Sayın Okurumuz, Dergimizi yakından izleyen

advertisement
1
Sayın Okurumuz,
Dergimizi yakından izleyen okuyucularımızın
çok iyi
bildiği gibi
sayısal elektronik
teknolojisinde son
5 yıldır süregelen gelişme baş döndürücü hızından
henüz bir şey kaybetmedi.
Bu gelişmenin 1974 yılma
kadar olan bölümünü Ağustos 1974 sayımızda toplu
halde sunmuştuk. Bu sayımızda ise bu alandaki son
iki yıllık gelişmeleri sunuyoruz.
"Sayısal Elektro
nik" adı altında sunduğumuz bu gelişmelerin tümünü
yayın kurulu üyemiz Kaya Yazgan derledi.
"Teknik Dil" sayfalarımızda bu sayıda Güney Gönenç'
in hazırladığı
"Teknik Terimler Konusu ve Kimi
Sorunlar"
başlıklı yazı yer alıyor. Yazı, bir yığın
örnekle Türkçemizin teknik dil bakımından şu anda
içinde bulunduğu açınılacak durumu vurguluyor. Ancak
yazar,
"teknik dilimizi
nasıl
geliştirebiliriz ?"
sorusunun
ayrıntılı çözümlemesine girmiyor ve okur
ları bu konuda katkıda bulunmaya' çağırıyor.
Anımsayacağınız gibi geçtiğimiz ay TRT televizyonun
da
elektrik
enerjisi
sorununa
ilişkin
bir
açık
oturum yayınlanmıştı.
üyemiz
Nusret Alperöz'ün
dışında konuyu gerçekten bilen hiç bir uzmana konuş
ma olanağı verilmeyen bu yayının ardından TRT 1 'de
de aynı konuyu işleyen bir program yer aldı.
Fazla
izleyici bulduğunu sanmadığımız bu programı aynen
aktararak konuya kimlerin, nasıl yaklaştığını sizle
re sergilemek istedik.
386
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 236
Download