Mıknatıs

advertisement
MIKNATIS ÇEŞİTLERİ
Mıknatıs, manyetik alan üreten nesne veya malzemedir. Demir, nikel, kobalt gibi bazı
metalleri çeker, bakır ve alüminyum gibi bazı metallere ve metal olmayan malzemelere
etki etmez.
Mıknatıslık etkisi, malzemelerde iki karşılıklı uçta toplanır. Bu iki uca mıknatısın kuzey ve
güney kutubu ismi verilir. İki mıknatısın eş kutupları birbirini iterken, zıt kutupları birbirini
çeker
Eski ve kısmen günümüzde de kullanılabilen bir kuram olan mıknatısın moleküler
kuramına göre; mıknatıslanabilen cisimlerin içinde Kuzey (North) ve Güney (South)
kutuplar bulunur. Cismin içindeki kutuplar, cisim mıknatıslanmadan önce moleküler
seviyede düzensiz gruplar halindedir. Cisim manyetik hale geldiğinde, cismin içindeki bu
grupların birçoğu aynı doğrultuya gelerek cismin toplam manyetik alanına katkıda
bulunur. Böylece tek bir manyetik alan ve tam bir manyetik kutupluluk elde edilir.
Mıknatıslığın modern elektron kuramı da kısmen aynı noktaları kabul eder ama yük
fikrini bırakır. Domain veya atom gruplarından meydana gelen tanecik fikrine ağırlık verir.
Manyetiklik durumunun sebebini atom ve moleküllerin manyetik momentlerine ve dış
etkilerle cismin içindeki manyetik kuvvetin paralelleştirilmesine bağlar.
Manyetik kuvvetin etkisi ile, kendisi manyetik olmadığı halde çekilen maddelere
paramanyetik, itilen maddelere diyamanyetik denir. Paramanyetik maddelere örnek
olarak alüminyum, baryum ve oksijen, diyamanyetik maddelere ise civa, altın, bizmut,
silisyum ve benzeri maddeler verilebilir
Elektromıknatıslar : Magnetik özellik
gösteren maddeye örneğin demir üzerine
tel sarılıp telden akım geçirildiğinde
oluşan mıknatıslardır.
Mıknatısın Kutupları
Mıknatısların uçları çekme ve itme
özelliği gösterirler. Mıknatıslık etkisinin en
şiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir.
Bir mıknatısın şekli nasıl olursa olsun iki
kutbu bulunur.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards