Hücrenin Keşfi – Prokaryot ve Ökaryot Hücre

advertisement
9. SINIF KONU
ANLATIMI
23
HÜCRE 1 - HÜCRENİN KEŞFİ
PROKARYOT – ÖKARYOT HÜCRE
HÜCRE
Canlıların en küçük
yapı birimi
hücredir.
Tüm canlılar
hücrelerden
meydana gelmiştir.
Mikroskobun
gelişmesi hücrenin
keşfini
kolaylaştırmıştır.
Hücrelerin şekilleri
ve canlı içindeki
sayıları birbirinden
farklı olabilir.
Tarihte birçok bilim
adamı hücrenin
keşfine katkıda
bulunmuştur.
Hücrenin Keşfi
ROBERT HOOKE:
Yapmış olduğu basit
mikroskopla mantar
tıpasını incelemiştir.
Tıpada cellula adını
verdiği hücrecikleri
görmüştür. Hücrenin
keşfini yapmıştır.
ANTON VAN
LEEUWENHOEK:
Hooke’un
mikroskobundan daha
gelişmiş bir mikroskopla
tek hücreli canlıları
incelemiştir. Böylece tek
hücreli canlıları
keşfetmiştir.
ROBERT BROWN:
Bitki hücreleriyle
çalışmalar yapmıştır.
Hücrelerin ortasındaki
çekirdek yapısını
keşfetmiştir. Bu yapıya
nükleus adını vermiştir.
MATTHİAS
SCHLEİDEN:
Bitkilerle ilgili çalışmalar
yapmıştır. Bitkilerin
hücrelerden oluştuğunu
keşfetmiştir.
THEODORE
SCHWANN:
Hayvanlarla ilgili
çalışmalar yapmıştır.
Hayvanların
hücrelerden oluştuğunu
keşfetmiştir.
RUDOLF VİRCHOW:
Yapmış olduğu
çalışmalar n sonucunda
hücrelerin bölündüğünü
keşfetmiştir. Bu nedenle
bir hücrenin kendinden
önceki hücreden
oluştuğunu söylemiştir.
Schleiden ve schwann’ın keşifleri doğrultusunda «Bütün canlıların hücrelerden
oluştuğu» anlaşılmıştır. Bu durum HÜCRE TEORİSİNİN ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Wirchow’un da katkılarıyla hücre teorisi günümüzdeki halini almıştır.
Hücre Teorisine göre;
1. Bütün canlılar bir ya da birden fazla hücreden meydana gelmiştir.
2. Hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir.
3. Canlılar kendilerine özgü metabolizma faaliyetlerini hücrelerinde gerçekleştirir.
4. Canlılar genetik maddelerini hücrelerinde taşırlar.
5. Her hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesi ile oluşur.
Hücrelerin incelenmesinde ilk olarak ışık mikroskobu
kullanılmıştır. Işık mikroskobu hücreleri gözlemleyebilir ancak
hücrenin yapısı ile ilgili çok fazla bilgi veremez. Bu nedenle
hücrenin keşfi 17. yy (1600-1699) olmasına rağmen çok fazla bilgi
edinilememiştir.
20. Yy (1900-1999) elektron mikroskobunun icat edilmesiyle
hücreyle ilgili bilinmeyenler aydınlanmaya başlamıştır. Elektron
mikroskobu, ışık mikroskobuna göre çok fazla büyütme
yaptığından hücrenin içeriğinin de incelenmesine imkan
sağlamıştır. İki çeşit elektron mikroskobu vardır. Bunlar; taramalı
elektron mikroskobu (SEM) ve transmisyonlu elektron
mikroskobu (TEM) dur.
Hücreler canlı türlerinde hatta
bir bireyin farklı dokularında
şekil ve büyüklük olarak farklılık
gösterebilir.
Birçok hücre çok küçük
olduğundan ancak mikroskopla
görülebilir. Ancak deve kuşu
yumurtası, tavuk yumurtası,
bazı tek hücreli canlılar çıplak
gözle görülebilirler.
Sinir hücreleri ise boyları en
uzun olan hücrelerdir. 1 metre
boyunda sinir hücreleri vardır.
Bazı canlılar tek bir hücreden
oluşmuştur: Arke, bakteri, bazı
mantar ve protistalar
Bazı canlıların vücudu ise çok
fazla hücrenin bir araya gelmesi
ile oluşmuştur: Bazı protista,
bazı mantarlar, bitki ve hayvan
Hücreler içeriklerine göre
sınıflandırılır. Bunlar
PROKARYOT ve ÖKARYOT
hücredir.
Prokaryot hücre; gelişmemiş
hücredir. Bakteri ve arkelerde
görülür. Bütün prokaryotlar tek
hücrelidir.
Ökaryot hücre gelişmiş
hücredir. Bakteri ve arke
dışında kalan canlılar
ökaryottur. Ökaryot canlılar tek
hücreli ya da çok hücreli
olabilir.
HÜCRELERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
1) Prokaryot Hücre
Genetik maddesi sitoplazmaya dağılmış
olan ve ribozom hariç organelleri olmayan
hücrelere PROKARYOT HÜCRE denir.
Bütün prokaryotlar tek hücrelidir.
Bakteri ve arkebakteriler prokaryotturlar.
Hücreler çekirdeklerinin olup olmamasına
bakılarak ikiye ayrılır.
BUNLAR;
1) Prokaryot Hücre
2) Ökaryot Hücre
HÜCRELERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
2) Ökaryot Hücre
Genetik maddesi çekirdek zarı ile
sitoplazmadan ayrılan (çekirdeği olan) ve
ribozom dahil olmak üzere organelleri bulunan
hücrelere ÖKARYOT HÜCRE denir.
Ökaryot hücreli canlıların bazıları tek bazıları çok
hücrelidir.
Protista, mantar, bitki ve hayvanlar ökaryottur.
Protista ve mantarların bazıları tek bazıları çok
hücreli ökaryotken; bitki ve hayvanlar çok hücreli
ökaryottur.
Hücreler çekirdeklerinin olup olmamasına
bakılarak ikiye ayrılır.
BUNLAR;
1) Prokaryot Hücre
2) Ökaryot Hücre
ÖZELLİK
PROKARYOT
HÜCRE
ÖKARYOT
HÜCRE
HÜCRE ZARI
VAR
VAR
SİTOPLAZMA
VAR
VAR
DNA
SİTOPLAZMAYA
DAĞILMIŞ VE
HALKALI DNA
ÇEKİRDE İÇİNDE
VE DÜZ DNA
ÇEKİRDEK
YOK
VAR
KROMOZOM
YOK
VAR
HÜCRE DUVARI
VAR (SELÜLOZ,
PEPTİDOGLİKAN
YA DA YALANCI
PEPTİDOGLİKAN
)
BAZILARINDA
VARDIR.
(SELÜLOZ YA DA
KİTİN)
HÜCRE SAYISI
TEK
TEK YA DA ÇOK
ZARLI ORGANEL
YOK
VAR
HÜCRE BOYUTU
ÖKARYOTA
GÖRE KÜÇÜK
ÖKARYOTA
GÖRE BÜYÜK
Download