indir - E Öğrenci Portalı

advertisement
2016- 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞADİYE
MUSTAFA CAF ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ
6. SINIF 1. DÖNEM
1. YAZILI
ADI
SOYADI
Sınıfı :
No:
6).
Bu
organeller
aşağıdaki
seçeneklerden
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
:
:
1. Aşağıdaki yapılardan hangisi hayvan
hücresinde yoktur?
A) Hücre duvarı
B) Koful
C) Çekirdek
D) Sitoplazma
7).Eklem isimleri ve çeşitlerini yazarak
eşleştiren öğrenci hangi eşleştirmeyi yanlış
yapmıştır?
2). I- Vücuda şekil verir.
II- İç organlarımızı dış etkilerden korur
III- Besinlerin sindirimini sağlar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri iskeletin
görevidir?
A)
B)
C)
D)
A) Yalnız I
C) I ve II
8).Papatyanın hücrelerini inceleyen bir
gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu
hücrede gördüğünü söyleyemez?
B) Yalnız II
C) II ve III
3). Aşağıdakilerden hangisi sadece hayvan
hücresinde bulunur?
A) Lizozom
C) kloroplast
B) koful
D) mitokondri
4). Bir canlının yapılarının basitten karmaşığa
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Organ-hücre-Doku-Sistem-Canlı
B) Hücre-Organ-Doku-Sistem-Canlı
C) Doku-Hücre-Organ-Sistem-Canlı
D) Hücre-Doku-Organ-Sistem-organizma
Oynamaz eklem –kafatası eklemi
Yarı oynar eklem--omurlar arası eklem
Yarı oynar eklem--Kol ve bacak eklemleri
Oynar eklem--Parmak eklemleri
A) Ribozom
C) Sitoplâzma
B) Hücre zarı
D) Lizozom
9). Bir sporcu, olimpiyatlara hazırlanmak için
düzenli ve çok yoğun bir antrenman Programı
uygulamaktadır. Buna göre, bu sporcunun
özellikle kas hücrelerinde bulunan
organellerden hangilerinin diğerlerine göre
çok daha fazla çalışması gerekmektedir?
A) Çekirdek
B) Endoplazmik retikulum
C) Mitokondri
D) Koful
10). Akciğerlerin yapısında bulunan
alveollerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
5).Kuş – Köpek – Eşek canlıların vücut
hücrelerinde, aşağıdaki hücresel yapılardan
hangisi bulunmaz?
A) Gaz değişimini sağlamak
A)Mitokondri
B)Kloroplast
C) Mikropları tutmak
C)Ribozom
D)Koful
D) Sesi oluşturmak
B) Havayı nemlendirmek
11). Soluk vermede aşağıdakilerden hangisi
olmaz?
A) Diyafram kası gevşer, kubbeleşir.
B) Akciger daralır.
C) Gogus boşlugu genişler.
D) Alveollerdeki karbondioksit dışarı atılır
12).
A)
B)
C)
D)
Vücudun dik durmasını sağlamak
Vücuda genel şeklini vermek
Vücut ısısını korumak
Bazı iç organları korumak
17). Hücre içerisinde sindirimle görevli organel
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda, vücudumuzda bulunan kas çeşitleri
verilmiştir. Sırasıyla bu kas çeşitleri nelerdir?
1
2
3
A)çizgili kas
düz kas
B)çizgili kas
kalp kası
düz kas
çizgili kas
kalp kası
D)düz kas
kalp kası
çizgili kas
13) Hangi seçenekte verilen organeller hem
kelebekte(hayvan) hemde bezelye(bitki)
hücrelerinde görülür?
Ribozom-mitokondri- koful
Ribozom- lizozom-sentrozom
Koful- sentrozom- kloroplast
Golgi cisimciği- ribozom- kloroplast
14). Aşağıdakilerden organların hangisinde
düz kas bulunur?
A) Kalp
C) Böbrek
B) Kol
D) El
15). Aşağıdaki eklemlerden hangisinin hareket
etme yeteneği en fazladır?
A) Kafatası
B) Omurlararası
C) Kaburga
D) Diz
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller
18). Hücrede protein sentezlemekle görevli
organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller
kalp kası
C)düz kas
ABCD-
16). İskelet sisteminin görevleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
19). Kan hücreleri kemiğin hangi kısmında
üretilir ?
A ) Sert kemikte
B ) Kıkırdakta
C ) Kırmızı ilikte
D ) Kemik zarında
20). I. Enerji tüketimi fazladır.
II. İstemsiz olarak çalışır.
III. Çabuk yorulurlar.
Yukardaki özelliklerden hangileri düz
kaslara ait özelliklerdir ?
A ) Yalnız I
B ) I-II
C ) I-III
D ) II-III
www.e-ogrenci.com.tr
BAŞARILAR......
Download