TBMM B: 84 1 . 4 . 2 0 0 8 Türkiye Radyo

advertisement
TBMM
B: 84
1.4.2008
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
Genci Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
SAYİ : B.02.2.TRT.0.61.00.00/Û^O.M^ | ~fif (
KONU : 7/1727 sayılı Soru Önergesi Cevabı1
.26./.9.2./2008
DEVLET BAKANLIĞINA
(Sayın Mehmet AYDIN)
İlgi: 12/02/2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGlRBAŞ'ın vermiş olduğu 7/1727 sayılı Soru
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur.
TRT'de 2005 yılından itibaren bilgisayar alımlarında ihale bedeli
içerisinde işletim
sistemi lisansı bedeli ayrı kalem olarak yer almamaktadır. Bu bedel ürün satıcısı firmalar ile
Microsoft yazılım firması arasındaki anlaşmaya bağlı olarak değişmekte olup, bu fiyatların
kurumlar tarafından bilinmesi mümkün değildir..
TRT'de açık kaynak kodlu yazılımların ve işletim sistemlerinin kullanımına, özen
gösterilmektedir. İşletim sistemi olarak, Linux tabanlı Debian, Redhat ve Fedora işletim sistemleri,
Unix tabanlı olarak ta A1X işletim sistemleri kullanılmaktadır. Linux tabanlı işletim sistemlerinde
açık kaynak kod olan, MySQL veri tabanı kullanılmaktadır. Ayrıca, bir açık kaynak kod
uygulaması olan, Alfresco doküman yönetim sisteminin geliştirilmesi üzerine çalışmalar da
yapılmaktadır. Yine güvenlik uygulamaları sınıfında yer alan, Nagios ve Nessus sunucu yazılımları
Redhat ve Fedora üzerinde TRT'ye uygun özelleştirilerek kullanılmaktadır. TRT'de hali hazırda
kullanılmakta olan, reklam ve müzik iletim yazılımları da Debian üzerinde Java uygulaması olarak
geliştirilmiştir.
Arz ederim.
- — İ l m i n i ŞAHIN
mel Müdür
Genel
M
-576-
Download