Tam Sayılar

advertisement
T
TES
KAZAN
10
A
6.
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Tam Sayılar
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen tam sayıların hangisinin işareti diğerlerinden farklıdır?
4.
N
A) Bir dalgıç deniz seviyesinin 20 m altına dalmıştır.
B) Otopark zeminin 2 kat altındadır.
C) Bu alışverişten 10 lira kâr ettim.
D) Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecedir.
A) 2
C) 4
B) 3
D) 5
3. - 3’ten büyük +4’ten küçük kaç tane tam sayı vardır?
A) 2
C) 7
Î
K
2
L
A) K =+ 1 B) L = + 3
C) M = - 2 D) N = - 4
5. Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki
uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
m = - 1 ve n =+ 7
m = - 4 ve n =+ 3
m = - 9 ve n = - 3
m = - 10 ve n = - 2
6. Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en
büyüktür?
A) - 9
C) 0
B) 6
D) 8
0
Kareli zeminde verilen sayı doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. 12, 5, - 7, 0, - 1, 9, - 21 tam sayılarından kaç tanesi
pozitiftir?
M -1
B) - 3
D) +8
TEST
10
7.
Tam Sayılar
I. Tam sayıların mutlak değeri daima pozitiftir.
II. Negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden
küçüktür.
III. Negatif tam sayılar küçüldükçe mutlak değeri büyür.
10.
A) ^+ 3h 2 0 2 ^- 4h 2 - 15
B) ^+ 3h 2 0 2 - 15 2 ^- 4h
C) - 15 2 ^+ 3h 2 0 2 ^- 4h
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
8. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayının
mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10
C) 97
B) 12
D) 98
9. K tam sayısının mutlak değeri 3’ten küçük olduğuna göre K’nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
B) 3
D) 5
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) 2
C) 4
KAVRAM
IM
D) - 15 2 ^- 4h 2 ^+ 3h 2 0
B) Yalnız III
D) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
C) I ve III
- 15 , ^- 4 h , 0 , ^+ 3 h sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) - 13 2 0 C) - 12 2 - 18 B) + 5 2 - 10
D) - 100 = - 100
12. - 7, 0, +12, - 3, - 21, +9 tam sayılarından kaç tanesi
- 4’ten küçüktür?
A) 2
C) 4
B) 3
D) 5
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards