AD-SOYAD : SINIF-NO: SORULAR

advertisement
2015-2016 Vezirköprü İ.H.O. 8 SINIF
HZ.MUHAMMED’İN (s.a.v.) HAYATI 1.DÖNEM 2. YAZILI
AD-SOYAD :
SINIF-NO:
SORULAR
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 14 x 5p =70 P
1- Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin (sav)
kabrinin bulunduğu şehir ve kabrine verilen isim doğru
olarak verilmiştir?
A) Şam – Ranzatül muhafaza
B) Mekke - Ravzai mutahhara
C) Medine– Ranzatül mübareke
D)Medine - Ravzai mutahhara
2- Peygamberimizin taşlandığı şehir hangisidir?
A) Taif B) Mekke C) Şam D) Medine
3- Peygamberimizi öldürmek için yola çıkıp Müslüman
olan sahabe kimdir?
A) Hz.Ömer B) Hz.Ali C) Hz.Hamza D) Hz.Zeyd
4- Medine’yi savunma şeklinde yapılan savaş hangisidir?
A) Uhud B) Hendek C) Hudeybiye D) Bedir
5- Mekke’de evlerini mallarını her şeyini bırakarak
Medine’ye göç eden müslümanlara …………. , onlara
yardım eden Medineli müslümanlara da ……… denir.
Yukarıdaki boşluklar doğru bir şekilde nasıl doldurulabilir?
A) Muhacir- Ensar
B) Sahabe-Kardeş
C) Ensar- Muhacir
D) Muhacir-Sahabe
I- Hüzün Yılı
II- Medine’ye Hicret III- Uhud Savaşı
IV- Veda Haccı
V- İsra ve Miraç Olayı
S-6- Yukarıda verilen olayların oluş tarihine göre kronolojik
olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) I - V - II -III - IV
B) V - I - III - IV - II
C) I - II - IV - V - III
D) II - III - V - I - IV
7- Peygamberimizin İslam’ı anlatırken izlediği yol
hangisinde yanlış anlatılmıştır?
A) İslam’a çağrıya ilk olarak yakın çevresinden
başlamıştır.
B) Başlangıçta bütün insanları bir alana toplayıp
peygamberliğini açıkça ilan etmiştir.
C) İslam’ı 3 yıl boyunca gizli bir şekilde anlatmıştır.
D) İslam’ı anlatırken zengin-yoksul , kadın-erkek ayrımı
yapmamıştır.
- Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya
başlamıştır.
- Medine hicret sonrasında sadece Müslümanların
yaşadığı bir şehirdi.
- Hudeybiye Antlaşması Uhud Savaşı öncesinde
imzalanmıştır.
- Mekke’nin fethi ile birlikte Kâbe putlardan
temizlenmiştir.
- Peygamberimizin Uhud’da şehit olan amcası Hz Abbas’tır.
8- Yukarıdaki ifadelerin doğru – yanlış diziliminin sırasıyla
uygun olanı hangi şıktadır?
A) D-Y-Y-D-D B) D-D-Y-Y-Y
C) D-Y-Y-D-Y D) Y-Y-Y-D-D
9- Aşağıdakilerden hangisini sportif aktivitelerin faydaları
arasında sayamayız?
A) Daha zinde olmamızı sağlar.
B) Becerilerimizin artmasını sağlar.
C) Sağlıklı bir hayat yaşamamızı sağlar.
D) Zamanımızın boşa geçmesine sebep olur.
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.), zenginlerin çağırılıp
fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeklerini hoş
karşılamamıştır.
- Dinimiz bayramlarda giyilen kıyafetlerin temizliği ve
güzelliğini önemsememiştir.
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.), düğün yemeğine büyük
önem vermiş ve imkanlar ölçüsünde
düğün yemeği verilmesini tavsiye etmiştir.
- Peygamberimiz (s.a.v.) çocukların oyun oynamasını
arzu etmiş ve onlarla oynamıştır.
- İslam dini, şakalaşma ve mizahı hoş karşılamamış ve
yasaklamıştır.
10- Yukarıda verilen ifadelerin doğru – yanlış diziliminin
sırasıyla uygun olanı hangi şıktadır?
A) D-Y-D-D-Y B) D-D-Y-Y-Y
C) D-Y-D-D-D D) D-Y-Y-D-D
11- Peygamber Efendimiz'le (s.a.v.) ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül
verilmesini hoş karşılamıştır.
B) İşlerinin yoğunluğu sebebi ile spor yapma fırsatı
bulamamıştır.
C) Ashabının sporla ilgilenmesini istemiştir.
D) Eşi Hz. Aişe (r.a.) ile koşu yarışı yapmıştır.
12- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in
(s.a.v.) düğünlerle ilgili tutum ve davranışlarından
biri değildir?
A) Düğün yemeği verilmesini istemiştir.
B) Düğün davetlerine gidilmesini istemiştir.
C) Düğünlerde saçı yapılmasını uygun görmüştür.
D) Düğünlere katılmayı boş ve gereksiz bir iş
olarak görmüştür.
15- Aşağıdaki boşlukları sahip olduğunuz bilgileri
kullanarak doğru şekilde doldurunuz?
(11*2p=22P)
Peygamberimizin (sav) annesinin adı ……………………………
babasının adı ………………………..…………, dedesinin
adı da ……………………………………… dir. O dedesi ölünce
13- Peygamber Efendimiz'le (s.a.v.) ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), at ve deve yarışları
düzenlemiştir.
B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Rükâne adındaki bir
müşrikle bizzat güreş yapmıştır.
C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hiçbir yarışmada asla
yenilmemiştir.
D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yarışlarda dereceye
girenlere muhtelif ödüller vermiştir.
14-Aşağıdakilerden hangisi sporla uğraşan kişiler
için söylenemez?
A) Yaptığımız spor, asıl görevlerimize, eğitimimize,
günlük ödevlerimize engel olmamalıdır.
B) Spor müsabakası sonunda kumar türü maddi bir
menfaat olmamalıdır.
C) Sporla uğraşan kişiler namaz gibi günlük
ibadetlerden sorumlu değildirler.
D) Spor yapmak kavgaya ve düşmanlığa sebep
olmamalı; tanışmayı ve kaynaşmayı sağlamalıdır.
amcası ………………………….………… in yanında kalmaya
başladı. O çok dürüst ve güvenilir bir insandı,bundan
dolayı insanlar ona …………..………….……………… adını
verdi.Yine bu özelliklerinden dolayı………………………….
adlı kadınla ilk evliliğini yaptı. Hz. Muhammed’e (sav)
……………………… yılında ……………………. mağarasında
Allah’ın kitabı olan…………………………… inmeye başladı
ve peygamber oldu. İlk inen ayetler …………………………..
suresinin …………………………….. emri ile başlayan 1.- 5.
ayetleri idi.
16- Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) inanan
ilk müslümanların adlarını yazınız. (8p)
BAŞARILAR DİLERİM
EMİN ŞAHİN - Din K.A.B. Öğrt.
Download