4. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ

advertisement
4. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ
Adı – Soyadı : ………………………………………………
VÜCUDUMUZ TEMASI DEĞERLENDİRMESİ
Sınıf ve No’su : ……… /…………
1.Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir?
A.baş
B.boyun
C.gövde
D.kollar ve bacaklar
13.Hangi seçenekte eklem çeşidi yanlış verilmiştir?
A.düz eklem
B.yarı oynar eklem
C.oynar eklem
D.oynamaz eklem
2. Aşağıdakilerden hangisi kasların ve iskeletin
ortak görevlerinden biridir?
A.Vücudumuzu hareket ettirmek.
B.Vücudumuzu dik tutmak.
C.Organların üstünü kaplamak.
D.Vücudumuza enerji sağlamak.
14.Kalbimiz her kasıldığında, pompalanan kan
damarlara bir vuruş etkisi yapar.
Bu vuruş etkisine ne denir?
A) Kan
B) Nabız C) Egzersiz D) Kas
3.İskelet sisteminde kemiklerin birbirine bağlandığı
yer aşağıdakilerden hangisidir?
A.omur
B.eklem
C.omurga
D.kıkırdak
16.Vücudumuzdaki en güçlü kas aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çene kası
B) Kol kasları
C) Bacak kasları
D) Kalp kası
4.Kaval kemiğinin türü nedir?
A.sert kemik
B.uzun kemik
C.kısa kemik
D.yassı kemik
17. Televizyon seyrederken hangi kaslarımızın
büyük bir bölümü çalışmaz?
A.düz kaslar
B.çizgili kaslar
C.kalp kası
D.hiç biri
5.Aşağıdaki minerallerden hangisi, kemiklerimizin
yapısında daha fazla bulunur?
A.flor
B.fosfat
C.kalsiyum
D.magnezyum
6.Hangi seçenekte yassı kemiklerin koruduğu
yapılar bir arada verilmiştir?
A.kalp-ilik
B.ilik-akciğer
C.akciğer-beyin
D.damarlar-kalp
7. Kafatasımızda bulunan kemiklerden hangisi
oynar eklemlerdendir?
A.Alın kemiği
B.Çene kemiği
C.Şakak kemiği
D.Elmacık kemiği
8.Vücudumuzda en az eklem bulunan bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?
A.kafatası
B.üyeler
C.göğüs kafesi
D.omurlar
15.Vücudumuzda kaç çeşit kemik vardır?
A.212
B.300
C.206
D.306
18.Hangi seçenekte kas görevi yanlış verilmiştir?
A.Vücudumuza şekil verir.
B.Kan yapımına yardım eder.
C.Eklemleri hareket ettirir. D.İç organları çalıştırır.
19.Kasların kemikleri hareket ettirmesi aşağıdaki
özelliklerden hangisi ile olur?
A.uzama
B.kısalma
C.yumuşak olma
D.kasılıp-gevşeme
20.Eyüp’ün kaburga kemiklerinin zarar görmesi
nasıl bir olumsuzluğa yol açar?
A.Yemek yemesi zorlaşır
B.Nefes alıp vermesi güçleşir.
C.Cisimleri istediği gibi tutamaz.
D.Ayak parmaklarını hissetmez.
21.Kol kemikleri gövdeye ne ile bağlıdır?
A.Omuz kemikleri
B.Kalça kemikleri
C.Göğüs Kemikleri
D.Kaburga kemikleri
9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.Kaslar kasılınca kısalır. B.Kaslar lifli yapıdadırlar.
C.kaslar yumuşaktırlar D.Kaslar gevşeyince uzarlar. 22.Doktorların kalbimiz ve ciğerlerimiz dinlemek
10.Ali’nin bütün beyaz kasları zarar görse hangi
için kullandıkları alete ne ad verilir?
organı fazla etkilenmez?
A.Röntgen
B.mikroskop
A.kalp B.bağırsak C.mide
D.akciğer
C.steteskop
D.ultrason
11.İçinde sinir kanalı olan ve tüm kemikleri taşıyan
iskeletin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A.omurga
B.eklem
C.kalça kemiği
D.kafatası
23.Kalbimizin vücudumuzdaki yeri neresidir?
A.Göğüs kafesimizin solunda
B.Göğüs kafesimizin sağında
C.Omurgamızın yanında D.Karın boşluğumuzda
12.Kasların kemiklere bağlandığı çok sağlam
bölüme ne ad verilir?
A.tendon
B.kas
C.eklem
D.lif
24.Vücudumuzdaki kanın,kalpten diğer organlara
dolaşımını sağlayan yapıya ne ad verilir?
A.Damar B.akciğer C.yutak D.karaciğer
25.Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun
temel kısımları doğru olarak verilmiştir?
A.kafatası,göz,kulak,kollar B.kafatası,kollar,ayak
C.kafatası,göğüs kafesi,omurga,kollar ve bacaklar
D.Kafatası,omurga,göğüs kafesi,ayaklarımız
26.Aşağıdakilerden hangisi kalbin görevidir?
A.Vücudumuza kan pompalar
B.Vücudumuzda mikropları dışarı atar
C.Düşünmemizi sağlar
D.Hareket etmemizi sağlar
27.Aşağıdakilerin hangisinde kemiklerimizin
şekilleri doğru olarak verilmiştir?
A.Yassı-yuvarlak-düz B.düz-eğri-kısa
C.uzun-kısa-yassı
D.uzun-kısa-yuvarlak
28.Soluk alıp verirken aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
A.Oksijen alınıp karbondioksit verilir
B.Karbondioksit alınır oksijen verilir
C.Oksijen alınır oksijen verilir
D.Karbondioksit alınır karbondioksit verilir
29.Aşağıdakilerden hangisi kafatasımızın
görevlerindendir?
A.Vücudumuza kan pompalar
B.Vücudumuzun dik durmasını sağlar
C.Beynimizi dış etkenlerden korur
D.Hareketimizi sağlar
30.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.kafatası = yassı kemik
B.omurga kemikleri=kısa kemik
C.Parmak kemikleri=uzun kemik
D.bacak kemikleri=uzun kemik
31. Kemik ve kaslarımızın gelişmesini sağlamak
amacıyla yaptığımız düzenli hareketlere ne ad
verilir?
A. Dinlenme
B. Uyku
C. Oyun
D.egzersiz
35.Aşağıdakilerden hangisi burun ve iç yapısının
görevlerinden değildir?
A.Hava alıp verme işleminin başlangıcıdır
B.Tat almamıza yardımcı olur.
C.Akciğerlerimize kirli hava girmesini önler
D.Aldığımız havayı nemlendirerek akciğere verir
36.Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken havanın
izlediği yoldur?
A.Yutak-burun-gırtlak-akciğer-soluk borusu
B.Akciğer-soluk borusu-gırtlak-yutak-burun
C.Burun-gırtlak-yutak-soluk borusu-akciğer
D.Burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğer
37.Spor yaparken nabzımızın hızlanmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A.Kalbimizin daha fazla kan pompalamasıdır
B.Kalbimizin daha az kan pompalamasıdır
C.Vücudumuza giren oksijen miktarının artmasıdır
D.Karbondioksitin hızla dışarı atılması
38. Kirli kan temizlenmek üzere, aşağıdaki yapı
ve organlardan hangisine gider ?
A. Soluk borusuna
B. Kalbe
C. Yemek borusuna
D. Akciğerlere
39. Aşağıda verilen kemiklerden hangisi şekil
bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A. Omurga kemikleri
B. Kafatası kemikleri
C. Kalça kemiği
D. Kürek kemiği
40. Çocuklarda görülen raşitizm hastalığı hangi
mineralin eksikliği sonucu meydana gelir ?
A. Kalsiyum
B. Magnezyum
C. Demir
D. Klor
Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları tablodan
seçerek yazınız
yassı
lifli
istemimiz
oynamaz
kalp damarlar
kısa
göğüs kafesi
32. Aşağıda verilenlerden hangisi göğüs kafesinin
*Omurgada bulunan kemikler ………….… kemiklerdir.
görevidir?
*Kaslarımız ………………..…… bir yapıya sahiptir.
A.kalp ve akciğerleri korur
B. Kafatası ve kemiklerimizi korur.
*İç organlarımızı koruyan kemiklere……………… denir.
C. Göğüslerimizi korur. D. Hareket etmemizi sağlar
*Kafatasımızdaki kemik ………………..……… kemiktir.
33. Aşağıdakilerden hangisi oynamaz eklemlere
*………………………….. vücudumuza kan pompalar.
örnektir?
A.Kafatası eklemleri
B. Kol eklemleri
*Kanımızın vücudumuzda dolaşımını …….……. sağlar.
C.Omurga eklemleri
D. Bacak eklemleri
*Kalp kası ve mide kasımız bizim ……… dışında çalışır.
34.Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A.kas: Harekete yardımcı olan lifli yapıdır
B.kemik: İskeleti oluşturan sert yapıdır
C.Eklem: Kemikleri birleştiren yapıya denir
D.Omurga:Harekete yardımcı olan lifli yapıdır
*Kafatasımızdaki eklem …………. eklemlere örnektir.
Download