istanbul medipol üniversitesi klinik onkoloji ı ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KLİNİK ONKOLOJİ I DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
RAD121301-KLİNİK ONKOLOJİ I
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu/Radyoterapi Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Hale Başak Özkök
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Çarşamba, 13.00-15.00
Dersin Amacı
Radyasyon onkolojisinin işleyişi hakkında, yerleşim yerine göre kanserin sınıflandırılması ve tedavi yaklaşımı
hakkında bilgi aktarmak.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kanser ve tedavisine yönelik genel bilgi edinebilecektir.
1.1 Radyasyon onkolojisinin genel işleyişini tanır.
2. Kanser türlerini ve yapılarını değerlendirebilecektir.
2.1 Hangi kanser türüne, nasıl yaklaşılacağını anlar.
2.2 Kanser tedavisi hakkında ki öğrenimleri uygular
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1) Radyasyon Onkolojisine Genel Bakış
2) Kanser nedir ? Nasıl oluşur ? Kanserden korunma.
3) Hücre bilgisi, radyobiyolojinin temelleri
4) Tümör patolojisi
5) Kanser tetkik ve tedavi yöntemleri
6) Beyin, baş-boyun tümörleri
7) Toraks tümörleri
8) Meme kanseri
9) Gastrointestinal tümörler
10)Jinekolojik tümörler
11)Gus tümörleri
12)Sarkomalar
13)Pediatrik ve hematolojik tümörler
14)Kanser hastalarında takip ve dökümantasyon
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, örnek olay incelemesi
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Download