Test 9

advertisement
KAVRAMA
Test
9
STİ
TE
KAZ
AN
IM
6.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
SON PEYGAMBER Hz. MUHAMMED – 2
4. Hz. Muhammed (sav.) Medine’de yaptığı antlaşma ve
sözleşmelerle aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?
1. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın
bozulmasına sebep olmuştur?
A) Müslümanların o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönmüş olmaları
A) Mekke’yi fethetmeyi
B) Peygamberin Müslüman olan Mekkelileri Medine’ye
kabul etmemesi
B) Liderliğini sağlamlaştırmayı
C) Müslümanların bazı Arap kabileleri ile antlaşma yapmaları
D) Mevcut durumu korumayı
C) Toplumsal barışı sağlamayı
D) Mekkelilerin antlaşma maddesini ihlal etmeleri
2.
5. I. Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
Olay Tarihi
II. İslam dinene davetin başlaması
III. Mekke’nin Fethedilmesi
IV. Medine Sözleşmesi’nin yapılması
Bu olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
I.
Hudeybiye Antlaşması 620
II.
Medine’ye Hicret 622
III.
Hendek Savaşı
630
IV.
Mekke’nin Fethi
632
Tabloda verilen numaralandırılmış eşleştirmelerden
hangisi doğrudur?
A) I.
B)II.
C) III.
MEB 2016 - 2017
Olay
A) I – II – IV – III
B) II – IV – I – III
C) II – III – IV – I
D) IV.
D) III – II – I – IV
3.
Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanımaları
ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisi ile olmuştur?
A) Hudeybiye Antlaşması
B) Akabe Biatları
C) Medine Sözleşmesi
D) Mekke’nin Fethi
6. • Müşriklerin baskıları dayanılmaz hâle gelince bazı Müslümanların hicret ettikleri yerdir.
• Peygamberimizin adaletli bir hükümdara sahip olduğunu
belirttiği bölgedir.
Öncüllerde hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şam
B) Medine
C) Kudüs
D) Habeşistan
6.
Test
9
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
SON PEYGAMBER Hz. MUHAMMED – 2
7. Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’nin işlevlerinden biri değildir?
10. • Mekkeli müşrikleri oyalamak ve Peygamberimizin hicretini kolaylaştırmak amacıyla bütün tehlikeleri göze alarak
onun yatağına yatmıştı.
A) Müslümanlara topluca ibadet etme imkânı sağlamak B) Müslümanların sosyalleşmesine katkı sunmak
C) Eğitim ve öğretim kurumu işlevini görmek D) Spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak
• Peygamberimizin bıraktığı emanetleri teslim ettikten
sonra yola çıkarak Kûba köyünde onunla buluştu.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Hamza
C) Hz Ali
D) Hz. Ömer
11. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri
değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın
maddelerinden biri değildir?
A) Müslümanlar, müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır.
A) Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeyecekler.
C) Müslümanlar ertesi yıl Kâbe’yi üç gün süreyle ziyaret
edecekler.
D) Taraflar istedikleri Arap kabileleri ile antlaşma yapma
hakkına sahip olacaklar.
9. Haydi! Suriyeli Sığınmacılara Ensar Olalım!
Zeynep sığınmacılar için yardım toplayan tırın üzerinde
yazılan bu sloganı okuyunca annesine: “Anneciğim! Ensar
olmak ne demek?” diye sorar.
Aşağıdakilerden hangisi annenin, Zeynep’e vermesi
beklenen cevaplardan biri olamaz?
A) Medineli Müslümanların Mekkeli Müslümanlara gösterdiği misafirperverliği sığınmacılara göstermektir.
B) Müslümanların, Mekkeli müşriklerle ilişkileri düzelme
yoluna girmiştir.
MEB 2016 - 2017
B) Dinlerini terk eden Müslümanlar Mekke’ye kabul edilmeyecekler.
C) İslam dininin daha hızlı ve daha kolay yayılması sağlanmıştır.
D) Mekke dönemi bitmiş, Medine dönemi başlamıştır.
12. • Savaşın bir sebebi Mekkelilerin Müslümanlara yenilmesinin intikamını almak istemeleridir.
• Müslüman okçuların Peygamberin emrini unutmaları savaşın gidişatını değiştirmiştir.
• Mekkeliler bu savaşı kendileri için bir başarı olarak görmüşlerdir.
Verilen bu bilgiler aşağıdaki savaşların hangisi ile ilgilidir?
A) Uhut Savaşı B) Bir yerde hayat şartları yaşamaya imkân vermezse bir
başka yere göç etmektir.
B) Mûte Savaşı
C) Bedir Savaşı
C) Yurtlarından çıkarılmak zorunda kalanlara yardımcı
olmak demektir.
D) Hendek Savaşı
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) Zulüm altında kalmış Müslümanlara evini açıp onlarla
işini ve yemeğini paylaşmaktır.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
Puan :.....................................
:.....................................
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards