RADYASYONDAN KORUNMA Radyasyonu günümüzde yararlı

advertisement
RADYASYONDAN KORUNMA
Radyasyonu günümüzde yararlı amaçlar için kullanılmakla birlikte temelde canlı
organizmalar için birçok zararlı etkiyi yapısında barındırmaktadır. Eğer radyasyonun etkileri
ve tehlikeleri anlaşılır ise radyasyon ile güvenli bir şekilde kullanılabilir. Radyasyon insan
duyu organlarınca saptanamaz bu yüzden uyarı ve önlemler mutlaka önemsenmelidir.
Radyasyon, radyoaktif atom çekirdeğinin parçalanması ve bu arada kendisi yeni bir atom
çekirdeğine dönüşürken çevresine yaydığı ışındır. Röntgen ünitelerinde kullanılan radyasyon
(X-ışını) ise elektrik yardımı ile özel tüplerde üretilir. Bu yüzden tetkik yapılan odalardan,
tetkik sırasında uzak durulmalıdır, ama tetkik bittiğinde ortamdaki radyasyon da biter.
Radyasyonun zararlı etkileri doz artıkça artar, neyse ki günlük kullanımda bu sorunlara neden
olabilecek dozlar kullanılmaz, ama özellikle sonraki kuşaklara olası etkileri önlemek için
üreme organları korunmalıdır, çünkü üreme organlarında oluşabilecek kromozomal
bozulmalar küçük dozlarda da oluşabilir.
Gebelikte maruz kalınan radyasyon gelişmekte olan fetüste (anne karnındaki bebek) için
riskler oluşturabilir. Tanı koymak için çekilen röntgenlerde kullanılan dozlar genellikle
düşüktür, bu nedenle kazara maruz kalınan her doz tehlikeli olmayabilir ve gebeliğin
korunması genellikle önerilir. Bu konuda kafa karışıklığı oluştuğunda bir radyoloji uzmanı ile
konuşmadan gebeliği sonlandırma kararı verilmemelidir.
Radyasyondan korunmada dikkat edilecekler:
1. Tetkik mümkün olan en kısa zamanda bitirilmeli
2. Tetkik yapılan üniteler kurşun plaklar ile zırhlanmalı
3. Tetkiki yapılan kişi dışında personel ve yakınlar mümkünse çekim odasında
kalmamalı. Eğer kalacak ise önlük ile korunması sağlanmalı
4. Gereksiz tetkikler yapılmamalı
5. Gebeler ve gebelik olasılığı olan durumlar ilgili personele mutlaka çekim öncesi
bildirilmeli
Download