1) Aralarında asal iki sayının çarpımı 84`tür.Buna göre bu sayıların

advertisement
1) Aralarında asal iki sayının çarpımı 84’tür.Buna
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 81 sayısına eşit
göre bu sayıların toplamı en az kaçtır?
değildir?
A) 19
B) 20
C) 21
D) 25
A) 34
B) (-3)4
C)
1
3−4
D)
1
−92
2) 504 sayısının asal çarpanlarının çarpımı
biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
8)
A) 22.32.7
Çözümlenmiş hali yukarıda verilen sayının ondalık
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
B) 23.32.7
C) 23.33.7
D) 2.32.7
5.102+4.100+7.10-1+6.10-2
A) 54,076
B) 54,706
C) 504,76
D) 540,76
3) 105 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
9)
4) A=22.34.7 ve B = 24.33.72 olduğuna göre,
𝐸𝑘𝑜𝑘(𝐴,𝐵)
𝐸𝑏𝑜𝑏(𝐴,𝐵)
A) 42
=?
Yukarıdaki eşitlikte x yerine hangi sayı
yazılmalıdır?
A) 8
B) 84
C) 168
5,24.10x = 524.1010
B) 10
Yandaki boyalı
şeklin çevre
uzunluğunun kaç
santimetre olduğunu
gösteren üslü ifade
aşağıdakilerden
hangisidir?
5)
İki çalar saatten biri 42 dakikada bir, diğeri 12
dakikada bir çalmaktadır. İlk defa saat tam 12 de
iki saatte birlikte çaldığında göre ikinci defa
birlikte saat kaçta çalarlar?
B) 12:42
12:54
D) 14
D) 252
10)
A) 12:12
C) 12
A) 24
B) 25
C) 26
D) 27
C) 13:24
11) Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel
gösterimidir?
6) 90 = 2A.3B.5D ise A+B+C=?
A) 2
B) 3
A) 2,5.107 B) 0,91.10-2 C) 0,5.10-8 D) 22.10-3
C) 4
D) 5
12)
17) √108 = A√3 eşitliğinde A yerine hangi sayı
yazılmalıdır?
144 cm
2
64 cm2
A) 36
16 cm2
B) 12
C) 6
D) 3
Yukarıda alanları verilen kareler ile oluşturulmuş
şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
A) 36
B) 48
C) 64
D) 72
18)
2 cm
13) √27 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır?
A) 2 ile 3
B) 3 ile 4
C) 4 ile 5
?
√12 cm
D) 5 ile 6
Yukarıda kenar uzunlukları verilen kare ile
dikdörtgenin alanları ölçüleri birbirine eşittir.
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç
santimetredir?
14) 48 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 24
15)
B) 44
92 .46
33 .210
C) 47
İşleminin sonucu aşağıdakilerden
B) 3
C) 6
1
1
1
5
5
5
B) 4√3
D) 2√6
C) 6
D) 215
hangisidir?
A) 2
A) √6
D) 12
19) Aşağıda kenar uzunlukları verilen
dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür?
A) √6 ve 2√6
B) 2√2 ve 8√2
C) √5 ve 3√5
D) 3√3 ve 4√3
16) (− ). (− ) . (− ) = A-3 eşitliğinde A
yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -5
1
B) − 5
B)
1
5
20) Aşağıdakilerden hangisi √6 ile çarpılırsa
sonuç bir tam sayı olmaz?
D) 5
A) √6
B) √24
C) √54
D) √60
Download