20. Doğal ve Yapay Çevre

advertisement
Konu Testleri
1. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?
A) Ev
B) Nehir
C) Dağ
Doğal ve Yapay Çevre Konu Değerlendirme Testi
A) Gökdelenler
B) Mağaralar
C) Ağaç kovukları
7. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevremize örnektir?
A) Göller
B) Barajlar
C) Parklar
2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi çevreye ait olamaz?
A) Çevre sadece insanlara ait bir alandır.
B) Çevremizde çeşit çeşit canlılar yaşamaktadır.
C) Bitkiler, çevrenin birer parçasıdır.
8. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
A) İnsanlar barındıkları yerleri sürekli geliştirmişlerdir.
B) Kedi, köpek gibi hayvanların barınma yerleri insanlar tarafından
geliştirilmiştir.
C) Bütün bitkiler barındıkları yerleri sürekli geliştirmişlerdir.
3. Aşağıdakilerden hangisi insanların çevresi sebep olduğu çevre
kirlenmelerine örnek değildir?
A) Ormanlık alanda piknik yapıp yerdeki çöpleri toplamamak
B) Koyun ve ineklerin sokakları kirletmesi
C) Yerlere gelişi güzel çöp atmak
9. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir çevredir?
A) Gökyüzündeki bulutlar
B) Sultan Ahmet Camii
C) Pamukkale Travertenleri
4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Uzak çevre – Yazlık ev
B) Yakın çevre – Evimiz
C) Uzak çevre – Yaşadığımız sokak
5. İnsanlar farkında olup veya olmadan çevreye zarar verebilirler. Bu
durum insanların ve çevresindeki diğer canlıların da zarar görmesine sebep
olur.
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir duruma örnek olabilir?
A) Sahilde kumlardan evler yapmak
B) Ormanda piknik yapmak
C) Evde masada kahvaltı yapmak
10. Aşağıdakilerden hangisi çevre ile ilgili verilmiş doğru bir bilgidir?
A) Doğal çevrenin temizliği sadece hayvanların ve bitkilerin
sorumluğundadır.
B) Doğal çevreler, yapay çevrelere göre daha kirlidir.
C) Sera ve baraj gibi yapay çevrelerde canlı türleri sınırlı iken, denizler ve
ormanlardaki canlı türleri daha fazladır.
6. Aşağıdakilerden hangisi insanların eski zamanlarda yaşadığı barınma
yerlerinden biri değildir?
www.konutestleri.com
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards