Gerçek Sayılar

advertisement
9
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Gerçek Sayılar
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayı
değildir?
A)
2.
49 C)
45 D)
21
54 sayısı aşağıdakilerden hangisi ile çarpı-
lırsa sonuç bir rasyonel sayı olur?
A)
3.
54 B)
2 B)
3 C)
6 D)
0, 01 B) 0, 4 C) r D)
Î
16
25
24 sayısı ile aşağıdakilerden hangisi toplanırsa sonuç bir rasyonel sayı olur?
A) 1 - 6 B) 2 - 2 6 C) 3 - 3 6 D) 4 - 4 6
5. - 4, 3, 0, 15 , 2 , 4
sayılarından kaç tanesi
rasyonel sayıdır?
14
Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?
A)
4.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
6. a = 8 ve b = 2
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır?
A) a + b B) a - b C) a $ b D) b 3
TEST
9
Gerçek Sayılar
7.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
10.
Q
I
A) Q , I = R B) Q + I = Q C) R / I = R D) R + I = Q
Yukarıdaki küme gösteriminin doğru olabilmesi için hangi elemanlar yer değiştirmelidir?
A)
1 ile r 4
B) 1, 27 ile C)
8.
2 ile -
9
16
9 16
D) 5 ile 5
3 + 9 sayısı bir rasyonel sayı olduğuna
göre, 9 yerine aşağıdaki sayılardan hangisi
yazılamaz?
A) 1
B) 6
C) 13
D) 16
11.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I 1 R
B) I 1 Q
C) Z 1 N
D) Q 1 Z
9. - 5, 34 , - 9 ,
1 , 17, 8,
3
0, 1 ,
5
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi irrasyonel
sayıdır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
12.
1. 3 d Q
2. - 7 g I
3. 0, 05 d R
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Yalnız 1
C) 1 ve 3
B) Yalnız 2
D) 2 ve 3
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download