MAGNETİZMA 1

advertisement
1
MAGNETİZMA
4.
1. Bir çubuk mıknatıs kesilerek şekildeki gibi parçalara ayrılıyor.
N
M
Ayrılan parçaların K, L, M uçlarının
kutupları nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
K
L
M
N
S
S
N
S
N
N
S
N
N
N
N
N
S
S
X
Z
Y
S
N
N
S
L
Buna göre,
S
I. X mıknatısı Y den uzaklaşır.
II. Y ile Z mıknatısları birbirine doğru hareket eder.
III. X ile Z mıknatısları aynı yönde hareket eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
K
B) Yalnız II
D) I ve III
2. Bir çubuk mıknatıs önce
tam ortasından iki eşit S
N
parçaya
bölünüyor.
Z
Mıknatısın sol ucu da X
Y
yine tam ortasından iki
eşit parçaya bölünerek şekildeki parçalar elde ediliyor.
Buna göre, bu parçaların X, Y, Z uçlarının kutup işareti
nedir?
X
Y
Z
A)
S
S
S
B)
S
N
N
C)
N
S
S
D)
N
N
N
E)
S
S
N
5.
d
X
3. Bir çubuk mıknatıs şekil- K
deki gibi parçalara
ayırılıyor. Sürtünmesi
önemsiz yatay zemin K
üzerine I, II ve III teki
gibi konulup serbest bırakılıyor.
K
I
M
L
M
L
L
D) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
E) Yalnız III
6. Özdeş X ve Y çubuk
mıknatısları
demir
1
bilyeye eşit uzaklıkta
X
yaklaştırılıp sabit tutuS N
luyor.
Buna göre,
d
d
I. Demir bilye 1 yönünde hareket eder.
II. Demir bilye hareket etmez.
III. Demir bilye 2 yönünde hareket eder.
yargılarından hangileri yanlıştır?
2
Y
S
N
III
hangilerinde mıknatısların hareket yönleri doğru olarak
gösterilmiştir?
A) Yalnız III
L
Y mıknatısı, yatay ve yalıtkan düzleme sabitlenmiş
olan X ve Z mıknatıslarının arasına şekildeki gibi
bırakıldığında dengede kalıyor.
Buna göre,
I. K ve L kutupları farklı cinstir.
II. Z mıknatısının kutup şiddeti, X inkinden büyüktür.
III. Y mıknatısının kutup şiddeti, Z ninkinden büyüktür.
A) I, II ve III
M
II
Z
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Buna göre,
L
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2d
Y
K
D) Yalnız II
M
S
d
d
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki özdeş X, Y, Z
çubuk mıknatısları şekildeki konumda iken serbest
bırakılıyor.
A) Yalnız I
K
N
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
7. İplerle asılı olan X ve
yatay


Y mıknatısları şekildeki gibi dengedeK
L
dir.
X
Y
> olduğuna göre;
I. X mıknatısının kütlesi, Y ninkinden daha büyüktür.
II. Mıknatısların birbirine uyguladıkları magnetik kuvvetler aynı büyüklüktedir.
III. K ve L kutupları farklı cinstir.
N
11. Bir çubuk mıknatısın
K
uçlarındaki X, Y ve Z
X
demir çivileri şekildeki
gibi dengededir.
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
8. Manyetik kutup şiddetleri 2.104A.m olan iki mıknatıs
arasındaki uzaklık 2 m dir. Mıknatısların zıt kutuplarının birbirine uyguladığı kuvvet kaç N olur?
( K = 10-7 N/A2 )
B) 8
C) 10
B) Yalnız II
D) 12


X
12.
N
K
E) 15
S
A) 1/2
B) 1
C) 2
L
K
L


2d
h
X
Y
Z
A)
S
N
S
B)
N
S
S
N
S
C)
N
S
N
m
m
D)
S
S
S
E)
S
N
N
D) 3
Y
Z
Şekil-I deki gibi N ve S kutupları bilinen bir mıknatıs tam
ortadan ikiye bölünüyor. Bölünen parçalardan KL kısmı
alınıyor ve Şekil-II deki gibi yumuşak bir demir çubuğa
yaklaştırılıyor.
Buna göre demir çubuğun X, Y, Z noktalarının kutup işareti nedir?
m N
2d
C) I ve II
E) II ve III

9. Boyu d olan çubuk mıknatısın
tam ortasından h yüksekteki mı
şiddetli N kutbunu, çubuk mıknatısın N kutbu F kuvveti ile itiyor. mı kutbuna çubuk mıknatısın uyguladığı net kuvvet
kaç F dir?
M
Çubuk mıknatısın kutup L
işaretleri
verildiğine
göre,
I. X in K ucu S kutup işaretlidir.
II. Y nin L ucu N kutup işaretlidir.
III. Z nin M ucu N kutup işaretlidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
A) 6
Z
Y
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
S
E) 4
K
10.
K
L
M
Taşıdıkları elektrik yükleri sıfır olan K, L, M çubukları
şekildeki gibi dengededir.
Bu çubuklardan hangileri kesinlikle mıknatıstır?
X
13. Bir mıknatıs çubuğu ile X
N
S
L
ve Y demir çubukları
Y
yalıtkan yatay düzleme
şekildeki gibi sabitlenM
R
P
miştir.
Buna göre K, L, M, P, R bölgelerinden hangileri N kutbu
özelliğini kazanmıştır?
A) L ve P
B) L ve R
C) M ve P
D) K, M ve P
E) L, M ve R
A) Yalnız K
B) Yalnız M
C) K ve L
D) K ve M
E) L ve M
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
Download