POLYETHYLENE

advertisement
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
POLYETHYLENE
ICSC: 1488
POLİETİLEN
Ethene, homopolymer
Ethylene polymers
PE
HDPE
LDPE
(C2H4)n
Moleküler Ağırlığı: Polimer, değişken Moleküler Ağırlığı
ICSC # 1488
CAS # 9002-88-4
RTECS # TQ3325000
Ekim 27, 2004 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
İLK YARDIM/YANGINLA
MARUZ
SEMPTOMLAR
MÜCADELE
KALMA
Yanıcı. Yandığı zaman zehirli Açık alev olmamalı.
Toz, Su püsürtme, Köpük,
YANGIN
buharlar veya gazlar çıkar.
Karbondioksit.
Havada yayılmış ince toz
Toz birikimini önleyiniz. Kapalı
tanecikleri patlayıcı karışım
sistem, toz patlamasına karşı exPATLAMA
meydana getirir.
proof elektrik ekipmanı ve
aydınlatma.
MARUZ
KALMA
Tozun solunmasını önleyiniz. Temiz hava, dinlenme.
TENEFFÜS Öksürük.
ETME
Madde bulaşmış giysilerinizi
CİLTLE
çıkarınız. Cildi su ve sabunla
TEMAS
yıkayın.
Koruyucu gözlük(goggles).
Önce bol su ile birkaç dakika
yıka (kontak lens varsa çıkar)
GÖZ
hekime gidin.
İş esnasında yemeyin, içmeyin
YUTMA
ve sigara kullanmayın.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Etrafa saçılan maddeyi uygun ve
Uyuşmayan maddelerden ayrı
etiketlenmiş konteynırların içine
depolayınız. Kimyasal tehlikelere
Risk Durumu:
süpürünüz, eğer uygunsa tozlanmayı bakınız.
Güvenlik Tavsiyeleri:
önlemek için nemlendiriniz. Kişisel
koruma: İnert tozlar için P1 filtreli
maske.
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ÖNEMLİ
VERİLER
POLYETHYLENE
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
ICSC: 1488
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
BEYAZ KARARSIZ FORMDA KATI
MARUZ KALMA YOLLARI:
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
Hava ile granül veya toz karışımı halinde ise
tozun kolay tutuşması nedeniyle patlama
tehlikesi vardır.
TENEFÜS ETME RİSKİ:
Özellikle toz halinde havada uçan
parçacıklar çabucak sıkıntı verici
konsantrasyona ulaşırlar.
KİMYASAL TEHLİKELER:
KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
Bu madde ısındığında azot oksitleri ihtiva eden ETKİLERİ:
zehirli ve tahriş edici dumanları çıkarır, yangın
ve patlamaya neden olur. Florla güçlü
reaksiyona girer. Güçlü asitlerle, güçlü
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
oksitleyicilerle reaksiyona girer.
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ:
TLV ispatlanmamıştır.
MAK ispatlanmamıştır.
Erime noktası: (Nota bakınız) 85-140°C
Parlama noktası: (Nota bakınız) 341°C
Yoğunluk: (Nota bakınız) 0.91-0.96
Kendi kendine tutuşma noktası: (Nota
g/cm3
bakınız) 330-410°C
ÇEVRESEL
VERİLER
NOT
LDPE düşük yoğunluklu polietilen, HDPE yüksek yoğunluklu polietilen anlamındadır. Fizikokimyasal özellikler,
moleküler ağırlığına bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Termal bozulma 290°C ‘de başlar. PE ürünleri, üretimde
kullanılan katkılar nedeniyle değişik formlarda geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu katkılar, maddenin fiziksel ve toksik
özelliklerini değiştirebilir.
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download