ve sınıf

advertisement
KAZ
AN
VE
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
6.
D
10
SINIF Son Peygamber Hz. Muhammed-3
1. Peygamberimizin Mekke yakınlarındaki
Hudeybiye’ye gitme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4. Peygamber efendimiz vefat ettiğinde toplanan kalabalığa
Hz. Ebubekir aşağıdaki ayeti okumuştur.“Muhammed,
ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler
gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin
geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri
dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır.
Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.” (Âl-i İmrân suresi,
144. ayet)
A) Mekke’yi Müşriklerden geri almak
B) Kabe’yi ziyaret etmek
C) Müslümanların çokluğunu göstermek
D) Mekkelileri zorla Müslüman yapmak
A) Fetihden önce Mekkeliler Hudeybiye Antlaşması’na
uymadılar.
B) Peygamberimiz, barışçı yaklaşımından dolayı direnişle karşılaşmadı.
C) Mekke, 10 bin kişilik bir orduyla 630 yılında fethedildi.
D) Mekke fethedilince Müslümanlara haksızlık yapanlardan hesap soruldu.
3. Peygamber efendimiz Mekke yakınlarında bulunan
Arafat’ta, yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı.
İnsanlara birçok evrensel mesajın da verildiği
Peygamberimizin bu konuşmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veda Hutbesi
B) Veda Gecesi
C) Vefat Konuşması D) Mekke’ye Veda
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Hz. Ebu Bekir’in bu ayeti okumasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Peygamberin de herkes gibi bir insan olduğunu hatırlatmak
B) Kendisinin halife seçilmesini sağlamak için insanları
etkilemek
C) Müslümanları Peygamberin öldüğüne inandırıp sakinleştirmek
D) Her canlının bir gün ölümü tadacağını vurgulamak
5. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde insanlara verilen evrensel mesajlardan biri değildir?
A) Herkesin can ve mal güvenliği esastır.
B) Bütün insanlar yaratılış bakımından eşittir.
C) Kadınlar, eğitim hakkından mahrum edilemez.
D) Kadınların ve erkeklerin birbirlerine karşı hakları
vardır.
6. Hz. Peygamber (sav.)’in vefatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimiz 8 Haziran 633 tarihinde vefat etti.
B) Resulullah’ın cenazesi Hz. Ali tarafından yıkanıp
kefenlendi.
C) Mescid-i Nebi’nin yanındaki vefat ettiği odaya defnedildi.
D) Peygamberimizin kabrine Ravza-i Mutahhara ismi
verildi.
TEST
10
Son Peygamber Hz. Muhammed-3
7. “Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Onlar - - - - kitabı
ve benim - - - - ’’ (Hadis-i şerif)
10. Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları
antlaşmadır. Bu antlaşmayla birçok kabile Müslüman
oldu ve İslam hızla yayılmaya başladı.
Hakkında bilgi verilen bu antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) fıkıh – ahlakımdır.
B) ilmihal – sünnetimdir.
C) Allah’ın – ahlakımdır.
D) Allah’ın – sünnetimdir.
A) Medine Antlaşması
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Erdemliler Antlaşması
D) Akabe Biatları
8. Nasr suresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an-ı Kerim’in 110. Suresidir.
B) Mekke’nin fethi sırasında inmiştir.
C) Nasr, zaman demektir.
D) Üç ayetten oluşmuştur.
9. 1. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,
2. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini
gördüğünde,
3. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan
bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça
kabul edendir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
11. • Can ve mal güvenliği esastır.
• Emanete hıyanet edilmemelidir.
• Kan davaları ve tefecilik kesinlikle yasaktır.
Bu maddeler aşağıdakilerin hangisinde yer alır?
A) Hudeybiye Antlaşması
B) Medine Sözleşmesi
C) Veda Hutbesi
D) Akabe Biatları
12. • Mekkeli biri Müslüman olup Medine’ye sığınırsa kabul edilmeyecek.
• Medineli biri Mekke’ye sığınırsa kabul edilecek.
• Müslümanlar Kabe’yi ertesi yıl üç gün süreyle ziyaret edebilecek.
• Kabe ziyaretinde Müslümanlar yanlarında silah taşımayacaklar.
Verilen bu maddeler aşağıdaki antlaşmaların hangisinde yer alır?
Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı
doğru sıralanmıştır?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) 1.-2.-3. C) 2.-3.-1.
A) Hudeybiye Antlaşması
B) Medine Sözleşmesi
C) Bedir Antlaşması
D) Akabe Biatları
B) 2.-1.-3.
D) 3.-2.-1.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards