alaattin korkmaz

advertisement
ALAATTİN KORKMAZ
Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Mezun Olduğu Üniversite
Öğrenim Durumu
Görevi
İş Deneyimi
:Alaettin Korkmaz
:Çaykara 1959
:Karadeniz Teknik Üniversitesi (Y.L. Erciyes Üniversitesi)
:Yüksek Mühendislik
:Genel Müdür Yardımcısı
:TRT Genel MüdürlüğüYrd.(2008 ----)
TRT Stüdyolar Dairesi Bşk.Vekili(2006)
TRT Ankara Radyosu Teknik Md.(2004-2008)
TRT Ankara Radyosu Teknik Md.lüğü(1986-2008)
DSİ Genel Müdürlüğü(1983-1986)
Aldığı Kurslar
:Seslendirme Sistemleri: Stüdyo Kayıt Teknikleri,
Mikroişlemci, Digital Elektronik, Akustik, Radyo
Otomasyon Sistemi, Gürültü Kontrolü, İngilizce
Yayınladığı ve Yaptığı Çeviri ve Eserler
Verdiği Kurslar
Bildiği Yabacı Dil
İletişim
Posta Adresi
e-posta Adresi
İş Telefonu
:Akustik ve Ses Tekniği: Yüksek Lisans Tezi,
Digital Audio
Synclavier sistemi; Film
seslendirilmesi, müzik yapımı ve efektlerinde
kullanılan bilgisayar destekli digital sistemin sesle
ilgili,A-725,A-727,A-730 CD player MR-10 mini
disk recorder, ses kodekleri, Wordnet çok izli
kayıt cihazı ve sinyal işleme cihazları gibi ses
dinleme ve kayıtlarında kullanılan değişik marka
cihazların kataloglarının Tükçe’ye çevrilmesi.
:Digital Audio Synclavier cihazının işletim sistemi.
CD compact disk player, mikrofonlar, mini disk recorder,
wordnet çok izli kayıt sistemi ve sinyal işleme (expander,
compander, noise gate, limitör, digital eko, değişik tiplerde
ekolayzer v.b.) cihazların kullanımı akustik ve ses tekniği, ses
kayıt cihazlarında yapılan teknik ölçümler.
:İngilizce, Advanced (ileri düzey)
:
:Turan Güneş Bulvarı TRT Gen. Müdürlüğü
Gen.Md.Yardımcısı Oran /Ankara
:[email protected]
: (0312)463 21 40-41-42-43
Download