Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
Bismillahirrahmanirrahim
1-Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2-O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
3-Oku! Rabbin en büyük kerem (cömertlik) sahibidir.
4-(Öyle ki), kalemle yazı yazmayı öğretti.
5-İnsana bilmediklerini öğretti.
Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
Konuyla ilgili hadisler
1- "İlim mü'minin yitik malıdır. Nerede bulursa
alsın"
2- "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse
dönünceye kadar Allah yolundadır."
3- "İlim öğreniniz ve onu insanlara
öğretiniz."
4- "İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve
kadına farzdır."
“İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl
karanlıkta yol gösterirse Âlimler de yer yüzünde
rehberdirler.
Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri
dönünceye kadar Allah yolundadır.”
Konuyla ilgili örnekler:
1- Peygamberimiz hicretten sonra Medine'de
yaptırdığı mescidin yanına ilk iş olarak "Suffe" adı
verilen bir okul kurmuş, burada kalan öğrencilerin
eğitimleri ve ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilenmiştir. Suffe
İslam tarihinin ilk yatılı okulu kabul edilir.
2- Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan BEDİR
savaşında esir alınanların fidye karşılığı serbest
bırakılmaları mümkün iken Peygamberimiz onlara
"İçinizde okuma-yazma bilenler on çocuğa okumayazma öğretmek şartıyla serbest kalabilirler." demiştir.
3- Bir gün Peygamberimiz mescide girdiğinde iki
grup gördü. Bunlardan bir kısmı nafile namaz
kılmakla, diğer bir kısmı da ilim öğrenmekle
meşguldü.
Peygamberimiz onlar için şöyle
dedi: Her iki grup da iyi şeylerle
meşguldür. Şu var ki bir şey talep
ederek dua edenlere o şeyi verip
vermemek Allah'a aittir. Halbuki
diğer gruptakiler ilim elde ediyorlar
ve böylece cehaleti savıp
kovuyorlar."
Daha sonra ilim öğrenenlerin arasına
katılıp oturdu.
Peygamber efendimiz (s.a.v ), Medineli bir
grup müslümanla Akabe biatlarını
gerçekleştirdikten sonra, Medinelilere İslam’ı
öğretmesi için Musab b. Umeyr’i öğretmen
olarak göndermiştir.
Peygamber efendimiz (s.a.v.),Mekke’den
Medine’ye hicret ettiklerinde burada bir
mescid yaptırmıştır. Mescidin bir bölümü de
mektep (okul) olarak kullanılmıştır.
Bu okulun ismine “Suffa”, burada kalanlara da
“Ashab-ı Suffa” denilmiştir.
Peygamber efendimiz (s.a.v), hicretten iki
sene sonra Bedir Savaşı’nda esir düşen
müşriklerden her birinin, on müslümana
okuma yazma öğretmesi şartıyla serbest
bırakılmasını istemiştir.
Peygamber efendimiz (s.a.v) hadis-i
şeriflerde;
“Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa;
geri dönünceye kadar Allah yolundadır.”
buyurmuşlardır.
Böyle bir kimse mi Allah katında
makbuldür; yoksa gece vakitlerinde, secde
hâlinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve
Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk
eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler
bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt
alırlar.
(Zümer suresi 9. Ayet)
Download