mıknatıslar ve özell*kler

advertisement
112008046
ELİF ÇİMEN
FEN BİLGİSİ ÖGRETMENLİGİ
(2.ÖGRETİM)
3.SINIF
ELEKTRİK AKIMININ
MANYETİK ETKİSİ
Doğal mıknatıs: İçerisinde manyetik
adı verilen demir oksit bileşiği içeren
kayaç doğal mıknatıstır.
Yapay mıknatıs: Bizim kullandığımız
mıknatıslar yapay mıknatıslardır.
Mıknatısın aynı
kutupları birbirini
iter.
Mıknatısın zıt
kutupları birbirini
çeker.
Mıknatısın manyetik alan kuvvet çizgileri kuzey
kutbundan(N) çıkar, güney kutbunda(S) son bulur.
Manyetik maddeleri mıknatıslandırma yöntemleri;
Etki ile mıknatıslanma
Dokunma ile mıknatıslanma
Sürtünme ile mıknatıslanma
Bir maddenin mıknatıslık özelliği kazanabilmesi
için manyetik madde olması gerekir. Demir,
nikel, kobalt gibi mıknatıs yapımında kullanılan
maddelere manyetik madde denir.
ELEKTROMIKNATIS
Bazı maddeler elektrik akımının etkisiyle
manyetiklik özelliği kazanır. Bir manyetik
madde etrafına tel sarılıp, tele akım
verilirse mıknatıs oluşturulur. Oluşan bu
mıknatısa elektromıknatıs denir.
Sağ elimizi bobinin üzerine sardığımızda
baş parmağımızın gösterdiği yön
elektromıknatısın N kutbu iken, diğer yön
ise S kutbudur.
1.Bir elektromıknatısın gücü, bobinin sarım
sayısına bağlıdır. Sarım sayısı artıkça
elektromıknatısın çekim gücü artar.
2.Bir elektromıknatısın gücü, bobinden geçen akıma
bağlıdır. Demir çivi üzerine takılan tele verilen akım
arttırılırsa çivinin mıknatıslık gücü artar ve daha fazla
toplu iğne çeker.
Günlük Hayatta Elektromıknatısları
Nerede Kullanırız?
Telgraf
Telefon
Kapı zili
Televizyon
Hurdalıklarda kullanılan vinç
Hoparlör
Japonların maglev treni(hızlı tren)
Japonların maglev treni(hızlı tren)
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız mikser,
matkap, vantilatör, saç kurutma makinesi, gibi
pek çok alet elektrik enerjisini hareket enerjisine
dönüştüren motorlar içerir. Bu motorlara elektrik
motoru denir.
Hareket enerjisinden elektrik enerjisi üreten
araçlara jeneratör denir.
Günlük hayatımızda kullandığımız elektrik
enerjisi, güç santrallerindeki jeneratörler
yardımıyla üretilir.
Download