7.SINIFLAR MÜZİK DERS NOTLARI MÜZİK:Duygu ve düşünceleri

advertisement
7.SINIFLAR MÜZİK DERS NOTLARI
MÜZİK:Duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır.
Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesi ile başlar.
KORO:Müzik eserlerinin toplu bir şekilde seslendirilmesine denir.
SOLO:Müzik eserlerinin tek bir kişi tarafından çalınıp söylenmesine denir.
ANONİM:Yaratıcısının adı bilinmeyen müzik eserleridir.
TENOR:İnce erkek sesine verilen isimdir.
BAS:Kalın erkek sesine verilen isimdir.
SOPRANO:İnce kadın veya çocuk sesidir.
ALTO: Kalın kadın sesine verilen isimdir.
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ÇALGILARI:
VURMALI ÇALGILAR: Davul,Def,Darbuka,Zil,Kaşık,Bendir,
ÜFLEMELİ ÇALGILAR: Kaval,Zurna,Ney,Tulum
TELLİ-TEZENELİ ÇALGILAR: Tanbur,Bağlama,Ud
YAYLI ÇALGILAR: Keman,Yaylı Tanbur,Kemençe,Kabak Kemane
HALK MÜZİĞİ:Toplumların tüm boyutlarıyla duygu düşünce ve zevklerini işleyerek dile getiren,ait oldukları
toplumların kültürünü yansıtan sözlü-sözsüz eserlerdir.
HALK MÜZİĞİNİN ÖZELLİKLERİ:
1)En belirgin özelliği anonim olmasıdır. 2)Geleneksel hali tek seslidir. 3)Diziler ve ölçüler bakımından çok zengindir.
4)Yerel ve bölgesel özellikler taşır. 5)Halkın yaşayışını anlatır.
ÇOK SESLİLİK: Belirli kurallar çerçevesinde hazırlanmış birbiriyle uyumlu birden çok sesin aynı anda duyulmasıdır.
NOTA BİLGİSİ
NOTA:Bir müzik sesini betimlemeye yarayan işarete nota denir.
Başlıca notalar ve porte üzerindeki yerleri:
PORTE: Notaların üzerine yazıldığı eşit aralıklı beş paralel çizgi ve dört aralıktan oluşan şekle porte (dizek) denir.
Çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılır.
SOLFEJ: Bir eserin notalarının ses ve süreleriyle okunmasıdır.
SES DEĞİŞTİRİCİLER: Sesleri inceltmek ya da
kalınlaştırmak için ses değiştirici işaretler kullanılır.
Bu işaretler notanın önüne, çizgilere ve boşluklara
yazılır.
Önüne geldiği sesi yarım ses incelten ses
değiştirici işarete Diyez denir.
Sembolü (
) şeklindedir.
Önüne geldiği sesi yarım ses kalınlaştıran ses
değiştirici işarete Bemol denir. Sembolü (
)
şeklindedir.
Notayı doğal haline dönüştüren işarete Naturel
denir. Sembolü (
) şeklindedir.
Download