dosyayı indir

advertisement
İLKÖĞRETİM OKULU 1.DÖNEM
1. FEN VE TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME SORULARI
Adı-soyadı:………………………………………
sınıfı:……………………………..
no:……………….
1.İskeletimizin ayrıldığı ana bölümler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
A)kafatası, göğüs kafesi, parmaklar ve eller C) kafatası, gözler, kollar ve göğüs kafesi
B) kafatası, göğüs kafesi, omurga, kollar ve bacaklar D)kafatası, gözler, parmaklar
2.) Aşağıdakilerden hangisi kolların gövdeye bağlandığı kısımdır?
A) Bilek
B) Dirsek
C) Omuz
D) Diz
3) Aşağıdaki davranışlardan hangisi iskelet sağlığımızı olumsuz yönde etkiler?
A) Düzenli spor yapmak.
B) Ağır yük taşımak.
C) Beslenmemize dikkat etmek.
D) Sigara içilen ortamlardan uzak durmak.
4) Kemik ve kaslarımızın gelişmesini sağlamak amacıyla yaptığımız düzenli hareketlere ne ad verilir?
A) Dinlenme
B) Uyku
C) Oyun
D) Egzersiz
5) Kalbin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyümemizi sağlamak
B) Soluk almamızı sağlamak.
C) Kanı vücudumuza pompalamak. D) Besinleri vücudumuzun kullanabileceği hale getirmek.
6) Kirli kan temizlenmek üzere, aşağıdaki yapı ve organlardan hangisine gider?
A) Soluk borusuna
B) Kalbe
C) Yemek borusuna
D) Akciğerlere
7) Kalbimiz vücudumuzun neresinde yer alır?
A)Göğüs kafesinin solunda
B) Göğüs kafesinin sağında
C)Karın boşluğunda.
D) Göğüs kafesinin ortasında
8) Vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kas
B) İç Organlar
C) İskelet
D) Kafatası
9) Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir?
A) Kafatası kemikleri B) Parmak kemikleri C) Omurga kemikleri D) Kol ve bacak kemikleri
10) Aşağıdaki kemiklerden hangisi yassı kemiktir?
A) Kol kemiği
B) Kafatası
C) Bilek kemiği
D) Omurga kemikleri
11) İnsanlar neden soluk alıp vermek zorundadırlar?
A) Oksijen almak ve dışarıya karbondioksit vermek için B) Kasları hareket ettirmek için
C) Besinlerin vücudumuzda taşınması için D) Karbondioksit almak ve oksijen vermek için
12). Aşağıda verilen kemik ve kemik çeşidi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kaburga kemiği-kısa kemik B) Parmak kemiği- kısa kemik
C) Baldır kemiği-uzun kemik
D) Ön kol kemiği-uzun kemik
13) Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?
A) Hareketi sağlamak
B) Vücudumuza besin sağlamak
C) Vücudumuzu dik tutmak
D) Vücudumuzu dış etkilerden korumak
14) Kalp atışlarını dinlemek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikroskop
B) Steteskop
C) Teleskop
D) Periskop
Aşağıdaki cümlelerin bazılarında doğru bazılarında yanlış bilgi verilmiştir.Sizce doğru
olan ifadelerin başına (D), yanlış olan ifadelerin başına (Y)yazınız.
15)( ) Vücudumuzdaki kemikler aşırı zorlama veya dışarıdan gelen etkiler sonucu kırılabilir.
16) ( ) Eklemler solunum organlarının birbirine bağlanmasını sağlayan yapılardır.
17) ( ) Hızla koşarken daha hızlı soluk alıp vermemizin nedeni daha çok çok oksijene
ihtiyaç duymamızdır.
18) ( ) Kanın dolaştığı organlara dolaşım organı denir.
19) ( ) Uzun süre yapılan egzersiz sonucu nabız sayısında azalma olur.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tablodaki sözcüklerden uygun olanını yazarak tamamlayınız.
*Yassı*
*oksijen*
*kalp*
*oksijen*
*nabız*
.
20.)Vücudumuzda kısa,uzun ve…………………………kemikler bulunur.
21.)Soluk alıp verme sırasında alınan………………………kan yolu ile ulaşır.
22)Egzersiz sonucu………………………………sayısındaki artışın nedeni,vücuda daha fazla
kan pompalanmasıdır.
23.)Kan dolaşımında kanı pompalama görevini…………………………….yapar.
24.)Kan vücutta ………………………………taşıma görevini yapar.
25)Burundan soluk almanın sağlığımız için faydaları nelerdir?Kısaca yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
BAŞARILAR
Download