1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara çerçeve içinde verilen

advertisement
1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
(Arabistan, Hanif, Alak, 571, Sahabe, Hudeybiye, Hicret, 632, Mutahhara, Suffe)
** Peygamber Efendimiz …………….. yılında Mekke’de doğdu.
** Cahiliye devrinde tek bir yaratıcının varlığına inanan ve Mekke’deki kötülüklerden uzak duran
kimselere …………………. denirdi.
** Hira Mağarası’nda Peygamberimize inen ilk vahiy …………………… sûresinin ilk beş ayetidir.
** Peygamberimizin ve Müslümanların 622 yılında Medine’ye göç etmesine ……………… denir.
** Peygamberimizin Medine’de bulunan mezarına “Temiz Bahçe” anlamına gelen “Ravza-i …………………….
denir.
2. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde değinilen bir konu değildir?
a) Can ve mal güvenliği
b) Haccın yapılış şekli
c) Bütün insanların eşit olması
d) Kan davalarının kaldırılması
3. Fakir ve kimsesiz Müslümanların yatılı kaldığı ve eğitim gördüğü Mescid-i Nebevi’nin bitişiğindeki
yapıya ne denir?
a) Safa
b) Daru’l- Erkâm
c) Suffe
d) Mescid-i Haram
4. Peygamberimiz ….... yılında ………………….’de doğmuş, ……… yılında …………………….’de
vefat etmiştir. Cümledeki boşluğa verilen seçeneklerin hangisindeki bilgiler sırayla
gelmelidir?
a) 632 - Mekke - 571 - Taif
b) 571 - Mekke - 632 – Kudüs
c) 571 - Medine - 632 - Mekke
d) 571 - Mekke - 632 – Medine
5. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara yardım eden ve onlarla her türlü imkânını
paylaşan Medineli Müslümanlara ne denir?
a) Muhacir
b) Hanif
c) Ensar
d) Ashab-ı Suffe
6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir?
a) Yakın çevresi dışında asla kimseye İslam’ı anlatmamıştır.
b) İslam’ı insanlara zorla öğretmiştir.
c) Önce Medinelilere İslam’ı anlatmıştır.
d) Yakın çevresinden başlayarak İslam’ı anlatmayı yaygınlaştırmıştır.
7. Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız.
** (…..) Peygamberimiz doğduğu sırada putlara tapmanın yaygın olduğu ve türlü kötülüklerin yaşandığı
döneme “Cahiliye Devri” denir.
** (…..) Dedesinin vefatından sonra Peygamber Efendimizin sorumluluğunu amcası Ebu Talip üstlendi.
** (…..) Bedir Savaşı müşriklerin zaferiyle sonuçlandı.
** (…..) Peygamber Efendimiz kendisine ve Müslümanlara dayanılmaz eziyet ve işkencelerde bulunan
Mekkelileri Mekke’yi fethettiği zaman affetti.
** (…..) Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplara ilmihal denir.
8. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
(Âdâb, İsraf, Besmele, İnfak, Bereket, Misvak, Dua, Fayda, Diş Fırçası, Karakter)
** Peygamber Efendimiz bir şey yemeden ve içmeden önce ………………………… çekerdi.
** Erak denilen ağaçtan yapılan ve diş temizliği için kullanılan fırçaya …………..……. denir.
** Yiyiniz, içiniz fakat ……………… etmeyiniz, çünkü Allah ………………… edenleri sevmez.
** Yemeğin ……………….. yemekten önce elleri, yemekten sonra elleri ve ağzı yıkamaktadır.
** Dinimiz İslâm’a göre yemek sırasında uyulması gereken ahlâk kurallarına “yemek ……….” denir.
9. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yeme ve içme ile ilgili sözlerinden biri değildir?
a) Yemeği çok sıcakken yemeyin. Çünkü çok sıcakken yenilen yemeğin bereketi yoktur.
b) Kimse tabağının dibindeki yemeği iyice sıyırmadan sofrayı kaldırmasın.
c) Bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler.
d) Yemeği birlikte yiyiniz, besmele çekiniz; yemeğiniz bereketlenir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yemekle ilgili davranışlarından biri değildir?
a) Yemekten sonra Elhamdülillah diyerek şükrederdi. b) Yemeğe besmele ile başlardı.
c) Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.
d) Yemeklerde kusur arardı.
11. Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyarak aşağıdakilerden hangisini
yapmamalıyız?
a) Canımızın çektiği her şeyi yemeliyiz.
b) İsraftan kaçınmalıyız.
c) Temiz ve sağlıklı gıdalarla beslenmeliyiz.
d) Tıka basa yemek yememeliyiz.
12. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?
a) Bayat ekmekleri değerlendirmeli, çöpe atmamalıyız.
b) Sağlıksız koşullarda satılan yiyeceklerden tüketmemeliyiz.
c) Yemek ihtiyacımızı sürekli ayaküstü atıştırmalarla gidermeliyiz.
d) Yemeğimizi arkadaşlarımızla paylaşmalı, onlara ikramda bulunmalıyız.
13. Aşağıdakilerden hangisi yemek âdâbıyla ilgili bir hadis-i şerif değildir?
a) Sarımsak ve soğan yiyen kimse bizden uzak dursun yahut mescitlerimizden uzaklaşsın, evinde
otursun.
b) Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki, üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin.
c) Biriniz yemek yediği zaman sağ eli ile yesin. Bir şey içtiği zaman da sağ eliyle içsin.
d) Sizden biriniz yemek yerken acele etsin.
14. Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız.
** (…..) Peygamber Efendimiz Müslümanları, yemekte başkalarının iştahını kaçıracak söz ve davranışlardan sakındırırdı.
** (…..) Peygamber Efendimiz sağa sola yaslanarak yemek yerdi.
** (…..) Peygamberimiz birlikte yemek yemenin bereket getireceğini söylerdi.
** (…..) Peygamberimiz, arkadaşları ve fakir kimselerle yemek yemekten hoşlanırdı.
** (…..) Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı yiyecekleri kötüler ve başkasının yemesini istemezdi.
15.
16.
yemeğinizi birlikte yiyin, yemeğe Allah’ın ismini anarak (besmele ile) başlayın. Böyle
yaparsanız yemeğiniz hakkınızda bereketli kılınır.”
Download