Çocukluk Çağı Kanser Kayıtları - Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

advertisement
Çocukluk Çağı Kanser Kayıtları
(Türk Pediatrik Onkoloji Grubu ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği)
Akif Yeşilipek, Tezer Kutluk, TPHD ve TPOG adına
Temel bilgi: Çocukluk çağı kanserlerinde yaşam hızları gelişmiş ülkelerde %80’leri aşmasına
karşın, bazı gelişmekte olan ülkelerde %10-20’lere kadar bile düşmektedir. Güvenilir pediatrik
Kanser kayıtlarının tüm ülkelerde bulunması gereklidir.
Metod: Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD)
web-tabanlı bir kanser kayıt sistemi geliştirmiştir ve pediatrik onkoloji ve hematoloji
merkezlerine gelen tüm kanserler bu veri tabanına kaydedilmektedir. 2002-2008 yılları arasında
65 merkezden 11898 vaka kaydedilmiştir. Sınıflandırmada Uluslar arası Çocuk kanserleri
sınıflandırması kullanılmıştır.
Sonuçlar: Tüm vakalar incelendiğinde 11898 hastada, tanı anında ortanca yaş 6 yıl (E/K=
6786/5112=1.32) idi. Yaş gruplarına dağlım ise: 0-4 yaş, 42.5%; 5-9 yaş, 27.2%; 10-14 yaş,
23.4%; 15-19 yaş, 6.8%; >19 yaş, 0.1%. Vakaların %3.8’si klinik ve radyolojik olarak tanı
almıştır, geriye kalanında tanı histopatolojik olarak doğrulandı. Hastalıkların dağılımına
bakıldığında ise [ortanca yaş yıl olarak, E/K]: Lösemi (n=3777) 31.7% [5.5, 2137/1640=.31];
Lenfomalar (n=2040) 17.1% [8.3, 1405/635=2.21]; SSS tümörleri (n=1588) 13.3% [6.9,
913/675=1.3 ]; Sempatik sistem tümörleri (n=889) 7.5% [2.1, 453/436=1.03]; Retinoblastom
(n=371) 3.1% [2, 181/190=0.95]; Böbrek tümörlerin (n=655) 5.5% [3, 333/322=1.03]; Karaciğer
tümörleri (n=166) 1.4% [1.8, 101/65=1.5]; Kemik tümörleri (n=717) 6% [12.2, 407/310=1.3];
Yumuşak doku tümörlerin (n=773) 6.5% [6.5, 442/331=1.3]; Germ hücreli tümörler (n=531)
4.5% [5, 210/321=0.6 ]; Karsinom ve diğer epitelyal tümörler (n=323) 2.7% [12, 164/159=1.03];
Diğer/spesifiye edilmemiş malign tümörler (n=68) 0.6% [4.5, 40/28=1.4]. Beş yıllık genel yaşam
hızı ise tüm vakalar için %65 olarak bulundu.
Sonuç: Bu kayıt sistemi, ülkemizde pediatrik kanserler hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır.
TPOG ve TPHD kayıt oranını ve kalitesini geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Böylece
çocukluk çağı kanserlerinin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, ulusal ve uluslar
arası düzeyde karşılaştırmaların yapılması için kayıtlar yararlı bir kaynak olmuştur.
Download