1) Peygamberimiz`in

advertisement
TEKİRDAĞ ÇORLU İMAM HATİP ORTAOKULU 2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
HZ.MUAHMMED’İN HAYATI DERSi 8. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Sınav tarihi: 16/12/2015
Süre: 40’
Adı ve Soyadı:
Aldığı Puan:
Sınıfı:
Rakamla:
Yazıyla:
No:
Öğretmenin Adı
Abdullah YEŞİLDAL
NOT: Her soruya verilecek doğru cevabın değeri 5 (beş) puan olup toplam100 (yüz) puandır. Başarılar dilerim.
A GRUBU
A) Aşağıdaki boşlukları doldurarak cümleleri tamamlayınız?
1)
2)
3)
4)
Peygamberimiz’in (s.a.v) kabri, tertemiz, çiçekli bahçe anlamına gelen “……………………………………..” olarak adlandırılır.
Peygamberimizin yaşadığı dönem huzur dönemi anlamına gelen “……………………………………..”diye isimlendirilir
Mescidi Nebi’nin yanına inşaa edilen ………………………………….İslam’ın ilk öğretim kurumudur
“Gizli davet dönemi” olarak adlandırılan üç yıllık süreçte Müslümanlar ……………………………..’ın evinde toplanıyordu.
B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız
5)
6)
7)
8)
9)
10)
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
Arap toplumunun büyük çoğunluğu okuma yazma bilen insanlardan oluşuyordu’?
Peygamberimizin (s.a.v) babası Abdullah, aile geleneği olan ticaretle uğraşıyordu.
Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
Medine Hicret sonrasında sadece Müslümanların yaşadığı bir şehirdi .
Hudeybiye Antlaşması uhud Savaşı sonrasında imzalanmıştır
Mekke’nin fethi ile birlikte Kâbe putlardan temizlenmiştir.
11) 11) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin veda hutbesinde değindiği konulardan biri değildir ?
A) Emanetler sahibine verilmelidir.
B) Her türlü faiz haramdır.
C) Her türlü kan davası kaldırılmıştır
D) Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır
12) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk savaştır?
A) Bedir Savaşı
B) Uhud Savaşı
C) Tebuk Savaşı
D) Hendek Savaşı
13) Peygamberimiz ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir
B) Önce yakın çevresi ve akrabalarını İslam’a davet etmiştir
C) İlk Haccını 627 yılında yapmıştır
D) Peygamberimiz (S.a.v) Hendek Savaşı’na hazırlık olarak sahabelerle birlikte hendek kazmıştır
14) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in (s.a.v) aile büyüklerinden biri değildir ?
A) Hz.Amine
B) Hz.Hamza
C) Hz.Ebu Talip
D) Hz.Ömer
15) Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne denir?
A) Ensar
B) Suffe
C) Muhafız
D) Muhacir
16 Fakir ve kimsesiz Müslümanların yatılı kaldığı ve eğitim gördüğü Mescid-i Nebevi’nin bitişiğindeki yere ne denir ?
A) Safa
B) Darü’l Erkam
C) Suffe
D) Mescid-i Haram
17) İslam öncesi Mekke toplumunda görülen olumsuzluklar nelerdir ?
18) Peygamberimiz’e gelen ilk ayetler hangi mesajları veriyor ?
19) Peygamberimiz (s.a.v) İnsanları islam’a davet etmeye neden öncelikle yakın çevresinden başlamıştır ?
20) Uhud Savaşı’nın sonuçları hakkında kısaca bilgi veriniz?
Download