Uluslararası İktisat

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
ULUSLARARASI İKTİSAT-I
53010306 3
Ön Koşul Dersleri
YOK
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Öğr. Gör. Ayşegül İNCE
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Osman KAVAK
Yarıyıl
T+U
Kredi
Saat
AKTS
3+0 3
3
Dersin Yardımcıları Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bu ders ile öğrencinin; Uluslararası ticaret teorileri ve
politikalarının etkilerini analiz etme becerisi sağlanacaktır.
1. Temel Uluslarası Ticaret Teorilerini Kavramak
2. Dış Ticaret Politikası Araçlarını Ayırt Etmek
Dersin İçeriği
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Uluslararası Ticaret Teorisi
1.
Merkantilistler ve Fizyokratlar
2.
Klasik Ticaret Teorileri
3.
Faktör Donatım Teorisi
4.
Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
5.
Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
6.
Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri
7.
Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları
8.
Ön Hazırlık
Korumacılığı Savunan Görüşler
9.
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
10.
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
11.
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
12.
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
13.
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
14.
KAYNAKLAR
Ders Notu
Halil Seyidoğlu Uluslar arası Teori politika ve uygulamaları
Diğer Kaynaklar Ders Notları
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
Yıliçinin Başarıya Oranı
KATKI
YÜZDESİ
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Finalin Başarıya Oranı
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
1.
Uluslar arası Ticaret Teorisi Konusu
işlenmiştir.
2
3
4
5
x
2.
Merkantilistler ve Fizyokratlar hakkında
bilgi verilmiştir.
x
3.
Klasik Ticaret Teorileri hakkında bilgi
verilmiştir.
x
4.
Faktör
Donatım
anlatılmıştır.
Teorisi
konusu
5.
Diğer Uluslararası
anlatılmıştır.
Ticaret
Teorileri
6.
Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri konusu
anlatılmıştır.
x
7.
Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri konusu
anlatılmıştr.
x
8.
Ders Tekrarı
x
9.
Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları
konusu anlatılmıştır.
x
10.
Korumacılığı Savunan Görüşler konusu
anlatılmıştır.
x
11.
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
hakkında bilgi verilmiştir.
x
12.
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
konusu hakkında bilgi verilmiştir.
x
13.
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
konusu işlenmiştir.
x
14.
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
konusu işlenmiştir.
x
15.
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçlar
konusu işlenmiştir.
x
16.
Ders Tekrarı
x
x
x
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Toplam
Süresi
İş Yükü
(Saat)
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ödevler
2
3
6
Sunum / Seminer Hazırlama
0
0
0
Arasınavlar
1
8
8
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
94
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3.13
Dersin AKTS Kredisi
3
Download