Uploaded by mucco_38_1907

EKG

advertisement
Elektrokardiyografi (EKG) nedir ?
 EKG kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetleri




ölçen tıbbi cihazdır.
Kalbin her atımında sinüs düğümünden çıkan
elektrik sinyali özel bir iletim yoluyla vücuda yayılır.
Vücuda takılan elektrotlar yardımıyla ortaya çıkan
elektrik akımları yükseltilerek kayıt edilir.
Takılan elektrotlar elektrotlar arası elektrik
potansiyeli farklılığını ölçmüş olur.
Her bölgeden alınan bu farklılıklara “Derivasyon”
denir.
EKG nerelerde kullanılır ?
 EKG taşınması kolay olduğu için hastanelerin bir çok
bölümünde kullanılabilir.
 Fakat EGK cihazı da bir çok cihaz gibi bazı
durumlardan etkilendiği için bir kurulum planı
yapılması gereklidir.
EGK CİHAZI ÖLÇÜMLERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
 Manyetik alanlar
 Güç hatları
 Güçlü radyo dalgaları
 Güçlü televizyon ve radar vericileri vb.
EKG ÇEŞİTLERİ
 İntra operatif EKG
 Post operatif EKG
 Tek kanallı EKG
 3 kanallı EKG
 6 kanallı EKG
 12 kanallı EKG
 Yorumlu EKG
 EKG’li defibratör
 Efor EKG gibi bir çok çeşidi vardır.
EKG’ NİN BAŞLICA BİLEŞENLERİ
 Hasta kablosu
 Elektrokardiyografi elektrodu
 EKG kağıdı
 Kablosuz ağ kağıdı
 Modem kartı
EKG’NİN EN SIK GÖRÜLEN ARIZASI
 EKG de özellikle hasta kabloları sık sık arızalanmaktadır.
 Hasta kabloları vücudun her bölgesi için farklı renklerde
olabilmektedir.
 Bu renk ayırımında genellikle iki standart uygulanmaktadır.
 Örneğin elektrokardiyografi cihazı hasta kabloları Avrupa
standardına göre sağ bacak için beyaz, sol bacak için siyah,
sağ kol yeşil, sol kol için kırmızı olarak belirlenmiştir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards