17753_7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları

advertisement
 2013‐2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULAR Adı‐Soyadı: Sınıf‐No: 1. Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir? A)Ağız B)Kulak 6. Yukarıdaki A ve B olayı aşağıdakilerden hangisidir? C)Göz D)Deri 2.
Kim 500 puan ister yarışmasında yukarıdaki gibi bir soru
çıkmıştır. Bu soruda boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri gelmelidir?
A) farklı-zıt
C) farklı-aynı
B)eşit-aynı
D)eşit-zıt
3. Kandaki şeker miktarını ayarlayan hormon çifti
A) A olayı şimşek çakması ve B olayı yıldırım düşmesidir. B) A olayı ve B olayı yıldırım düşmesidir. C) A olayı ve B olayı şimşek çakmasıdır. D) A olayı yıldırım düşmesi ve B olayı şimşek çakmasıdır 7) Sürtünme kuvvetinin faydaları düşünüldüğünde aşağıdaki‐lerden hangisi dışarıda kalır? A) Cisimlerin dengelerinin sağlanması B) Gerekenden fazla enerji harcanması C) İnsanların kolay hareket etmeleri aşağıdakilerden hangisidir?
D) Taşıtların istendiğinde durabilmesi A) Kalsitonin - Tiroksin B) Tiroksin - İnsülin
C) Glukagon - Kalsitonin D) İnsülin – Glukagon
8. Aşağıdaki örneklerden hangisi şekildeki cismin yükü ile aynı cins yüke sahiptir? 4.
A) İpek kumaşa sürtülen cam çubuk Müge tekerlekli sandalye kullandığı için okul merdiveninden
çıkmakta zorlanıyor. Sınıf arkadaşları Müge’nin merdiven yerine
bir engelli rampası kullanması gerektiğini düşünüp engelli
rampası projelerinin resmini çiziyorlar.Hangi öğrencinin yaptığı
proje seçilmeli ki Müge rampadan çıkarken en az kuvveti
harcasın?
A)Eda
B)Meryem
B) Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk C) Saça sürtülen plastik tarak D) Yün kazağa sürtülen balon 9. Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir? A) Vida
B) Dişli çark
C) Bisiklet
D) Çıkrık
10.Zeminde yuvarlanmakta olan bir top neden bir
müddet sonra durur?
C)Hüseyin
D)Eren
5) Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi tür yükle yüklü olduğunu anlamaya yarayan alete denir? A) Stetoskop B) Mıknatıs C)Elektroskop D) Radyaskop A) Çünkü yerçekimi kuvveti topu aşağı doğru çeker.
B) Çünkü rüzgar topun hareketiyle aynı yönde eser.
C) Çünkü yer ve top arasında sürtünme kuvveti
vardır.
D) Çünkü topun içinde hava vardır.
11.Başlangıçta yükleri bilinmeyen
14.Başlangıçta nötr olan elektroskopun
iletken K levhası ve L küresi birbirine
şekildeki gibi topuzunun pozitif, yapraklarının
dokundurulup ayrıldıktan sonra yük
negatif yüklenmesi için aşağıdakilerden hangisi
dağılımları aşağıdakilerden hangisi gibi
yapılmalıdır?
kesinlikle olamaz?
K
A) Pozitif yüklü çubuk topuza yaklaştırılmalı
L
A)
+
+
B)
-
-
C)
nötr
nötr
D)
+
-
B) Negatif yüklü çubuk topuza yaklaştırılmalı
C) Pozitif yüklü çubuk topuza dokundurulmalı
D) Negatif yüklü çubuk topuza dokundurulmalı
15) Özdeş yüklü K,L ve M cisimlerinin durumları şekildeki gibidir. 12.Melisa, fiziksel anlamda iş olan bir olay ile ilgili
şekildeki tabloyu
hazırlıyor.Kuvvet ve
hareket yönünü
oklarla göstermek
Buna göre cisimlerin yükleri hangisi olabilir? isteyen Melisa,
tabloya aşağıdakilerden hangisi gibi çizim yaparsa
hata yapmış olur?
Kuvvet Yönü
Hareket Yönü
A)
K L M
A) + + ‐
B) ‐
+ +
C) ‐
‐ +
D) + ‐ +
16.
B)
X
C)
Y
D)
13) ++ + + + + ‐ + + + ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ + + + + + + + + + + + Buket’in hazırladığı kaldıraç modeli ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X yük yoludur.
B) Y kuvvet yoludur.
C) Kuvvetin yönünü değiştirir.
Yukarıdaki cisimlerin hangisi nötr’dür? A)Daire B) Kare C)Üçgen D)Sİlindir D) Her zaman kuvvetten kazanç sağlar.
19.
17.
İnsan vücudu da
elektriklenebilir.
Toprakta çıplak
Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddeler
vücudumuzda sindirim bozuklukları, bağırsak,
böbrek, karaciğer, kalp ve damar hastalıklarına,
gırtlak ve akciğer kanserine, görme bozukluğu,
ayakla yürüdüğümüzde vücudumuzda
biriken …………………….
Yazıda sigara, alkol ve uyuşturucu gibi
maddelerin insan sağlığına bazı etkileri
verilmiştir.
Emre çıplak ayak ile çim üzerinde
yürümektedir.
Yazıyı inceleyen bir öğrencinin sigara,
alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin
kullanımı ile ilgili yaptığı yorumlardan
hangisi doğrudur?
Emre’nin konuşması hangisi ile devam
ederse doğru olur?
A) Pozitif yük toprağa akar.
B) Negatif yük toprağa akar.
A) Sadece sindirim sisteminin sağlığını
olumsuz etkiler.
C) Negatif yük topraktan gelen negatif yük ile
dengelenir.
B) Sadece sindirim ve boşaltım sisteminin
sağlığını olumsuz etkiler.
C) Sadece sindirim, boşaltım, solunum ve
dolaşım sisteminin sağlığını olumsuz
etkiler.
D) Vücut sağlığımızı olumsuz etkiler.
18.
D) Negatif yük topraktan gelen pozitif yük ile
dengelenir.
S.20)
Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hem potansiyel hem
de kinetik enerjisi vardır?(4P)
A) Duran araba
C) Uçan kuş
Pamuk prenses ve yedi cücelerin ergenlik
döneminde iç salgı bezlerden;
I. Hipofiz bezi
II. Pankreas
III. Eşeysel bezler
hangisinin ya da hangilerinin
çalışmasında kesinlikle farklılık vardır?
A) Yalnız I
B) I ve III
D) II ve III
D) I, II ve III
B) Dalda duran elma
D) Hareketli araba
NOT : HER SORU 5 PUANDIR……… BAŞARILAR REŞİT YILMAZ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ Kurnaz insanlar, okumayı küçümser,
basit insanlar saygı duyar, akıllı insanlar
ise
ondan
faydalanırlar.
BACON … BAŞARILAR! 
Download