adnan menderes üniversitesi nazilli iktisadi ve idari bilimler

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Uluslararası Ekonomi Teorisi
Ders Kodu
ECON305
AKTS Kredi
4
Ders Düzeyi
İş Yükü
102 (Saat)
Teori
23.10.2017
Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, uluslararası ekonomi genel ilkeleri öğretmek.
Özet İçeriği
Faktör Donatımı ve Heckscher-Ohlin Modeli, Ticaret ve Intra Sanayi ve Ticaret, Ekonomik Büyüme ve
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Faktör Hareketleri Mesaj Heckscher-Ohlin Teorileri, Neoklasik Ticaret
Teorisi, Neoklasik Ticaret Teorisi Ticaret çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Ticaret Dayanak
GirişTicaret Politikası Aletler, Ticaret Politikalarının Etkisi.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir)
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Doç. Dr. Aslı YENİPAZARLI
Ders Koşulları
AKTS Kredi Koşulu
40
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
• Ünsal, E. (2007). Uluslararası İktisat, Ankara: İmaj Yayınevi.
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
2
Teorik
Ülkeler niçin dış ticaret yapar? Hangi durumda ihracat ve ithalat yapılır: Teorik analiz
3
Teorik
Klasik dış ticaret teorileri: Mutlak Üstünlükler Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
4
Teorik
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (KÜT)(devam) İkiden fazla mallı ve ülkeli durumda KÜT
5
Teorik
Talep yönlü dış ticaret teorileri
6
Teorik
Faktör donanımları teorisi
7
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınava Hazırlık
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9
Teorik
Faktör fiyatları eşitliği, Stolper-Samuelson teoremi, Leontief paradoksu
10
Teorik
Teklif eğrileri
11
Teorik
Modern dış ticaret teorileri
12
Teorik
Endüstri içi ticaret
13
Teorik
Endüstri içi Ticaret (devam)
14
Teorik
Dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi
15
Teorik
Yoksullaştıran Büyüme
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final Sınavı
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlik
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
2
3
70
Ara Sınav
1
10
1
11
Dönem Sonu Sınavı
1
20
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 23.10.2017
21
102
4
1/2
Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
• Uluslararası ticaretin yarar konusunda bilgi sahibi.
2
• Ülkelerin mutlak ve mukayeseli avantajlarını görmek mümkün.
Program Çıktıları (İktisat)
1
Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz
edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
2
Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
3
Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif
alabilmek
4
Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
5
Türkiye ’deki finansal piyasaların ekonomik analizinin yapılması konusunda başarılı olmak
6
Ekonomi ile ilgili problemlere, yaratıcı ve etkili çözümler üretip uygulayabilmek için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
7
Ekonomi ile ilgili savların geçerliliğini değerlendirmek ve verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını
kullanabilmek
8
Ekonomide yeni değişim dinamikleri ve devletin yeni rolünün irdelenmesi konusunda bilgillenmek
9
Türkiye ’nin iktisat tarihini incelemek
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
ÖÇ2
PÇ1
5
5
PÇ2
4
4
PÇ3
5
5
PÇ4
4
4
PÇ5
4
4
PÇ6
3
3
PÇ7
3
3
PÇ8
4
4
PÇ9
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 23.10.2017
2/2
Download