Hücrelerin Karşılaştırılması

advertisement
ADIM ADIM
YGS-LYS
38. ADIM
HÜCRE 15- HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
HÜCRELERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
1) Prokaryot Hücre
Genetik maddesi sitoplazmaya dağılmış
olan ve ribozom hariç organelleri olmayan
hücrelere PROKARYOT HÜCRE denir.
Bütün prokaryotlar tek hücrelidir.
Bakteri ve arkebakteriler prokaryotturlar.
Hücreler çekirdeklerinin olup olmamasına
bakılarak ikiye ayrılır.
BUNLAR;
1) Prokaryot Hücre
2) Ökaryot Hücre
HÜCRELERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
1) Ökaryot Hücre
Genetik maddesi çekirdek zarı ile
sitoplazmadan ayrılan (çekirdeği olan) ve
ribozom dahil olmak üzere organelleri bulunan
hücrelere ÖKARYOT HÜCRE denir.
Ökaryot hücreli canlıların bazıları tek bazıları çok
hücrelidir.
Protista, mantar, bitki ve hayvanlar ökaryottur.
Protista ve mantarların bazıları tek bazıları çok
hücreli ökaryotken; bitki ve hayvanlar çok hücreli
ökaryottur.
Hücreler çekirdeklerinin olup olmamasına
bakılarak ikiye ayrılır.
BUNLAR;
1) Prokaryot Hücre
2) Ökaryot Hücre
ÖZELLİK
PROKARYOT
HÜCRE
ÖKARYOT
HÜCRE
HÜCRE ZARI
VAR
VAR
SİTOPLAZMA
VAR
VAR
DNA
SİTOPLAZMAYA
DAĞILMIŞ VE
HALKALI DNA
ÇEKİRDE İÇİNDE
VE DÜZ DNA
ÇEKİRDEK
YOK
VAR
KROMOZOM
YOK
VAR
HÜCRE DUVARI
VAR (SELÜLOZ,
PEPTİDOGLİKAN
YA DA YALANCI
PEPTİDOGLİKAN
)
BAZILARINDA
VARDIR.
(SELÜLOZ YA DA
KİTİN)
HÜCRE SAYISI
TEK
TEK YA DA ÇOK
ZARLI ORGANEL
YOK
VAR
HÜCRE BOYUTU
ÖKARYOTA
GÖRE KÜÇÜK
ÖKARYOTA
GÖRE BÜYÜK
HÜCRELERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZELLİK
BİTKİ HÜCRESİ
HAYVAN HÜCRESİ
HÜCRE ÇEPERİ
VAR (SELÜLOZ)
YOK
HÜCRE ŞEKLİ
(GENELLİKLE)
KÖŞELİ
OVAL
SENTROZOM
YOK (İĞ İPLİKLERİ ÖZEL
PROTEİNLER TARAFINDAN
OLUŞTURULUR.)
(BASİT YAPILI BİTKİLERDE
VARDIR.)
VAR
DEPO
KARBONHİDRATI
NİŞASTA
GLİKOJEN
PLASTİT
VAR
YOK
LİZOZOM
YOK
VAR
KOFUL
BÜYÜK VE AZ SAYIDA
(MERKEZİ KOFUL)
KÜÇÜK VE ÇOK SAYIDA
İKİYE BÖLÜNME
SIRASINDA
SİTOPLAZMANIN
BÖLÜNME ŞEKLİ
ARA LAMEL (ORTA PLAK,
FRAGMOPLAST)
BOĞUMLANMA
BESLENME ŞEKLİ
FOTOOTOTROF
HETEROTROF
Ökaryot hücreler organel
ve yapı durumlarına göre
farklılık gösterir.
HÜCRELERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Bitki hücreleri yaşlandıkça
hücrede bazı değişiklikler
görülür.
ÖZELLİK
GENÇ BİTKİ HÜCRESİ
YAŞLI BİTKİ HÜCRESİ
ÇEKİRDEK
BÜYÜK VE ORTADA
BULUNUR
KÜÇÜK VE KENARA
İTİLMİŞ
METABOLİZMA
HIZLIDIR
YAVAŞTIR
SİTOPLAZMA
ÇOKTUR
AZDIR
KOFUL
KÜÇÜK VE ÇOK SAYIDA
BÜYÜK VE AZ SAYIDA
HÜCRE ÇEPERİ
İNCE
KALIN
BULUNDUĞU YER
BÜYÜME BÖLGELERİNDE
BÜYÜMENİN DURDUĞU
BÖLGELERDE
Fotosentez yapabilen prokaryot bir hücrede aşağıdaki
yapılardan hangisi bulunamaz?
A)
Hücre duvarı
B)
Nükleik asit
Bitki hücrelerinde bulunan aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi,
hayvan hücrelerinde de bulunur?
C)
Hücre zarı
A)
Polisakkarit depolayabilen bir plastit
D)
Sitoplazma
B)
Oksijen üreten çift zarlı organeller
E)
Kloroplast
C)
Hücre zarını destekleyen bir duvar
D)
Su depolayabilen büyük bir koful
E)
İğ ipliklerini oluşturan hücre iskeleti
Bir hayvan hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi
bulunabilir?
A)
Lökoplast
B)
Sentrozom
C)
Kontraktil koful
D)
Kromoplast
E)
Merkezi koful
Bir havuç bitkisinin kök hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi
bulunamaz?
A)
Mitokondri
B)
Kromoplast
C)
Ribozom
D)
Lökoplast
E)
Kloroplast
Bakteriler ve arkeler gibi prokaryot canlıların DNA moleküllerinin;
1.
Hücrede bulunduğu yer
2.
Eşlenme mekanizması
3.
İçerdikleri nükleotit çeşitleri
gibi özelliklerinden hangileri, ökaryot canlılardan farklılık
gösterebilir?
A)
Yalnız 1
B)
Yalnız 2
C)
Yalnız 3
D)
1 ve 2
E)
2 ve 3
Download