PowerPoint Sunusu

advertisement
GENEL SORU
ÇÖZÜMÜ
DOLAŞIM SİSTEMİ
1) Kalp yapısını oluşturan;
I. Miyokard
3) Aşağıdakilerden hangisi serum için geçerli aşı için geçersiz bir ifadedir?
II. Endokard
III. Perikard
A)
Antikor bulunduran sıvıdır.
yapılarının içten dışa doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
B)
Hastalıktan korunmak amacıyla uygulanır.
A) I – II – III
C)
Zayıflatılmış mikrop bulunur.
D)
Akyuvarları antikor üretmesi için uyarır.
E)
Aktif bağışıklık sağlar.
B) I – III – II
D) III – I – II
C) II – I – III
E) III – II – I
4) Kalp atış hızına etki eden çeşitli faktörler vardır.
2) Aşağıdaki damarların hangisinde kirli kan bulunur?
A)
Aort
B)
Koroner damarlar
C)
Böbrek atardamarı
D)
Kapı toplardamarı
E)
Akciğer toplardamarı
Aşağıdakilerden hangisi kalp atış hızında doğrudan etkili değildir?
A)
Kandaki CO2 miktarı
B)
Kandaki hormon miktarı
C)
Sempatik sinirler
D)
Vücut sıcaklığı
E)
Ortamdaki CO2 miktarı
5) Bir insan kanında A ve B kan serumları damlatıldığında;
7) I. Sinoatrial Düğüm (SA)
- A kan serumunda çökelme oluşuyor.
II. His demetleri
- B kan serumunda çökelme oluşuyor.
III. Atrioventriküler düğüm (AV)
Test edilen kanla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
IV. Vagus siniri
A)
Plazmasında anti A ve anti B bulunur.
B)
0 kan gurubundan kan alabilir.
Kalbin çalışma mekanizmasıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri,
uyarının karıncıklara kadar yayılmasını sağlayan ikinci bir merkez olarak
görev yapar?
C)
AB ve B kan gruplarına kan verebilir.
A) Yalnız I
D)
Sadece AB kan grubundan kan alabilir.
E)
Alyuvarlarında antijen bulunmaz.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) III ve IV
8) Aşağıdakilerden hangisi tüm açık ve kapalı dolaşım sistemlerinin ortak
özelliğidir?
6) I. Ca+2 iyonları
II. K vitamini
III. Tromboplastin
A)
Kılcal kan damarlarının bulunması
Sağlıklı bir insanda yukarıdakilerin hangileri kanın pıhtılaşmasında görev
yapar?
B)
Kanın oksijen taşıması
A) Yalnız I
C)
Kanın besin ve artık madde taşıması
D)
Kanın iletim hızının yüksek olması
E)
Kanın sinüs boşluklarına dökülmesi
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
9) Aşağıdakilerden hangisi toplardamarlara özgü yapısal ve fonksiyonel
bir özellik olup atardamarlarda görülmez?
A)
Kalbin karıncıklarından çıkmaları
B)
Kanı kalpten vücuda taşımaları
C)
Kas tabakasının gelişmiş olması
D)
Vücutta genellikle temiz kan taşımaları
E)
Kanı vücuttan kalbe taşımaları
11)
Basınç (mm-Hg)
40
Ozmotik
Basınç
25
I
II
III
Zaman
İnsan vücudundaki dolaşım ile ilgili yukarıdaki grafiğe göre hangi numaralı
bölgelerde kandan doku sıvısına madde geçişi gözlenir?
10) Aşağıdakilerden hangisi kan plazma sıvısında bulunmaz?
A)
Hormonlar
B)
Organik – inorganik maddeler
C)
Albumin – Globulin – Fibrinojen
D)
Glikojen
E)
Üre – Ürik asit
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
12) Aşağıdakilerden hangisi kalbin çalışmasını yavaşlatır?
A) Adrenalin
B) Karbondioksit artışı
D) Sıcaklık artışı
C) Asetil kolin
E) Sempatik sinir
Download