ADI, SOYADI:........................................... NO:.......................... SINIF

advertisement
ADI, SOYADI:...........................................
NO:.......................... SINIF:.......................
GÜZELHİSAR MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KİMYA DERSİ 10. SINIFLAR
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
1- Zeytinyağı-tozşeker-su- demir tozu karışımını
ayrı ayrı kaplarda elde etmek istiyoruz. Nasıl
ayırabiliriz?
5- Petrolden petrol ürünlerine nasıl ayrılır? Elde
edilen ürünlerden 4 tanesini yazınız.
6- Aşağıdaki bileşiklerin birbiri içinde çözünüp
çözünmediğini, çözünüyorsa aralarındaki etkileşimi
yazınız.
Bileşik Çiftleri Çözünür Çözünmez
HCI – CH3CI
2- %20 lik 600 gram şekerli suda kaç gram şeker
çözünmüştür?
CCl4 - I2
KNO3 – H2O
H2O - NH3
3- Sud kostik ve kezzap arasında gerçekleşen
tepkimeyi yazıp denkleştiriniz.
4- Kömür nasıl oluşur? Anlatınız.
7- Aşağıdaki kimyasal tepkimelerden
gerçekleşenleri uygun şekilde denkleştirerek
tamamlayınız.
Tepkimeler gerçekleşmeyecekse ürünler bölümüne
( X ) işareti koyunuz.
a) NH3 + HCl
b) NaOH + HNO3
c) Ag
+
HF
d) Mg + H2SO4
8-Aşağıda türü verilen karışımlara birer örnek
vererek en uygun ayırma yöntemini yazınız.
a. Süspansiyon Örnek:
Ayırma Yöntemi
b. Emülsiyon Örnek: Ayırma Yöntemi
c. Sıvı – sıvı çözelti Örnek:
Ayırma Yöntemi
9- SO3, CO2, HCOOH, Na2CO3, CH3OH, H2O ve
Ca(OH)2 bileşiklerinden hangileri organiktir?
10- Yanma tepkimelerini tamamlayarak denkleştiriniz.
CH4 + ….O2 → ………………….
C2H5OH+ ….O2 →…………………………..
11-hidrokarbonların sınıflandırılması ile ilgili
tablodaki boşlukları doldurunuz.(10 puan)
HidrokarbonKapalı
türü
formülü
Açık
formülü
Adı
Alkan
…………… …………
Metan
…………
C4H8
…………
Siklo Alken ……………
…………
………
C6H6
…………
Benzen
Alkin
…………
…………
Asetilen
(etin)
Sınav süresi bir ders saatidir.
Her soru 10 puandır. 1 soru seçmeli olarak
değerlendirilecektir.
Başarılar.
İsmail ÖNCAN
Kimya Öğretmeni
Arif OSMANOĞLU
Kimya Öğretmeni
CEVAP ANAHTARI
1-
Download