2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih ERENKÖY ZEKİ

advertisement
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ERENKÖY ZEKİ ALTINDAĞ ORTAOKULU 6.
Hz. MUHAMMED’İN (S.A.V) HAYATI
ADI-SOYADI:
1. Peygamberimizin 8 yaşından itibaren bakımını
üstlenen amcası Ebu Talib’in eşi olan ve
Efendimizin “anneciğim” diye hitap ettiği
yengesinin adı nedir?
a) Fatıma
b) Aişe
c) Hatice
d) Ümmügülsüm
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocukların
ana babaya karşı sorumluluklarını ifade eden bir
hadis değildir?
a) “Allah’ın rızası babanın rızasından geçer. Allah’ın
memnuniyetsizliği de babanın memnuniyetsizliğinden
geçer.”
b) “Anne ve baba cennet kapılarının en
hayırlısındandır, cennete girmeye sebeptir. Artık sen
ister onların hakkını yerine getirmeyerek o kapıyı
kaybet, istersen de onları hoşnut etmekle o kapıyı
koru (cenneti kazan), elde tutmaya çalış.”
c) “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak
kibirlenmeyin ve israf etmeyin…!”
d) “Anne cennet kapılarının ortasındadır.”
3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
çocuklarına karşı gösterdiği örnek
davranışlarından değildir?
a) Erkek çocuklarına önem vermez, kız çocukları
daha çok severdi
b) Çocukları Allah’ı emaneti olarak görür, onlara
adaletli davranırdı
c) Çocuklarını güzel ahlaklı yetiştirmeye özen
gösterirdi
d) Çocuklarıyla oyunlar oynar, onlara tatlı akalar
yapardı
4. “Sahabeden Abdullah b. Mesut anlatıyor:
Allah Resûlüne amellerin hangisinin daha faziletli
olduğunu sordum. Hz. Peygamber,
“Vaktinde kılınan namazdır.” buyurdu.
“Ondan sonra hangisidir?” diye sordum.
“……………………” buyurdu
Peygamber Efendimizin vaktinde kılınan
namazdan sonra en değerli gördüğü davranış
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir
a) Anne babayla görüşmeyi kesmek
b) Anne babaya iyilik yapmak
c) Babayı anneden üstün tutmak
d) Anne babaya isyan etmek
5.
I. Anne babaya dua etmek
II. Vasiyetlerini yerine getirmek
III. Anne babanın arkadaşlarını ziyaret edip,
ikramda bulunmak
Yukarıdaki öncüllerden hangileri anne baba vefat
ettikten sonra yapmamız gerekenlerdendir?
a) I-II-III
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
Tarih
SINIF
DERSİ II. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
NUMARASI - SINIFI:
ALDIĞI NOT:
6. “Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu
yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden
koruyunuz.. .”(Tahrim/6)
ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz
a) Anne baba çocukların güzel ahlak eğitimi
vermelidir
b) Anne baba çocuklarını günahlardan
sakındırmalıdır
c) Anne baba çocuklarının eğitiminden sorumludur
d) Anne baba çocuklarından 7 yaşına kadar
sorumludur
7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
hadisine göre, kişi ölmüş olsa bile sevabının
kendisine ulaşmasını sağlayan işlerdendir?
a) İyiliklere engel olmak – Haksızlığa ses
çıkarmamak
b) Çevremizdeki kötülüklere aldırış etmemek
c) Sadece Cuma namazlarını kılmak
d) Ağaç dikmek, mescit yaptırmak, iyi evlat
yetiştirmek
8. “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak
kibirlenmeyin ve israf etmeyiniz. Şüphesiz Allah
nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadise uygun
bir davranış değildir?
a) Sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini gözetmek
b) Kendimizi başkalarından üstün görmemek
c) Lüks kıyafetler giyinmek
d) Her konuda israftan kaçınmak
9. Aşağıdakilerden hangisi “İnsanların kendi
işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde
bozulma ortaya çıkmıştır. Pişman olmaları için Allah,
yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara
tattıracaktır.”(Rum/41) ayetine örnek verilemez?
a) Küresel ısınma
b) Ormanların artması
c) Hava kirliliği
d) Ozon tabaksının delinmesi
10.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
hayvan haklarına dikkat ettiğini gösteren bir
hadistir?
a) “Her kimin arazisi varsa onu eksin. Eğer onu
ekmezse o araziyi kardeşine ektirsin.”
b) “Allah’ım, bizlere Mekke’yi sevdirdiğin gibi
Medine’yi de sevdir. Rızkımızı bizler için bereketli kıl.
Allah’ım, Medine’nin havasını bizim için sıhhatli kıl.”
c) “Allah’tan korkunuz da derdini anlatamayan bu
zavallı hayvanlara haksızlık etmeyiniz. Onlara güçlü,
kuvvetli ve semiz halde bininiz.”
d) “Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken
kıyamet kopacak olsa, onu derhal diksin.”
11. Aşağıdakilerden hangisi bir Peygamberimizi
örnek alan bir Müslümana yakışmayan bir
davranıştır
a) Yoldaki rahatsız edici taşları uzaklaştırmak
b) Yerlere tükürmek
c) Bahçede gördüğümüz çöpleri banane demeden
çöp kutusuna atmak
d) Arkadaşlarımıza her zaman güzel sözler söylemek
12. “O, Güneş’i bir ışık (kaynağı), Ay’ı da (geceleyin)
bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı
bilmeniz için ona yörüngeler belirleyendir. Allah,
bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti
gereğince) yaratmıştır...” (Yunus/5)
Aşağıdakilerden hangisi Yunus Suresi 5. Ayetten
çıkarılabilecek en kapsamlı sonuçtur?
a) Geceleri ibadetle geçirmemiz gerekir
b) Allah kainatı mükemmel bir şekilde yaratmıştır
c) Güneşin faydasından çok zararı vardır
d) Kainatta bazı varlıkların herhangi bir faydası yoktur
13. Peygamberimizin dili ve gönlü sürekli zikir ve
duada idi. Savaşta, barışta, hastalıkta ve sağlıkta,
yatmadan önce, uykudan uyanınca, evden çıkarken,
eve girerken, yemekten önce, yemekten sonra, bir
şey giyerken, bir yere girerken kısaca her hal ve
durumda sürekli dualar eder Allah’ı anardı. Sevenin
sevdiğini kalbinden ve dilinden düşürmesi mümkün
değildir. Bu nedenle Peygamber Efendimizin bütün iş
ve davranışlarında, gönlünde ve dilinde hep Allah
(c.c.) vardı.
Sürekli Allah’ı anmayı ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah’ı zikretme
b) Oruç tutma
c) Güzel söz söyleme
d) Selam verme
Tevekkül : Allah’a dayanıp güvenme
Zikir: Her durumda Allah’ı çokça anma
Küfür: Allah’ı inkar etme ve nimetlerine
nankörlük etme
Şükür: Sıkıntılara sabretme
Yukarıdaki kavramlardan hangisinin karşılığı
yanlış olarak verilmiştir
a) Zikir
b) Şükür
c) Tevekkül
d) Küfür
14.
17. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın mükemmel olarak
yarattığı evrendeki denge ve güzelliklere örnek
olamaz?
a) Ozon tabaksının delinmesiyle zararlı güneş ışınlarının
yeryüzüne ulaşması
b) Gök cisimlerinin birbirleri arsındaki mesafenin sabit
olması
c) Ayın geceleri güneş ışığını yansıtarak yeryüzünü
aydınlatması
d) Baharla birlikte yeryüzünün canlanması
* 616 yılında Müslüman olmuşlardır
* İki güçlü insanın İslam’ı kabulü Müslümanlara
moral olmuştur
* Bu moralle Müslümanlar ilk defa Kabe’de açıktan
namaz kılmışlardır
Yukarıdaki bilgiler kimlerin Müslüman oluşundan
bahsetmektedir?
a) Zeyd b. Harise
b) Hz. Ali – Hz. Ebubekir
c) Hz. Hamza – Hz. Ömer
d) Ebu Talip - Abdulmuttalip
18.
19. Sevr mağarası – Kuba mescidi – Muhacir – Ensar
Yukarıdaki ifadeler İslam Tarihindeki hangi önemli
olaya işaret etmektedir?
a) Bedir savaşı
b) Mekke’den Medine’ye hicret
c) Akabe Biatları
d) Mute Savaşı
20. Peygamber Efendimiz (s.a.v), müşriklerin “ bir yıl
biz senin Rabb’ine tapalım, bir yıl da sen bizim
putlarımıza tap” teklifine Kur’an’dan bir sure ile cevap
vermiştir. Bu sure hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Kafirun
b) Enam
c) Zümer
d) Âraf
15. Aşağıdaki hadislerden hangisi bir müminin
hayatın her anında hayır elde edebileceği bir
ayrıcalığının olduğundan bahsetmektedir?
a) “Ümmetimden abdest alırken ve yemekten sonra
ağızlarını ve dişlerinitemizleyenler ne güzel iş yapmış
olurlar.”
b) “Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi
sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı
isterim. Allah’ım senin sevgini bana kendimden,
ailemden ve soğuk sudan daha sevimli
eyle...”
c) “Mümin kişinin durumu ne kadar da hayranlık
vericidir! Çünkü onun her hâli kendisi için bir
hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde
vardır: Sevineceği bir şey yaşasa, şükreder;
bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelse,
sabreder; bu da onun için hayır olur.”
d) “Kim ki sevdiğini Allah için sever; kızdığına da
Allah için kızar: verdiğini Allah için verir, vermediğini
de Allah için vermezse, o kişi imanını tamamlamış
olur.”
16. Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara kucak açan, onlarla her şeyini
paylaşan Medineli Müslümanlara ne ad verilir?
a) Medeni
b) Mücahit
c) Muhacir
d) Ensar
Her soru 5’er puandır. Başarılar dilerim.
Emin SELEK
Download