ILT 549 Hücre Kültürü Teknolojisi ve Biyomedikal

advertisement
GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKTS FORMU
Dersin Kodu ve
ILT 549 HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNOLOJİSİ VE BİYOMEDİKAL
Adı
UYGULAMALAR
3
Dersin Kredisi
7.5
AKTS Kredisi
Doç. Dr. Gülçin Sağdıçoğlu Celep,
Ders Sorumlusu
[email protected]
ve e-postası
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı
ABD/Program
Seçmeli
Dersin Türü
Türkçe
Dersin Dili
Güz/Bahar
Ders Dönemi
Dersin Önkoşulu Yok
Hücre ve doku kültürü teknolojisi alanındaki temel bilgilerin, kullanılan
Dersin Amacı
tekniklerin ve prensiplerin öğretilmesi. Hücre ve doku kültürü teknolojisinin
biyomedikal alandaki uygulamalarının öğretilmesi. Bu alanda ülkemizde ve
dünyadaki interdisipliner çalışmaların ve gelişmelerin öğretilmesi.
Hücre ve yapısı. Hücre kültüründe kullanılan ekipmanlar. Hücre kültürü temel
Dersin İçeriği
prensipleri. Hücre pasajlama, büyüme eğrisi. Hücre dondurma ve saklama
yöntemleri. Hücre canlılığı ve toksisite testleri. Hücre kültürü ve hastalıklara
karşı ilaç keşif teknolojileri (antibiyotik etki, antikanser etki vs.). Biyoteknoloji
uygulamaları. Hücre terapisi. Kök hücre teknolojisi. Doku mühendisliği ve
rejeneratif tıp. Hücre bankaları. Hücre ve doku kültürü teknolojilerinde güncel
gelişmeler. Hücre ve doku kültürü teknolojilerinin ülkemizdeki uygulamaları.
Dersin Öğrenme Çalışmalarında gerekli olabilecek teknik/modern araçları kullanma, çalışmalarını
sözlü ve yazılı sunma, disiplinler arası çalışma yapabilme, doğru ve gerekli
Çıktıları
bilgiyi hızlı ayırt edebilme, sonuçları analiz etme becerisi kazanabilme.
1- Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique
Ders Kaynakları Kitap
and Specialized Applications, 6th Edition, R. Ian Freshney.
ISBN: 978-0-470-52812-9, 2010, Wiley-Blackwell.
2-Molecular Cell Biology, Edit: Harvey Lodish, W.H.
Freeman and Company, 2008
3- Hücre kültür teknolojileri ve biyomedikal alandaki
uygulamaları ile ilgili güncel yayınlar.
(Kaynakların
4-ATCC Animal Cell Culture Guide (2015)
güncel olmasına
dikkat
Süreli Yayın,
edilmelidir)
Makale, Bildiri,
Sempozyum
Dersin EğitimTeorik Uygulama Lab.
Proje
Ödev
Diğer
Toplam AKTS
Öğretim
42
76
30
188
7.5
Yöntemi
Dersin Değerlendirme
Adet (“X” ile işaretleyiniz)
Oran (%)
Ölçütleri
X
30
Ara Sınav
Kısa Sınav
X
10
Ödev
X
20
Proje
Laboratuar
Uygulama
Diğer
X
40
Dönem Sonu Sınavı
Hafta
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
HAFTALIK DERS PLANI
İçerik ve Konular
Hücre ve yapısı
Hücre kültüründe kullanılan ekipmanlar
Hücre kültürü temel prensipleri
Hücre pasajlama, büyüme eğrisi
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
Hücre dondurma ve saklama yöntemleri
Hücre canlılığı ve toksisite testleri
Ara sınav
Hücre kültürü ve hastalıklara karşı ilaç keşif teknolojileri (antikanser vs.)
Biyoteknoloji uygulamaları
Hücre terapisi
Kök hücre teknolojisi
Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp
Hücre bankaları
Hücre ve doku kültürü teknolojilerinde güncel gelişmeler
Hücre ve doku kültürü teknolojilerinin ülkemizdeki uygulamaları
Hücre ve doku kültürü teknolojilerinin ülkemizdeki uygulamaları
Download