6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SBS 1.DENEME 1. Aşağıdaki elektrik

advertisement
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SBS 1.DENEME
1. Aşağıdaki elektrik yükleri arasında oluşacak itme ve
B) Çekirdek
çekme kuvvetleri hangisinde yanlış verilmiştir?
C) Sitoplazma
D) Kloroplast
9. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin gövdesi su depo eder?
2. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklüyse
hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan
aracın adı hangisidir?
A) Elektron
B) Nötron
C) Ebonit
D) Elektroskop
3. Aşağıdaki maddelerin hangisi yalıtkandır?
A) Demir
B) Cam
C) Bakır
D) Gümüş
4. Aşağıdaki maddelerin hangileri iletkendir?
I- Bakır
II- Kauçuk
III- Porselen
A) I
B) II
C) III
D) II - III
5.
Şekilde V-i grafiği verilen elektrik
devresinin direnci kaç Ω olur?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
6. Elektrik devresinde “açık anahtar”ın gösterimi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
7. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akım kaynaklarından
değildir?
A) Kuru pil
B) Akümülatör
C) Güneş pilleri
D) Sigorta
8.
Şekildeki bitki hücresinde “?” ile
gösterilen kısım hangisidir?
A) Hücre çeperi
10. Bitkilerde;
• Doku ve organların arasını doldurma
• Klorofil ve besin depo etme özelliklerine sahip olan
doku hangisidir?
A) Parankima doku
B) Koruyucu doku
C) Destek doku
D) Salgı doku
11. Karbondioksit + Su + Güneş ışığı Klorofil -> Besin
+Oksijen
Yukarıdaki fotosentez formülüne bakılarak hangisi
söylenemez?
A) Su kullanıldığı
B) Gece gerçekleştiği
C) Klorofilden faydalanıldığı
D) Besin ve oksijen üretildiği
12.
Yandaki deneyi hazırlayan bir
öğrenci, bitkilerle ilgili hangi olayı gözlemek istiyor?
A) Fotosentez
B) Oksijen alma
C) Terleme
D) Çimlenme
13. Aşağıdakilerden hangisi kara yosunu ile eğrelti
otunun ortak özelliklerindendir?
A) Damarlı olma
B) Sporla çoğalma
C) Kurak yerde yaşama
D) Gerçek köklere sahip olma
14. Aşağıdakilerden hangisi bağ dokunun özelliklerinden
değildir?
A) Çeşitli doku ve organları birbirine bağlamak
B) Yumuşak dokuları korumak
C) Vücut savunmasında görev almak
D) Vücudun dış kısmını kaplamak
15. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler hareket
sisteminde görülen hastalıklardandır?
A) Romatizma - Raşitizm
B) Kuduz - Sıtma
C) Tetanoz - Kuduz
D) Tifüs - Tetanoz
16.
Şekilde sindirim sistemi organları
verilmiştir. “?” ile gösterilen organda aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleşir?
A) Yağların kimyasal sindirimi başlar.
B) Besinler yutulacak hale gelir.
C) Yemek borusundan gelen besinler bulamaç hâline
getirilir.
D) Nişastalı besinlerin ilk parçalandığı yerdir.
17. Aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip olan bir
insan sadece kendi kan grubundan kan alabilir?
A) O
B) AB
1. C
2. D
3. B
4. A
5. C
6. B
7. D
8. A
9. C
10. A
11. B
12. C
13. B
14. D
15. A
16. C
17. A
18. D
19. B
20. C
C) A
D) B
18. Tiroid bezi az çalışan bir insanda aşağıdakilerden
hangisi görülür?
A) Aşırı sinirlilik
B) Kalp atışının hızlanması
C) Kan basıncının yükselmesi
D) Halsizlik ve yorgunluk
19. Aşağıdakilerden hangileri sinir sistemimizin sağlığı
için gereklidir?
I- Temiz havada spor yapmak
II- Sigara, alkol ve uyuşturuculardan kaçınmak
III- Hormon içeren besinleri sürekli tüketmek
A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
20. Görme olayında ışık öncelikle aşağıdaki kısımların
hangisinde kırılmaya uğrar?
A) Göz bebeği
B) Göz merceği
C) Kornea
D) Retina
Download