hz.muhammed (sav)

advertisement
HZ.MUHAMMED (SAV)’İN HAYATI
1.D 2.Y ÇALIŞMA SORULARI
A. Aşağıdaki soruların uygun cevabını işaretleyelim.
1) Peygamberimiz (s.a.v.) “Kalbinde zerre kadar
………….....bulunan kişi cennete giremeyecektir.”
buyurmuştur. Hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki
kelimelerden hangisi gelmelidir?
A) Kibir
B) Günah
C) Kötülük
D) İyilik
2) Peygamberimiz (s.a.v.) aynaya baktığı zaman:“Ey
Allah’ım, yüzümü güzelleştirdiğin gibi ……………da
güzelleştir.” diye dua ederdi. Boş bırakılan yere
aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
B) Ahlakımı
D) Ailemi
A) Elbisemi
C) Sevaplarımı
3) Hz. Hatice ile Ebu Talip’in peş peşe vefat ettikleri
yıla ne ad verilmiştir?
A) Hüzün Yılı
C) Ölüm Yılı
B) Yas Yılı
D) Hicret Yılı
4)Aşağıdaki durumlardan hangisi "Bir Müslüman'ın din
kardeşliğine üç günden fazla küs durması helal değildir."
hadisine uygun bir davranış olamaz?
A) Mümkün olduğunca arkadaşlarımızla küs olmamalıyız.
B) Dargın olduğumuz arkadaşlarımızla önce biz
barışmaya çalışmalıyız.
C) Bir arkadaşımız bize küstüyse biz de ona küsmeliyiz.
D) Arkadaşlarımıza uzun süre küsmemeliyiz.
5) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin (s.a.v.)
kılık kıyafet konusunda bizlere tavsiye ettiği
hususlardan biri değildir?
12) Hz. Peygamberin (s.a.v.) sefere giderken son
vedalaştığı ve seferden dönüşte ilk ziyaret ettiği kişinin
kızı Fatıma olması bize neyi gösterir?
A) En sevdiği çocuğunun Fatıma olduğunu
B) Kızlara verdiği önemi ve bu davranışıyla arkadaşlarına
da kızlara değer vermelerini tavsiye ettiğini
C) Fatıma'nın evinin Medine'deki en son ev olduğunu
D) Hz. Peygamberin ayrımcılık yaptığını
13) Aşağıdaki davranışlardan hangisi "Dünyada bir kul
bir kulun günahını örterse kıyamet gününde Allah da onu
örter." hadisine uygun bir davranış değildir?
A) Bir yanlış yapan arkadaşımızı kırmadan uyarmak
B) Arkadaşımızın kusurlarını araştırmak
C) Arkadaşımızın hatasını herkesin içinde söylememek
D) Arkadaşımızı uyarırken kişiliğini eleştirmemek
14) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin (s.a.v.)
arkadaşlık ilişkilerinde önem verdiği konulardan biri
değildir?
A) Arkadaşlarıyla birlikte iş yapmayı sevmesi
B) Arkadaşlık ilişkilerinde samimi ve fedakâr olması
C) Maddi durumu iyi kişilerle olmaya özen göstermesi
D) Arkadaşlarını sevmesi ve onlara karşı vefalı
davranması
16) Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi temizlikle
ilgili değildir?
A) “Temizlik imanın yarısıdır.”
B) “Süt içtiğiniz zaman ağzınızı su ile çalkalayınız. Çünkü
süt yağlıdır.”
C) “İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler.”
D) “Allah temizdir, temizliği sever.”
D) 570-622
Peygamber Efendimizin (s.a.v.), yanından hiç
ayırmadığı, yolculuğa çıkarken dahi mutlaka yanına aldığı
bazı eşyaları vardı. Bunlar: Gül yağı şişesi, misvak, ayna,
tarak, midra denilen saç ayırma kemiği, iki adet makas ve
sürmedan.
17) Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak
aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
9) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.)
güzel ahlak ilkelerinden birisi olamaz?
A) Her sözünde ve her davranışında doğruluk
B) Sadece kendisini düşünme
C) Büyüklerine saygı gösterip küçüklerine merhamet etme
D) Affedici olma
A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) seyahat etmeyi çok severdi.
B) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bunlardan başka eşyası
yoktu.
C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her namaz için yeniden abdest
almayı severdi.
D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) temizliğe, tertipli ve düzenli
yaşamaya önem verirdi.
11) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.)
hoşlandığı bir davranıştır?
A) Hapşırırken ağzını kapatmamak.
B) Yerlere tükürmek.
C) Müslümanın yolundan zarar verecek bir şeyi gidermek.
D) Ortak kullanım alanlarını temiz tutmamak.
18) Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi
söylenemez?
A)Haksızlıklar çok yaygındı.
B)İnsanların çoğu putperestti.
C)Kabileler halinde yaşarlardı.
D)Kadınlara çok değer verilirdi.
A)Temiz ve güzel giyinmek
C) İsraftan kaçınmak
B) Sade giyinmek
D) Gösteriş yapmak
6) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin
(s.a.v.) doğum ve vefat tarihidir?
A) 571-622
B) 571-632
C) 610-632
5. Hangi özelliğinden dolayı Peygamber Efendimize
(s.a.), “el-Emin” lakabı verilmiştir?
A) Cömert olmasından dolayı
B) Temizliğine dikkat etmesinden dolayı
C) Dürüst ve güvenilir olmasından dolayı
D) Sabırlı olmasından dolayı
6 ) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin
(s.a.) “güzel ahlak” ilkelerinden biri olamaz?
A) Kalp, söz ve davranışta doğruluk
B) Yalnız kendiniı düşünmek
C) Büyüklere saygı göstermek, küçüklere merhamet etmek
D) İnsanların hatalarına karşı affedici olmak
7) Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin
doğduğu çevre ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
B. Kız çocuklarına çok değer verilmezdi.
C. Kabileler halinde yaşarlardı.
D. Dürüstçe ve alın teri ile kazanç sağlanıyordu.
8) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman olanlardan
değildir?
A)Hz.Ömer (ra)
C)Hz.Ebu Bekir(ra)
B)Hz.Ali (ra)
D)Hz.Zeyd (ra)
9) Hz.Hamza (ra)'nin şehit olduğu okçuların yerinden
ayrıldığı ve 70 Müslüman’ın şehit olduğu savaş
hangisidir?
A)Bedir Savaşı
C)Hendek Savaşı
B)Uhud Savaşı
D)Mute Savaşı
10) Hicret esnasında Mekke'den Medine göç eden
müslümanlara ........................ ; onlara Medine'de
yardım eden müslümanlara ...................... denir.
Boşluklara sıra ile neler gelmelidir?
A) Suffe- Sahabe
B)Yahudi- Hristiyan
C)Muhacir- Ensar
D)Ensar- Suffe
A.Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D),
yanlış olanlara (Y) yazalım.
1.( ) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, çevre
temizliği için önemlidir.
2. ( ) Çevre temizliği, sadece bireyler için önemlidir..
3. ( ) Peygamber Efendimiz (s.a.), doğduktan kısa bir
süre sonra babasını kaybetmiştir.
4. ( ) Peygamberimize (s.a.) ilk gelen ayetler, “Oku!
Yaratan Rabbinin adıyla” diye başlar.
5. ( ) “Muhakkak ki ağzı ve burnu suyla temizlemek
peygamberlerin sünnetindendir.”
6.( )Çevre temizliği, sadece bireyler için önemlidir.
7.( )Peygamberimiz (s.a.v.), “Beni Rabbim terbiye etti
ve terbiyemi ne güzel yaptı.” sözüyle, eğitiminin Allah
tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.
8.( ) Peygamberimiz (s.a.v.) doğduktan kısa bir süre
sonra babasını kaybetmiştir.
9.( ) Peygamberimize (s.a.v.) gelen ilk ayetler “Oku!
Yaratan Rabbinin adıyla.” diye başlar.
10.( ) Peygamberimiz (s.a.v.) temizliğin önemini
belirtmek için “Temizlik imandandır.” buyurmuştur.
11. ( ) Peygamberimiz (s.a.v.) ve ona inananların
Mekke’den Medine’ye göç etmelerine “Hicret” adı verilir.
12. ( ) Putperestlerle yapılan ilk büyük savaş Uhud
Savaşı’dır.
13.( ) Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Hz. Hamza,
Mekke’nin Fethi sırasında şehit olmuştur.
2“Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu
davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya
da ben bu uğurda ölüp giderim.”
Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin hangi
yönünü anlatmaktadır?
a) Cömert oluşunu
b) Davasına bağlılığını ve Cesaretli oluşunu
c) Sabırlı ve kanaatkâr oluşunu
d) Dindarlığını
3-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yeme ve
içme ile ilgili sözlerinden biri değildir?
a) Yemeği çok sıcakken yemeyin. Çünkü çok sıcakken
yenilen yemeğin bereketi yoktur.
b) Kimse tabağının dibindeki yemeği iyice sıyırmadan
sofrayı kaldırmasın.
c) Bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler.
d) Yemeği birlikte yiyiniz, besmele çekiniz; yemeğiniz
bereketlenir.
4-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yemekle
ilgili davranışlarından biri değildir?
a) Yemekten sonra Elhamdülillah diyerek şükrederdi.
b) Yemeğe besmele ile başlardı.
c) Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.
d) Yemeklerde kusur arardı.
5-Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine
uyarak aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a) Canımızın çektiği her şeyi yemeliyiz.
b) İsraftan kaçınmalıyız.
c) Temiz ve sağlıklı gıdalarla beslenmeliyiz.
d) Tıka basa yemek yememeliyiz.
6- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?
a) Bayat ekmekleri değerlendirmeli, çöpe atmamalıyız.
b) Sağlıksız koşullarda satılan yiyeceklerden
tüketmemeliyiz.
c) Yemeğimizi arkadaşlarımızla paylaşmalı, onlara
ikramda bulunmalıyız.
d) Yemek ihtiyacımızı sürekli ayaküstü atıştırmalarla
gidermeliyiz.
7- Aşağıdakilerden hangisi yemek âdâbıyla ilgili bir
hadis-i şerif değildir?
a) Sizden biriniz yemek yerken acele etsin.
b) Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki, üç solukta
(dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin.
c) Biriniz yemek yediği zaman sağ eli ile yesin. Bir şey
içtiği zaman da sağ eliyle içsin.
d) Sarımsak ve soğan yiyen kimse bizden uzak dursun
yahut mescitlerimize gelmesin, evinde otursun.
22- Aşağıdaki Cümlelerdeki Boşluklara Çerçeve İçinde
Verilen Kelimelerden Uygun Olanı Yazınız.
(Hira – İsraf - Sevr - Bereket - Kanaat Hanif –Namaz - Bağlılık - Misvak - Hicret )
a)…………..…..Kişinin sahip olduklarıyla yetinmesi
b)………………..İhtiyaçtan fazla tüketim ve boş yere
harcama
c)……………….....Nimetlerdeki bolluk ve artış
d) Yüce Rabb’imiz Bakara sûresinin 45. ayetinde “Sabır
ve….…. ile Allah’tan yardım isteyin...” buyurmaktadır.
e) Hz. Peygamber hicret edeceği zaman Mekkeli
müşrikleri yanıltmak ve tedbir için güneydeki
………………….... mağarasına gitmiştir.
f) Erak denilen ağaçtan yapılan ve diş temizliği için
kullanılan fırçaya …………..……. denir.
g) Peygamberimizin ve Müslümanların 622 yılında
Medine’ye göç etmesine ……………… denir.
h) Cahiliye devrinde tek bir yaratıcının varlığına inanan
ve Mekke’deki kötülüklerden uzak duran kimselere
…..………………. denirdi.
23-Aşağıdaki Boşlukları Uygun Şekilde Doldurunuz.
a)Hz.Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği yıla
………………………………denir.
b)ilk defa Cuma namazı ……………………vadisinde
kılınmıştır.
c)Hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara
………………………..denir.
d)Mescidi Nebevinin yanındaki eğitim amaçlı açılmış
olan küçük odalara…………………. denir.
e)İlk defa ezan okuyan sahabe ……………………..dir.
f)Peygamberimizden önce Arapların yaşadığı döneme
…………………………………………denir.
24-Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’,
yanlışsa ‘Y’ yazınız.(10*1=10 puan)
a) (………) Peygamberimiz henüz dünyaya gelmeden
babasını kaybetmiştir.
b) (……..) Peygamberimiz sütannesinin yanında 6 yıl
kalmıştır.
c) (………) Peygamberimizin annesinin adı Halime’dir.
d) (………) Peygamberimiz gençlik yıllarını amcasının
yanında geçirmiştir.
e) (……..) Peygamber Efendimiz, oruç ibadeti hakkında
“Gözümün nuru” diye bahsederdi.
f) (……..) Peygamber Efendimiz, Allah’ı en iyi tanıyan ve
en çok seven insandı.
g) (…....) Peygamber Efendimiz sağa sola yaslanarak
yemek yerdi.
h) (…....) Peygamberimiz birlikte yemek yemenin bereket
getireceğini söylerdi.
I) (……..) Peygamberimiz, arkadaşları ve fakir kimselerle
yemek yemekten hoşlanırdı.
i) (……..) Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı
yiyecekleri kötüler ve başkasının yemesini istemezdi.
Aşağıdaki Sorularda Doğru Cevabı İşaretleyiniz
1-Peygamberimizin İslam’ı anlatırken izlediği yol
hangisinde yanlış anlatılmıştır?
A) İslam’a çağrıya ilk olarak yakın çevresinden
başlamıştır.
B) İlk olarak tüm insanları bir alana toplayıp
peygamberliğini ilan etmiştir.
C) İslam’ı 3 yıl boyunca gizli bir şekilde anlatmıştır.
D) Akrabalarına toplantılar düzenleyip davet etmiştir.
2-Peygamber Efendimiz Medine’ye göç ettiğinde tüm
Müslümanları bir arada tutmak için yaptığı en önemli iş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalacak bir ev bulması
B) Tarım ve ticaret faaliyetlerini başlatması
C) İbadet edebilecekleri bir mescit inşa etmesi
D) Medineli Yahudilere karşı savaş açması
3-Peygamber efendimizin bizlere zor geleceğinden endişe
ettiği için emretmekten vazgeçtiği temizlik uygulaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
B)Yemeğe besmele ile başlayıp sonunda hamdetmek
C) Her namaz öncesi dişleri misvaklamak
D) Sebze ve meyveleri yıkayarak yemek
4- Peygamber efendimizin hadislerine göre yemeğin
bereketli ve hayırlı olması için yapılacak işlerden biri
değildir?
A)Yemekten önce elleri; sonra da elleri ve ağzı yıkamak
B)Yemeğin başında besmele çekmek
C)Sıcak yiyecekleri üfleyerek yemek
D)Yemeği yedikten sonra Allah’a şükretmek
5- Aşağıdakilerden hangisi yemek içmek ile ilgili
peygamber efendimizin yaptığı veya tavsiye ettiği bir
davranış değildir?
A) Yemeğe tuzla başlayıp yemeği tuzla bitirmek
B) Suyu oturarak yudum yudum içmek
C) Yatmadan, uyku öncesi yemek yemek
D) Yemeği toplulukla beraber yemek, paylaşmak
6-Aşağıdakilerden hangisi şükrün anlamlarından biri
değildir?
A) Allah’ın bir olduğunu ifade etmek
B)Her nimetin Allah’tan geldiğini ifade etmek
C)Allah’ın sonsuz kudretini övmektir
D) Nimeti bize veren Rabbimize teşekkür etmektir
7- Yemeğe besmele ile başlamayı unutan kimse
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Allah unuttuklarımızdan bizi sorumlu tutmaz diyerek
yemeğe devam etmelidir.
B)Yemek yemeyi hemen terkedip sofradan kalkmalıdır.
C) “Başı ve sonu için Bismillah” diyerek yemeğe devam
etmelidir.
D) Yemekten sora Fatiha ve İhlas sürelerini okumalıdır
8-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın bize rızık olarak
verdiği yiyecekleri yiyebilmemiz için gerekli ölçülerden
biri değildir?
A)Yiyecek ve içeceklerin temiz olması
B) Yağlı yiyeceklerin tüketilmemesi
C) Gıda maddelerinin Helal olması
D) İhtiyaçtan az veya fazla tüketilmemesi
9-Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde değinilen
bir konu değildir?
A) Can ve mal güvenliği
B) Haccın yapılış şekli
C) Bütün insanların eşit olması
D) Kan davalarının kaldırılması
10-”Sizden biri yemek yediği zaman midesinin 3’te birini
yemeğe,3’te birini içmeye,3’te birini de nefes almaya
ayırsın.”hadisinde peygamberimiz hangi konuya dikkat
çekmiştir?
A)Ağız temizliğine
C)İsraf etmemeye
B)Ölçülü beslenmeye
D)Nimete şükretmeye
11-Hz. Peygamberin, amcası Ebu Talib’le çıktığı Şam
seyahati sırasında görüştüğü rivayet edilen rahibin adı
nedir?
A) Busra
B) Bahira
C) Varaka
D) Yasir
12-Mekkeli müşriklerle yapılan anlaşmanın adı nedir?
A)Medine Sözleşmesi
B)Hudeybiye Anlaşması
C)Huzur Anlaşması
D)Bedir Sözleşmesi
14- Hz. Muhammed annesi …………., ölünce
dedesi…………..’in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce
amcası …………..’in yanında evleninceye kadar
kalmıştır.Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler
gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.
A) Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib
B) Amine – Abdullah - Ebu Talib
C) Amine – Abdulmuttalip - Hamza
D) Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip
15- Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin
kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları
hangi savaşı belirtir?
A) Bedir
B)Uhut
C)Hendek
D) Mekkenin Fethi
16- Aşağıdaki hadislerden hangisi peygamber efendimizin
yeme-içme ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir?
A) Sizden biriniz bir şey yiyeceği zaman sağ eliyle yesin;
içeceği zaman da sağ eliyle içsin
B)Yemeği çok sıcakken yemeyin çünkü çok sıcakken
yenilen yemeğin bereketi yoktur.
C)İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birbirlerine eşittirler.
D)Su içerken besmele çekin bitirince de Allah’a hamd edin.
17-Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin
yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır?
A) Müslümanın gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonuç
konusunda Allah’a güvenmesi
B) Müslümanın ibadetlerini zamanında ve tam yapmaya
gayret etmesi
C) Müslümanın, kendisine sıkıntı ve zorluk çıkaranlara
beddua etmesi
D) Müslümanın, İslam’ın emirlerine tam bir şekilde
uyması
20-Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu
Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek
onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a
güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azim
B) Tevekkül C) Şükür D) Zikir
21. Peygamberimiz (s.a.v.) amcası Ebu Talib ile
birlikte Şam'a ticaret için yolculuğa çıktığında
Busra’da verdikleri molada amcasına yeğenini geri
götürmesini söyleyen kişi kimdir?
A) Meysere
B) Varaka bin Nevfel
C) Bahira
D) Haris
22. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.)
Veda Hutbesi’nde değindiği bir konu değildir?
A) Emanetler sahiplerine verilmelidir.
B) Her türlü faiz haramdır.
C) Her türlü kan davası kaldırılmıştır.
D) Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır.
23. Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir.
B) Önce yakın çevresi ve akrabalarını İslam’a davet
etmiştir.
C) İlk haccını 627 yılında yapmıştır.
D) Hendek Savaşı’na hazırlık olarak sahabelerle birlikte
hendek kazmıştır.
25. Aşağıdakilerden hangisi ahirette ilk hesaba
çekileceğimiz ibadet olacaktır?
A) Oruç
B) Namaz
C)Zekat
D) Hac
26. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin
(s.a.v.) ibadet anlayışıyla uyuşmaz?
A) İbadetlerde devamlılık önemlidir.
B) İbadetler içtenlikle ve ihlas ile yapılır.
C) İbadetlerde gösterişten kaçınılır.
D) Hiç ara vermeden bütün yıl oruç tutulur.
10. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanların
toplandığı Safa Tepesi'nin eteğinde bulunan evin adı
nedir?
A) Dar-ulErkam
B) HılfulFudül
C) Mescid-i Haram
D) Suffa Mektebi
12. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Sizden biriniz kendisi
için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek
anlamda iman etmiş olmaz.” buyurmuştur.
Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden
hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) Bütün müminler birbirinin kardeşidir.
B) Müminler sahip olduklarını paylaşmalıdır.
C) Gerçek mümin kendisi için istediği şeyleri kardeşi için
de ister.
D) Gerçek kardeş zor zamanda kardeşine yardım edendir.
13. “Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel
elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü
Allah israf edenleri sevmez.” (Araf, 31)
Aşağıdakilerden hangisi israf etmek sayılmaz?
A)Moda olduğu için elbisesi varken fazladan elbise almak
B) Karnı tok olduğu halde yemeye devam etmek
C)Cebindeki ihtiyacının fazlası parayı yoksula vermek
D)Tabağında kalan veya bayatlayan yemek artığını evcil
veya sokak hayvanlarına vereceğine çöpe atmak
14.“Allah’ın Resûlünde sizin için pek güzel bir örnek
vardır.” (Ahzap, 21)
Ayet-i kerime ile ifade edileni hangi cümle yanlış anlatır?
A)Resulullah(s.a.v.) bizim için güzel örnektir.
B) Peygamberimizin (s.a.v.) örnekliğine ihtiyacımız
vardır.
C) Peygamberimizin (s.a.v) yaptıkları Rabbimizden
onaylıdır.
D) Peygamberimizin (s.a.v.) yaptıkları yanlış da olsa
örnektir.
16.Dinimizin giyim ve kuşamdaki emrini hangi
seçenekteki cümle daha doğru tarif etmiştir?
A)Sade, temiz ve israftan kaçınarak giyinmek
B)Süslü ve gösterişli giyinmek
C) Pahalısından ve marka giyinmek
D) Canımızın istediği gibi yakışanı giyinmek
25. İslam Tarihinde ilk inşa edilen mescit hangi
mesciddir?
A) Mescid i Nebi
B) Mescid i Haram
C) Kuba Mescidi
D)Mescid i Aksa
Download