Kuvvet ve Hareket (Gülçin Kahraman)

advertisement
KUVVET VE HAREKET
Kuvvet,
* bir cismi hareket ettirebilir,
* durdurabilir
* cismin hareket yönünü ve
şeklini değiştirebilir.
1
KUVVET VE HAREKET
Kuvvet, bir cismi harekete
geçirebilmek, hareket halindeki
bir cismi durdurabilmek,
hareketin yönünü ya da hızını
değiştirebilmek için gerekli olan
itme ya da çekme miktarıdır.
-Çim biçme makinesini iten bir bahçıvan,
-Yolcu vagonlarını çeken lokomotif,
-Duvarda asılı olan bir resmi tutan çivi
kuvvet uyguluyor demektir.
2
KUVVET VE HAREKET
Bütün bu itme, çekme ve tutma
örneklerinde kuvvet,
üzerinde etki yaptığı cisimle
temas halindedir.
3
KUVVET VE HAREKET
Bütün kuvvetlerin etkiledikleri cisme
temas etmeleri gerekmez, yani bazı
kuvvetler uzaktan etkiler.
Bu tür kuvvetler şunlardr:
- Yerçekimi
- Elektrik
- Magnetizma (Manyetik Alan)
4
KUVVET VE HAREKET
Temas olmadan da cisimlere
kuvvet etki edebilir.
Bu kuvvetlere “TEMAS GEREKTİRMEYEN KUVVETLER” adı
verilir.
Newton adlı bilim adamı bir elma
ağacının altında dinlenirken ağaçtan bir
elmanın düştüğünü gördü.
Bunun sebebini araştırdığında elmaya
etki eden bir kuvvet olması gerektiğini
düşündü.
Bu kuvvetin elmaları yere doğru
çektiğini buldu.
5
KUVVET VE HAREKET
Yerin merkezine doğru
olan kuvvete “ yer çekimi
kuvveti ” denir.
Yerçekimi kuvvetinin etkisiyle havaya
atılan ve havadan ağır olan her cisim belirli
bir süre sonra yere düşer.
6
KUVVET VE HAREKET
Yerçekimi kuvveti temas gerektirmeyen
bir kuvvettir.
Yerçekimi kuvveti, yeryüzünde bulunan
hareketli ve hareketsiz tüm varlıklara etki
eder.
7
KUVVET VE HAREKET
Yün kazağa sürtülen lastik
balon, küçük kağıt parçalarına
yaklaştırılırsa kağıt parçalarını
çeker.
Balonun kağıt parçalarına
uyguladığı kuvvet temas
gerektirmeyen bir kuvvettir.
Bu kuvvete “ elektriksel kuvvet ”
adı verilir.
8
KUVVET VE HAREKET
MIKNATISLAR
9
KUVVET VE HAREKET
Demir, nikel, kobalt gibi
maddeleri çekme özelliği
gösteren maddelere mıknatıs,
mıknatısın çektiği maddelere de
manyetik maddeler denir.
Mıknatısın çekmediği
tahta,plastik,kağıt,cam,bakır gibi
maddelere ise manyetik olmayan
maddeler adı verilir.
10
KUVVET VE HAREKET
Mıknatısın manyetik maddelere
uyguladığı kuvvete manyetik kuvvet
adı verilir.
11
KUVVET VE HAREKET
Bir mıknatısın demir, nikel, kobalt
cinsinden maddeleri her yönde
çekebildiği alana manyetik alan adı
verilir.
12
KUVVET VE HAREKET
Bir mıknatısın
etkisi boşluk dahil
“her ortamda
aynıdır”.
Örneğin; hava, su ve boşluk gibi farklı
ortamda bulunan 3 mıknatıs kendilerine
eşit uzaklıkta bulunan demir tozlarını
aynı miktarda çekerler.
13
KUVVET VE HAREKET
Bir mıknatısın çekim
etkisinin büyüklüğü,
çektiği maddenin
uzaklığı ile ters
orantılıdır.
Yani çekilen madde yakındaysa çekim
etkisi daha büyük, uzaktaysa daha
küçüktür.
14
KUVVET VE HAREKET
Mıknatısların çekme özelliği
cam , tahta, ve kağıt gibi maddelerden
geçer.
DİKKAT !
15
KUVVET VE HAREKET
Bir mıknatısta mıknatıslık özelliğinin en kuvvetli
olduğu uç kısımlara mıknatısın kutupları denir.
Kuzeye yönelen kutba kuzey kutup (N), güneye
yönelen kutba güney kutup (S) denir.
AYNI KUTUPLAR BİRBİRİNİ İTER.
ZIT KUTUPLAR BİRBİRİNİ ÇEKER.
16
KUVVET VE HAREKET
Mıknatıslar,
* Elektrik motorlarının kullanıldığı
buzdolabı,çamaşır makinesi,elektrik
süpürgesi,matkap,elektrikli tıraş makinesi gibi
aletlerde
* Kapı zilinde
*Radyoda
*Telefonda
* Hurdalıklarda demir,nikel ve kobaltı ayıran
vinçlerde
*Pusulalarda kullanılır.
Evimizdeki buzdolapların kapakları mıknatıslar sayesinde kapanır.17
KUVVET VE HAREKET
Garip bir şey:
Bazı insanlar
vücutlarındaki manyetik
alanı kullanarak metal
cisimleri mıknatıs gibi
tutabiliyorlar.
18
KUVVET VE HAREKET
KAYNAKLAR:
* Konu Anlatımlı Tüm Dersler – 5 Okyanus
Yayınları
* Tüm Dersler 5 – Aydan Yayıncılık
* Google İnternet Sitesi ( Resimler için )
19
KUVVET VE HAREKET
HAZIRLAYAN VE SUNAN:
Gülçin KAHRAMAN
20
Download