşılır şekilde tanımlanmalı
ve dokümante edilmelidir
Hiyerarşik yapıyı gösteren
ORGANİZASYON ŞEMASI
olmalıdır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
17
Görev – Yetki - Sorumluluk
 Kan hizmet biriminin
hiyerarşik yapısını
gösteren organizasyon
şeması oluşturuldu
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
18
Görev-Yetki- Sorumluluklar
 Görev,yetki ve
sorumluluklar
tanımlanarak,
 İlgili personelle paylaşıldı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
19
Mekan ve Binalar
 Kan bağışçılarına tüm
işlem alanlarından ayrı,
Bağışçı mahremiyetine
özen gösteren kan alma
salonları oluşturuldu
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
20
Gezici Ekipler
 Bağışçı mahremiyeti
 Havalandırma,elektrik
kaynağı,aydınlatma
 Tanımlanmış kan
saklama ve nakil
koşullarına uygunluk
 ONLİNE SORGULAMA
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
21
Mekan ve Binalar
 Mekan ve binalar etkin temizliğe olanak verecek şekilde
tasarlandı, Genel Bakım ve temizlikler ile ilgili prosedürler
oluşturuldu
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
22
Donanım,Araç ve Gereçler
 Tıbbi cihaz envanter
yönetimini içeren
prosedürler oluşturuldu
ve kullanılan tüm tıbbi
cihazların envanter
kayıtları yapıldı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
23
Donanım, Araç ve Gereçler
 Biyomedikal birim
tarafından, kan
merkezimizde kullanılan
tüm tıbbi cihazların
kalibrasyon ölçümleri
yapıldı
 Kullanıcı ve biyomedikal
birim tarafından
yapılacak bakım ve
temizlik prosedürde
tanımlandı, uygulandı ve
kayıt altına alındı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
24
Donanım, Araç ve Gereçler
 Tıbbi cihazda kullanılan
tüm materyallerin stok
kayıtları tutuldu, kritik
stok seviyeleri belirlendi
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
25
Donanım, Araç ve Gereçler
 Materyaller Sağlık
Bakanlığı tarafından
onaylı tedarikçilerden
temin edilmekte,
tedarikçiler
değerlendirilmektedir
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
26
Dokümantasyon
Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliğini sağlamak için,
 Gerekli olan her aşamayı anlatan,
 Bu aşamaların izlenebilirliğini sağlayan
DOKÜMAN oluşturulmalıdır
Yetkili biri tarafından gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır
Bilgi işletim sistemi üzerinden yürütülen tüm dokümanın
yedekleri alınmalıdır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
27
Dokümantasyon
 Kan ve kan bileşenlerinin
kalite ve güvenliğini
sağlamak için gerekli her
aşamayı anlatan yazılı
doküman oluşturuldu
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
28
Dokümantasyon
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
29
Bağışçı İşlemleri
Kan Bağışçısının,



Tıbbi sorgulama ve bağış öncesi kimlik tespiti yapılmalı,
Etkin anamnezi alınmalı,
Bağış esnasında ve sonrasındaki tüm aşamaları ilgili
formla kayıt altına alınmalıdır
( Örn. İstenmeyen olaylar, kan bağışçısı ret kayıtları v.b.)
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
30
Bağışçı İşlemleri
 Tüm bağışçı işlemleri
Hemonline sistemi
üzerinden yapılmaya
başlandı TC Kimlik
numarası ile bağışçı
karşılaştırılması yapıldı
Hatayı ortadan kaldırmak
ve süreci takip etmek
için barkod uygulamasına
geçildi
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
31
Kanın İşlenmesi
 Kan bileşenlerini işlemek
için kaliteli ürün üretimini
ve personel güvenliğini
sağlayacak alanlar
oluşturuldu
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
32
Saklama ve Dağıtım
 Kan bileşenlerinin türüne
göre uygun ısıda
saklanabileceği depo
koşulları sağlandı ve ısı
alarm sistemleri
kullanılmaya başlandı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
33
Saklama ve Dağıtım
 Karantinaya alınmış ya
da imha edilecek ürünler
ayrılmalıdır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
34
Saklama ve Dağıtım
 Uygun koşullarda
saklanan kan
bileşenlerinin transfüzyon
merkezlerine uygun ısıda
transferini sağlamak için
kan nakil kutularına ısı
takip sistemi kuruldu ve
ölçümler değerlendirildi
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
35
Hizmet Birimi Güvenliği ve Biyogüvenlik
Personelin çevre güvenliği ve biyogüvenliğini içeren prosedür
oluşturulmasını, personele mesleki risk ve korunma
yöntemlerini içeren eğitim verilmesini ve kayıt altına
alınmasını konularını kapsamaktadır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
36
Hizmet Birimi Güvenliği ve Biyogüvenlik
 Personelin
biyogüvenliğini sağlamak
için temel noktaları
içeren prosedürler
oluşturuldu Personele
konuyla ilgili
bilinçlendirme ve
tazeleme eğitimleri
verildi
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
37
Hizmet Birimi Güvenliği ve Biyogüvenlik
 Tıbbi atık prosedürleri
doğrultusunda;
 tıbbi atıktan sorumlu
personel belirlendi
 koruyucu kıyafetler
temin edildi
 tıbbi atıkların belediye
personeline teslim
edilmesi sağlandı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
38
Kalitenin İzlenmesi
Kanın,




Toplanması,
İşlenmesi
Saklanması
Dağıtılması
için istenen şartları kontrol edip izleyebilmek için süreci
karşılayan veriler olmalıdır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
39
Kalitenin İzlenmesi
 Kalite Birimi tarafından
veri kaynakları tespit
edildi, veriler toplanarak
analiz edildi, süreç
performansı izlendi ve
iyileştirme çalışmaları
başlatıldı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
40
Kalite Kontrol
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
41
Kalite Kontrol
 Laboratuar birimlerinden
bağımsız kurulan Kalite
Kontrol Birimi tarafından
Kan bileşenlerinin kalite
standartlarında üretilip
üretilmediği örneklem
yoluyla tespit edilmekte
ve raporlanmaktadır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
42
Kalite Kontrol
 Kullanılan cihazların iç ve
dış kalite kontrolü
yapılmakta, ölçümler
değerlendirilmekte,
gerekirse düzeltici /
önleyici faaliyetler
planlanmakta ve ilgili
kayıtlar muhafaza
edilmektedir
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
43
Değişiklik Kontrolü
 Validasyon çalışmaları
yapılmaktadır
 Validasyonun amacı,fiili
uygulamalar ile yasal ve
bilimsel gereklilikler
arasında uyumu
sağlamaktır
 Validasyon bir süreç
yada bir sistemle ilgili
tüm parçaların doğru ve
tutarlı çalışacağına dair
kanıtları içermelidir
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
44
Mikrobiyolojik Tarama ve immünohemotolojik Testler
 Her kan bağışına ait
örnekler,ileride test
yapmaya olanak verecek
şekilde -20°C’den düşük
sıcaklıkta en az 1ml
miktarda, 2 ayrı tüpte,en
az 1 yıl süreyle
saklanmalıdır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
KENDİN İÇİN
SAKLA
ADLİ VAKA
İÇİN SAKLA
45
Işınlama
□ Işınlama için doz ayarlı donanım kullanılmalıdır
□ Işınlama için kullanılan cihazın bakım ve denetimi Türkiye
Atom Enerjisi Kurumunun öngördüğü mevzuata uygun
olarak gerçekleştirilmelidir
□ Kobalt kaynağı kullanıldığından yılda en az bir kez kaynak
yenilenmelidir
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
46
Işınlama
Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezleri’nde hizmet alımı ve
süreli Bölge Kan merkezlerine yönlendirilme ile
sürdürülmekte olan ışınlama,
01.01.2013
tarihinde KMBKM’de uygulanmaya başlayacaktır.
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
47
Sapmalar, şikayetler, istenmeyen ciddi olay
ve etkiler, ürün geri çağırma ve düzeltici
/önleyici faaliyetler





Kan bileşenlerinin toplanması,
Test edilmesi,
İşlenmesi
Depolanması,
Dağıtımı
esnasında koşulların uygun olmamasının üretilen kan ve kan
ürününü olumsuz etkilemesi sonucu ortaya çıkabilecek
istenmeyen olayları içermektedir. Bu durumları ortadan
kaldırmak / en aza indirmek için sistemler kurularak takip
edilmeli, hatalı ürün temin edilerek incelenmeli ve gerekirse
düzeltici / önleyici faaliyet başlanmalıdır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
48
 Ürün geri çağırma
prosedürleri oluşturuldu
Konu ile ilgili transfüzyon
merkezlerine
bilgilendirme yapılarak
uygulama başlatıldı
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
49
 Hatalı ürün temin
edilerek kalite kontrol
laboratuarımızda
incelenmekte ve
transfüzyon merkezlerine
geri bildirimde
bulunulmaktadır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
50
 Düzeltici / Önleyici
faaliyet sistemi kalite
yazılımı üzerinden takip
edilmektedir
(DÖFİ PANELİ)
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
51
Denetim ve iyileştirmeler
 İç denetçi eğitimi almış
kurum çalışanı tarafından
yılda bir kez olmak üzere
iç denetimler yapılmakta,
raporlanmakta ve
iyileştirmeler
planlanmaktadır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
52
Denetim ve iyileştirmeler
 Sertifikalandırmayı yapan
firmanın seçtiği kan
merkezlerimize yılda bir
defa aynı firma
denetçileri tarafından dış
denetimler yapılmaktadır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
53
Sonuç
Kan hizmet birimlerinde oluşturulan kalite sistemi, kan
ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliğini sağlamalı;
ayrıca müşteri memnuniyetine dayalı bir sistem olmalıdır
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
54
Sonuç
 Hükümetler, yönetim ve kalite ile ilgilenmekte ve birçok
ülkede kalite iyileştirme konularında görev
üstlenmektedirler
 Günümüzde devletlerin hizmet sunucusu olarak görev
üstlenmesi,
kan
kuruluşlarında
kalite
yönetim
çalışmalarına hız katmaktadır
 Çalışmalardaki gelişmeler yüz güldürücüdür
 Kalite sistemi; işleyişin değerlendirilmesini ve
sürekli iyileştirilmesini içermelidir
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
55
“Değişim yaşamın kuralıdır
Sadece geçmişe ya da şimdiki zamana önem
verenler geleceği kaçırırlar”
KENNEDY
V.Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Tıbbı Kongresi
56
TEŞEKKÜRLER
Download