DERS YLI 4. SINIF 1.DÖNEM 2. FEN BİLİMLERİ SINAVI Adı Soyadı

advertisement
…. DERS YLI 4. SINIF 1.DÖNEM 2. FEN
BİLİMLERİ SINAVI
Adı Soyadı:……………………………….
4. Kuvvet, cisimlere itme veya çekme
olarak uygulanabilir. Aşağıdakilerden
hangisinde kuvvetin uygulanma şekli
diğerlerinden farklıdır?
A) Bozulan arabayı çekici ile çekmek.
B) Sepete konan poşeti iple yukarıya doğru
çekmek.
1. Yukarıdaki kutuya Veli bir kuvvet
uyguluyor. Kutu ok yönünde hareket
ediyor. Veli’nin uyguladığı kuvvet cinsi
aşağıdakilerden hangisine benziyor.
A) El arabasını itme
B) Buzdolabının kapağını açma
C) balonu sıkma
C) İple kuyudan su çekmek.
D) Tahtanın üzerine çivi çakmak
5. Kuvvet hareket halindeki bir cismi
durdurur.
Bu bilgiye aşağıdakilerden hangisi bir
örnektir?
A) Bir çocuğun el arabasını sürmesi
D) Teli bükme
B) Bir adamın üzerine gelen topu
durdurması
C) Bir kadının süngeri sıkması
D) Bir çocuğun teli bükmesi
6. Aşağıdaki hareketlilerden hangisi dönme
hareketi yapmaktadır?
A) Düz yolda ilerleyen araba
B) Okuldan eve giden öğrenci
2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kuvvet, hareketli cisimleri durdurabilir.
B) Kuvvet, duran cisimleri hareket
ettirebilir.
C) Kuvvet, cisimlerin yalnızca şeklini
değiştirir.
D) Kuvvet itme ve çekme şeklinde
uygulanabilir.
3. Aşağıdaki maddelerden hangisinde
kuvvet sıkma şeklinde uygulandığında
maddenin şekli değişebilir?
A) cam
B) hamur
C) tahta
D) demir çubuk
C) Araba direksiyonunun çevrilmesi
D) Masanın itilmesi
7. Aşağıda verilen durumların hangisinde
kuvvet ortadan kaldırıldığında cisim eski
haline döner?
A) Bakır telin bükülmesi
B) Lastiğin gerilmesi
C) Kutu kolanın sıkıştırılması
D) Kağıdın buruşturulması
8.“ Kuvvet, uygulanan cisimlerin ………
değişir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelemez?
A) hız
B) şekil
C) yön
D) kütle
Birbirini çekiyor
N
S
A mıknatısı
1
2
B mıknatısı
9. Şekilde görüldüğü gibi iki mıknatıs
birbirini çektiğine göre aşağıda
verilenlerden hangisi doğrudur?
13. Ayşe, bir su bardağına şeker doldurdu.
Sonra şekerin sıvı maddeler gibi konulduğu
kabın şeklini aldığını gördü. Ayşe bunu nasıl
açıklar?
a) Şeker sıvılaşmıştır.
b) Tanecikli yapılı katılar sıvılar gibi
davranır.
c) Kaba konan şeker sıvılaşır.
d) Şeker aslında bir sıvı maddedir.
A) 1 N, 2 S
C) 1 N, 2 N
14. Maddelerin sıvıları çekmeme
özelliğinden günlük hayatta nasıl
yararlanırız. Bir örnek yazınız.
D) 1 S, 2 N
…………………………………………………………………
B) 1 S, 2 S
……………………………………………………………….
10. Bir çocuk masa üzerinde duran toplu
iğneye, çiviye, tahta parçasına ve demir
çubuğa sırayla mıknatıs yaklaştırıyor.
Mıknatıs bu cisimlerden hangisini çekmez?
a)toplu iğne
b)çivi
c) tahta parçası
d) demir çubuk
b)çivi
c) tahta parçası
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
11. Ali masa üzerinde duran toplu iğneyi,
çiviyi, tahta parçasını ve demir çubuğu
sırayla içi su dolu bir kovanın içine
bırakıyor. Bu cisimlerden hangisi suyun
üstünde yüzer?
a)toplu iğne
15. Günlük hayatta mıknatıslardan nasıl
yararlanırız. Aşağıya yazınız.
d) demir çubuk
……………………………………………………………………
16. Doğada havanın varlığını kanıtlayan bir
deney modeli çiziniz ve gerekli açıklamasını
yazınız.
17 Bir dereceli silindire 300 mL su koyup
içine bir taş parçası bırakıldığında kaptaki
suyun seviyesi 500 mL ’ye yükseliyor.
Buna göre taşın hacmi kaç ml ’dir?
Şekil çizerek çözünüz.
18. Bir futbol topunun ağırlığı 50 g
gelmektedir. Top patlayınca ağırlığı 20 g' a
düşüyor. Top kaç g hava kaybetmiştir?
Şekil çizerek çözünüz.
12. Şekildeki terazi dengededir ( = 2kg)
olduğuna göre şekildeki top kaç
kilogramdır?
a)3kg
b)6kg
c)2kg
d)4kg
17, ve 18. Sorular 10 puan, diğer
sorular 5 puandır
Download