TRT BANDROL ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 08

advertisement
SİRKÜLER
Sayı: 2017/129
İstanbul, 08.08.2017
Ref: 4/129
Konu:
TRT BANDROL ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
08.08.2017 tarih ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10628 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile TRT Bandrol Ücretleri’nde değişiklikler yapılmıştır.
TRT bandrol ücretlerine dair oranların düzenlendiği 3093 sayılı Kanunun 4. maddesinde 7033
sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler hakkında 05.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı
sirkülerimizde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu ücretlerin alınmasına dair oranlar
uygulamada Bakanlar Kurulu Kararı ile değişebilmektedir. Bu konuda temel düzenleyici
kararname 2015/7757 sayılı Kararname olmakla birlikte, bu Kararnamede son olarak
28.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/8972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
değişiklikler yapılmıştı.
Sirkülerimiz ekinde yer verilen 2017/10628 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeler
incelendiğinde görülen değişiklikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1. Cep telefonlarında farklı GTİP kodlarına göre %6 ve %7 oranları uygulanıyorken, söz
konusu ürünler için bundan sora uygulanacak oran %10’a çıkarılmıştır.
2. Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için farklı GTİP kodlarına göre %2 ve %3 oranları
uygulanıyorken, söz konusu ürünler için bundan sonra %2’lik tek oran geçerli olacaktır. Buna
göre “Dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınları alabilen” bilgisayar ve tabletlerde
uygulanacak oran %3’den %2’ye indirilmiş olmaktadır.
3. Akıllı kol saatleri %8 oran uygulanacak ürünler arasında dahil edilmiştir.
Hatırlanacağı üzere 2017/113 sayılı sirkülerimizde de açıkladığımız gibi, sanayi sicil
belgesine sahip sanayi işletmelerine 1.7.2017’den itibaren yapılacak elektrik enerjisi satışı
bedellerinden TRT payı alınmayacaktır. Bu düzenlemeye bağlı olarak TRT bandrol ücreti
gelirlerinde yaşanacak gelir kaybını telafi amaçlı olarak cep telefonlarında yukarıda yer
verilen artışın yapıldığı ve akıllı kol saatlerinin de uygulama kapsamına alındığı
görülmektedir.
Düzenleme 08.08.2017 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan hatırlanacağı üzere, 7033 sayılı Kanun ile 3093 sayılı Kanunun 1. Maddesinde
yapılan düzenleme ile “görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar” da yasa
kapsamına dahil edilmişti. Bu konuda 05.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı sirkülerimizin 4.
maddesinde açıklamalar yapılmıştı. Bu değişikliğe bağlı olarak 2015/7757 sayılı
Kararnamenin başlığı sirkülerimiz ekinde yer alan 2017/10628 sayılı Kararın 1. maddesinde
belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK:
2017/10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge, Direktör
[email protected]
T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
8 Ağustos 2017
SALI
Sayı : 30148
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2017/10628
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı
F. IŞIK
Başbakan Yardımcısı
R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı
H. ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcısı
A. GÜL
Adalet Bakanı
F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı
F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
J. SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı
S. SOYLU
Dışişleri Bakanı V.
A. ARSLAN
Ekonomi Bakanı V.
F. B. SAYAN KAYA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
O. A. BAK
Gençlik ve Spor Bakanı
A. E. FAKIBABA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
S. SOYLU
İçişleri Bakanı
L. ELVAN
Kalkınma Bakanı
N. KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
Maliye Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı
F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı V.
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
A. DEMİRCAN
Sağlık Bakanı
A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler ?????. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
8 Ağustos 2017 – Sayı : 30148
8 Ağustos 2017 – Sayı : 30148
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
8 Ağustos 2017 – Sayı : 30148
Download