dodecylamıne

advertisement
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 1364
DODECYLAMINE
DODESİLAMİN
1-Dodecanamine
1-Aminododecane
Lauramine
Laurylamine
C12H27N
Moleküler Ağırlığı: 185.3
ICSC # 1364
CAS # 124-22-1
RTECS # JR6475000
Nisan 20, 2005 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
MARUZ
SEMPTOMLAR
KALMA
Yanıcı. Yandığı zaman göz
Açık alev olmamalı.
yaşartıcı veya zehirli buharlar
YANGIN
veya gazlar çıkar.
PATLAMA
TÜM TEMASLARDAN
MARUZ
KAÇININIZ.
KALMA
Yanma hissi. Öksürük. Boğaz Yerel aspirasyon veya solunum
ağrısı. Nefes almada zorluk.
koruyucuları.
TENEFFÜS
Kesikli nefes alma. Belirtiler
ETME
geç ortaya çıkabilir (Nota
bakınız).
Kızarıklık. Acı. Cilt yanığı.
Koruyucu eldiven. Koruyucu
elbise.
CİLTLE
TEMAS
İLK YARDIM/YANGINLA
MÜCADELE
Toz, Su püskürtme, Köpük,
Karbondioksit.
HER DURUMDA HEKİME
DANIŞIN.
Temiz hava, dinlenme. Yarım
dik pozisyonda oturma. Gerekli
ise suni solunum. Tıbbi yardım
alın.
Madde bulaşmış giysilerinizi
çıkarınız. Cildi bol su ile
yıkayın veya duş alın. Tıbbi
yardım alın.
Kızarıklık. Acı. Şiddetli derin Solunum koruyucu ile birlikte Önce bol su ile birkaç dakika
yanık.
koruyucu gözlük Yüz siperi
yıka (kontak lens varsa çıkar)
GÖZ
veya göz koruyucusu.
hekime gidin.
Karın ağrısı. Yanma hissi. Şok İş esnasında yemeyin, içmeyin Ağzı su ile çalkalayın.
veya çöküntü.
ve sigara kullanmayın.
Kusturmayınız. Bol su içirin.
YUTMA
Tıbbi yardım alın.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Kişisel koruma: Solunum aparatları Asitlerden, asit anhidritlerden, klor
Risk Durumu:
(Hava tüplü maske) gaza dayanıklı
asitlerinden ve oksitleyicilerden ayrı Güvenlik Tavsiyeleri:
kimyasal koruyucu elbise. Bu
depolayınız. Depolama alanının
kimyasalın çevreye yayılması
atıklarının kanal veya kanalizasyona
önlenmelidir. Etrafa saçılan maddeyi ulaşmasını engelleyiniz. Yangın
kapalı konteynırların içine süpürünüz. söndürme akıntılarını bir yerde
Atığı dikkatlice toplayınız, sonra
toplamak için gerekli önlemi alınız.
emniyetli bir yere götürünüz.
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ÖNEMLİ VERİLER
DODECYLAMINE
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
ÇEVRESEL
VERİLER
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
KAREKTERİSTİK KOKULU, KRİSTAL
GİBİ TOZ.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
ICSC: 1364
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde yutma ile vücuda tesir eder.
TENEFÜS ETME RİSKİ:
Bu maddenin 20°C daki buharlaşması ile
havada zararlı konsantrasyona ulaşmasıyla
ilgili tespit edilen bir değer
verilememektedir.
KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde yandığında azot oksitleri ihtiva eden
zehirli dumanlar çıkarır. Sudaki çözeltisi zayıf KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
bazdır. Asitlerle, asit anhidritlerle, klor
ETKİLERİ:
asitlerle, oksitleyicilerle reaksiyona girer.
Bu madde göz, cilt ve solunum sistemine
tahriş eder. Yutulursa tahriş eder. Bu
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: maddenin solunması akciğer ödemine
TLV ispatlanmamıştır.
neden olur (Nota bakınız). Etkileri
MAK ispatlanmamıştır.
gecikebilir. Tıbbi gözetim gerekir.
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Kaynama Noktası: 259°C
Erime noktası: 28°C
Yoğunluk: 0.81 g/cm3
Suda çözünürlük: zayıf
Parlama noktası: Nota bakınız
Oktanol/su partisyen katsayısı (logaritma
üssü olarak): 4.76
Bu madde su organizmalarına çok toksik etkisi vardır. Bu madde uzun dönemde suda
yaşayan canlıların çevresinin etkilenmesine neden olur.
NOT
Akciğer ödeminin belirtileri genellikle birkaç saat geçmeden belli olmaz ve fiziksel eforla şiddetlenir. Bu nedenle
tıbbi gözlem ve dinlenme önemlidir. Acil olarak doktor yetkin bir kişi tarafından uygun inhalasyon (teneffüs)
terapisi yapılmalı. Madde yanıcıdır ancak parlama noktası literatürde verilmemiştir.
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download